Family Jam: Michal Doležal, František Králík, Jana Přibylová, Markéta Přibylová, Naděžda Wittová aneb hodiny s vodotryskem

14.05.2018 13:23

Galerie 9 - Praha

10. - 31. 5. 2018

 

Zajamovat si

obvykle chodí muzikanti.

Ale  přijdeme-li na návštěvu do domu,

jenž nese podle venkovního točitého schodiště příznačný název

U vývrtky,

můžeme si být jisti, že ať už jsou naše preference jakékoli,

zajamujeme si výtvarně.

Výtvarné nadání se v rodině, která tento utěšený dům obývá, nejen dědí,

ale i přižeňuje a přivdává,

takže košatí výtvarnými obory, materiály, žánry i technikami.

Při květnové výstavě v Galerii 9 máme první

a naprosto unikátní možnost seznámit se s členy této jiskřivé rodiny

a jejich stejně jiskřivými díly.

Vyznat se v rodinných vazbách bývá zpočátku trochu obtížné,

ale pomůže nám Wikipedie, rodinný archiv a abecední řazení.

 

Na vernisáži nové prodejní výstavy, výstavy Family Jam, byli všichni vystavující umělci osobně přítomni.  A samozřejmě bylo pro návštěvníky také složité se vyznat v jejich rodinných vazbách, ale to nebylo vůbec na pořadu dne, nebylo to důležité. Důležitá byla jejich společná prezentace jejich prací. Akci zahájila Mgr. Eva Kořánová, kurátorka Galerie 9, po hudební vložce jsme se rozešli do obou výstavních síní, abychom konečně zhlédli vystavené exponáty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci:

Michal Doležal /fotografie/ - ukázky z období profesionální fotoreportážní práce

 

František Králík /obrazy/ - Jedovatý záhon, olej na sololitu, 2017

 

Jana Přibylová /glazovaná keramika/ - Mísa s ovocem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nejmladší z nich) Markéta Přibylová /keramika/ - Kotuleni

 

Naděžda Wittová /kresby a objekty/

 

Michal Doležal /syn Naděždy Witte, manžel Markéty Přibylové,/ *1954/ fotoreportér ČTK

 •  původně se specializoval na sportovní záběry, po roce 1989 rozšířil svou fotografickou činnost i na další důležité oblasti společenského a veřejného života
 • 1990 doprovázel prezidenta Václava Havla do Moskvy na setkání s Michailem Gorbačovem
 • nafotil velkou řadu významných světových osobností
 • 1992: při stáži v Anglii se seznámil s nejnovějšími způsoby přenosu fotografického obrazu (zavedl v  ČTK)
 • fotil sportovní události (MS a ME ve fotbale, MS v hokeji, olympijské hry v Athénách v roce 2004)
 • od 2014 vede v rámci akademie ČTK kursy základů fotožurnalistiky
 • získal ocenění soutěže Czech Press Photo

 

František Králík (manžel Jany Přibylové, /*1936/, malíř a grafik

 • absolvoval studia na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze na Hollarově nám.
 • věnoval se nejdříve krajinomalbě, poté snovým obrazům a vizím.
 •  byl členem surrealistické skupiny okruhu Vratislava Effenbergera
 •  na čas se přiklonil k informelu a abstrakci
 • navrátil se ale opět k realistickým formám - figuraci, krajině a plenéru
 • v 80. a 90. letech -  odborný pracovník Národní galerie, správce zbraslavského depozitáře NG, spolupracoval s Krátkým filmem Praha a Českou televizí
 • 1992 – 2000: ředitel Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti
 • člen Středočeského sdružení výtvarníků

 

Jeho snové obrazy naplňují fantazijní vize i vesmírné koráby pod barokními mračny. Mnohé jeho malby se vyznačují drsně realistickou formou, s prvky černého humoru a sociálně kritickým obsahem.

 

Jana Přibylová (matka Markéty Přibylové, manželka Františka Králíka, /*1939/, výtvarnice a keramička

 • studia na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické v Bechyni, obor Výtvarná keramika
 • od  1960 pracovala pro podnik Tvar (Dílo) Českého fondu výtvarných umění
 • 1971 - 1978 spolupracovala s Art Centrem Praha
 • od  1991 ve svobodném povolání
 •  do  2001 byla majitelkou galerie v Unhošti
 • členka Středočeského sdružení výtvarníků
 • zabývá se užitkovou i volnou keramikou se sochařskými prvky
 • realizovala keramické žardiniéry pro zámek v Zahrádkách a Státní léčebné lázně Jáchymov, reliéfy pro mateřskou školu v Unhošti

 

 Markéta Přibylová (dcera Jany Přibylové, manželka Michala Doležala, /*1965/, výtvarnice a keramička, designérka v oboru keramika

 • studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově, obor Průmyslové výtvarnictví-– tvarování hraček
 •  1983 - 85 pracovala v Archeologickém ústavu ČSAV
 •  1986 krátce ve Filmovém podniku
 •  1986 – 1989: pedagogická práce ve výtvarném oboru v ÚKDŽ
 • začala působit ve svobodném povolání
 • 1992 – 1997: externí spolupráce na reportážích pro Český rozhlas
 •  1996 získala osvědčení o zápisu užitného vzoru na zavlažovač vzduchu s hodinami - hodiny s vodotryskem
 • věnuje se autorské dekorativní, užitkové a exteriérové keramice a keramické bižuterii
 • členka Středočeského sdružení výtvarníků

 

Naděžda Wittová (matka Michala Doležala, /*1932/  průvodkyně turistů

 • druhým mateřským jazykem je slovenština
 •  otec Michail Witte pocházel z rodiny bělogvardějského generála (emigrant pravoslavného vyznání)
 • otec Michail Witte  po emigraci působil na Slovensku jako inženýr státního dohledu na stav-bách silnic
 • na katolickém Slovensku navštěvovala školu v jezuitské koleji
 • v 7 letech onemocněla astmatem a často nechodila do školy, trávila mnoho času čtením a jejím hlavním přítelem byl papír a tužky
 • další její vzdělávání pokračovalo v Praze ve Škole užitých umění a v Státním ústavu moderních řečí
 • výtvarné podněty přišly i ze strany dědečka z matčiny strany Antonína Víta, který byl profesorem výtvarné výchovy
 • neúspěšný pokus dostat se na UMPRUM, obor ilustrace
 • věnovala se průvodcovské činnosti a tlumočení v ruštině a angličtině
 • procestovala evropská města, Kavkaz a Střední Asii
 • vytváří obrazy, dekorace nábytku, malbu na hedvábí  

 

Výtvarné činnosti se plně věnuje až nyní, po odchodu na odpočinek. Nikdy však neměla potřebu publicity - účast na této rodinné výstavě je její výtvarnou premiérou.

 

Přízemí vysočanské radnice/historická budova

190 00 Praha 9

Sokolovská 324/14

Máme otevřeno: pondělí - čtvrtek: 10.00 – 19.00 hodin

Vstup: volný

www.praha9.cz

 

Hodnocení: 89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková