Fakulta designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni: Svět zítřka/The world of tomorrow aneb hold Sutnarově výstavě v New Yorku z roku 1939

21.06.2019 10:20

 

 

 

 

Galerie Nová síň - Praha

19. 6. - 13. 7. 2019

 

 

 

 

 

Že odkaz přední osobnosti našeho výtvarného umění, mezinárodně uznávaného českého designéra a umělce Ladislava Sutnara (1897 - 1976) není zapomenut a je ceněn a uznáván, dokazuje víc faktů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Především už sama progresivní líheň talentů z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, která ne nadarmo nese jméno této osobnosti a jíž studenti, absolventi i pedagogové často důvěrně, až familiárně říkají Sutnarka.

 

Na připomínání Sutnarova jména se podílí i Galerie Ladislava Sutnara, vzniklá v roce 2011 transformací tehdejší Univerzitní galerie. Vystavují tam domácí i hostující pedagogové a studenti, ale seznamuje nás i s tvorbou zahraničních umělců, designérů a institucí, kteří si považují za čest projevit alespoň takto úctu k osobnosti Ladislava Sutnara.

 

Dalším pádným dokladem Sutnarova odkazu je i každoroční udílení prestižní Ceny Ladislava Sutnara, konané od roku 2012.

 

 

Ceny Ladislava Sutnara jsou udělovány

osobnostem a institucím s mezinárodním věhlasem na poli designu a umění,

 jeho zprostředkování a teoretického uchopení“,

 

jak zní oficiální klauzule tohoto významného uznání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A úplně nejnovější poklonou Ladislavu Sutnarovi je i skupinová výstava ´Svět zítřka´, která se koná zcela příhodně ve stylové pražské Galerii Nová síň. Na pozvání této galerie jsme se tak celé akce mohli zúčastnit i my za www.www-kulturaok-eu.cz . A učinili jsme tak rádi.

 

Svět zítřka jako reminiscence Sutnarovy výstavy z roku 1939 

Výstavu zahájila Markéta Poláková, manažerka Galerie Nová síň. Kromě uvítání hostů a mezi nimi i potomků Ladislava Sutnara připomněla, že je ráda, že se právě tato výstava koná právě zde. Tato galerie byla totiž postavena podle projektu žáka Jana Kotěry, arch. Jaroslava Rösslera, v roce 1934, tedy v době odpovídající Sutnarovu působení a jen o 5 let dříve, než se konala ona významná výstava v New Yorku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak se v zastoupení doc. akad. mal. Josefa Mištery, děkana Fakulty designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni,  ujal slova MgA. Vojtěch Aubrecht, proděkan Fakulty designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Podtrhl smysl výstavy jako odraz současné doby, která si žádá nové pohledy a nové vize do budoucna. Závěrem vyslovil přání, aby studenty jejich školy ani nadále neopouštěly skvělé nápady a intelektuální síla.

 

 

Z výkladu kurátora výstavy, Jana Van Woensela

 

Jan Van Woensel ve svém emotivním anglicky předneseném projevu řekl:

„Výstava Svět zítřka spojuje originální uměleckou tvorbu s dílem výjimečných talentů z Fakulty designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Název projektu je přímým odkazem na Světovou výstavu v New Yorku v roce 1939, pro niž Sutnar navrhl expozici československé prosperity. Dnes ´Svět zítřka´ ohlašuje příchod nové generace umělců s hravým smyslem pro vznešenost na současnou uměleckou scénu. Multidisciplinární diskurs výstavy z roku 1939 je zdroj energického podtónu výstavy pořádané v roce 2019.

 

 

Ladislav  Sutnar v New Yorku představil význačná díla československého výtvarného umění, designu, ilustrace, řemesel, módy, architektury, poezie, vědy, průmyslu a kulturního dědictví prostřednictvím jedné ze svých oslavovaných prostorových kompozic bez hierarchického uspořádání.

 

O 80 let později ´Svět zítřka´ v Galerii Nová síň této historické expozici vzdává hold, když pod původním titulem newyorské výstavy uvádí skupinu slibných a ambiciózních umělců nastupující generace, kteří působí v různých oblastech kreativní tvorby.“

 

Jak jsme se od Jana Van Woensela dozvěděli, při přípravě výstavy se inspiroval konceptem tzv. Gesamtkunstwerku, takže se výstava stává „unikátní ukázkou výjimečného umění a zároveň oslavou jedinečné progresivní vize Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napříč uměleckými projevy

Výstava, vytvořená početným kolektivem studentů, zaznamenává škálu postupů a druhů tvorby, a to od oděvní tvorby, přes plastiky, obrazy, keramiku, fotografie, design, grafiku až po fotografie a skulptury. Nechybějí šperky, architektura a artefakty, jako např. nám mnohým neznámé hudební nástroje, s nevyslovitelným a nezapsatelným názvem, jež opravdu hrají, takže nám v závěru akce jedna studentka doprovodem zpříjemnila tuto mladou a nápaditou výstavu.

 

 

Vystavující:  Vojtěch Aubrecht, Kristina Bártová, Barbora Burianová & Dilna Rekords, Pavel Dobrovolný, Dagmar Dolíhalová, Adam Frk, Julie Hojdová, Volha Huseva, Bedřich Kocman, Jan Korabečný, Adéla Kristejnová, Martin Pertlíček, Michaela Šimůnková, Ladislav Sutnar, Vojtěch Sofka, Benedikt Tolar, Rostislav Vaněk

 

 

 

Kurátor výstavy: Jan Van Woensel

 

110 00 Praha 1

Voršilská 139/3

Máme otevřeno denně

mimo pondělí: 11.00 – 18.00 hodin

Základní vstupné: 20 Kč

Snížené vstupné pro seniory a studenty: 10 Kč

 

Hodnocení: 79 %

Richard Koníček (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Richard Koníček

 

www.novasin.org