FA ČVUT 1976–2016 aneb už 8 let vyučujeme i design a krajinářskou architekturu

01.12.2016 10:30

Galerie Jaroslava Fragnera – Praha

25. 11. 2016 – 8. 1. 2017
 

Na zahájení výstavy u příležitosti oslav 40 let obnovení samostatné existence Fakulty architektury jsme zhlédli práce pedagogů a absolventů FA ČVUT.

 

Výstava představuje 40 let obnovené samostatné Fakulty architektury na pražském ČVUT rekapitulací její historie symbolickou formou výběru 40 staveb pedagogů a absolventů školy, 66 osobností z jejich řad a jmen 4389 absolventů, kteří zde v uplynulých 40 letech studovali.

 

Výstava i publikace, vydaná k této výstavě, představily historii školy, vývoj výuky architektury, vybraná díla absolventů a pedagogů a připomněly také význačné osobnosti fakulty. Výuka architektury na ČVUT měla a má dlouhou tradici, tvořila vždy přirozenou součást vzdělání techniků a podílela se na ní řada významných českých architektů. V 19. století zde působili například Jiří Fišer, tvůrci Národního divadla Josef Zítek a Josef Schulz, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:

snažíš se něco změnit,

nedokážeš pochopit,

že mění to tebe,

jsme mladí a z nebe.“

 

 

Fakulta architektury ČVUT oslavuje 40 let obnovení své samostatné existence

Od nového školního roku samostatné fakulty architektury,“ znělo na titulní straně časopisu Československý architekt dne 14. 9. 1976. Čtyřicetiletá relativně krátká historie Fakulty architektury je ale spjata s dlouhou historií Českého vysokého učení technického v Praze od jeho založení v roce 1707.

Fakulta architektury ČVUT v Praze počítá svou samostatnou existenci od data 22. 9. 1976, kdy vstoupil v platnost Předpis č. 107/1976 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně.

„Obnovení samostatných fakult architektury vyčleněním architektonických oborů z fakult stavebních v roce 1976 bylo motivováno především snahou vytvořit samostatnější a specifičtější prostředí pro vzdělávání architektů i pozemních stavitelů,“

vysvětlil děkan FA ČVUT Ladislav Lábus

 

  • Významným mezníkem v novodobé historii fakulty bylo postavení Nové budovy ČVUT od profesorky Aleny Šrámkové a jejího týmu, ve které od roku 2011 FA ČVUT sídlí. Dosud jednooborově zaměřená FA otevřela v roce 2009 nový studijní program Design a v roce 2015 akreditovala nový obor Krajinářská architektura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pro další vývoj architektury a prostředí bude rozhodující, zda naši studenti překlenou hypertrofii individualismu moderní architektury, hekticky členící architekty na superstar a ty ostatní, co nakonec definují naše okolí. Stále více bude záležet, jestli kromě ambicí budeme schopni učit při navrhování staveb skromnosti a pokoře i obdivu nejen k přírodě, zvířatům nebo počítačům, ale i lidem a našemu prostředí,“  sdělil  o budoucnosti fakulty Ladislav Lábus.

 

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

166 34 Praha 6 – Dejvice

Thákurova 9


Výstava FA ČVUT 1976–2016 tak ve zkratce představila  momenty ze života školy a činnosti studentského Spolku posluchačů architektury, nová knižní publikaci, kterou připravili pedagogové a absolventi školy, a dále dokumentární film Hedviky Hlaváčkové „Jednoduchej dům“ o nové budově ČVUT a její autorce Aleně Šrámkové a film Jany Chytilové Kritická židle: Rostislav Švácha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vystavené výkresy studentů FA ČVUT 1976–2016

Tomáš Balej

Petr Burian

Markéta Cajthamlová

Ondřej Císler

Lukáš Ehl

Stanislav Fiala

Irena Fialová

Martin Fornůsek (model)

Petr Hájek (model, výkres)

Pavel Hnilička

Jan Horký

Marek Chalupa

Michal Kohout

Petr Kordovský

Vladimír Krátký

David Kraus

Jiří Krejčík

Peter Lacko

Radek Lampa

Pavel Nasadil (model, výkres)

Luboš Pata

Josef Pleskot

Marek Přikryl (model)

Jan Schindler

Alexandr Skalický

Marek Sodomka (model)

Ján Stempel

Petr Suske

Martin Stoss (model, výkres)

Jan Šépka

Marcel Šípka

David Tichý

Jiří Trčka

Petr Uhlík

Štěpán Valouch

Lucie Vogelová

Petr Vošmik (model)

Jaroslav Wertig

Jaroslav Zima

 

Kurátor výstavy: Ján Stempel

Architektonické řešení expozice: Jakub Fišer, Kristýna Zámostná

 

110 00 Praha
Betlémské náměstí 5a

Máme  otevřeno:  úterý neděle 11.0019.00 hodin
 

www.gjf.czhttps://www.gjf.cz/kalendar-akci/fa-cvut-1976-2016/
https://www.facebook.com/events/1696318430684351/

https://www.youtube.com/channel/UC-7VlbDYErn75XQs51NCq5A>

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - Kateřina Rottová)

Foto: © Ing. Olga Koníčková