f-architecture: Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu/Cosmo-Clinical Interiors of Beirut aneb místa tělesné fabrikace...

23.11.2018 11:14

Galerie VI PER -  Praha

23. 11. 2018 – 19. 1. 2019

 


Na vernisáži nové výstavy v Galerie VI PER, výstavy  Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu, kterou připravil tým f-architecture, jsme se octli v příjemném prostředí plných narůžovělých závěsů, kam jsme samozřejmě neváhali nahlédnout. Expozice je vybavena nejmodernějšími audiovizuálními prostředky - video, brýle pro virtuální svět...

 

O co v expozici vlastně jde? Problém  spočívá v tom, že v současnosti mnohé ženy (z celého světa) z mnoha důvodů touží po panenství, které již ztratily, a tak podstupují plastickou operaci umělé panenské blány, uskutečněnou trvalými či dočasnými zákroky. A právě tato  expozice se  věnuje skryté architektuře takto účelových interiérů se specifickou estetikou. Zejména v Bejrútu je počet hymenoplastických klinik nadmíru vysoký.  

 

 

 


Výstava Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu zkoumá utváření prostor,  design interiérů a vnitřních pravidel klinik plastické chirurgie. Snaží se zviditelnit jejich roli při formování subjektů, utváření kultury panenství a ideálního těla.

 

 

 

Obzvlášť Bejrút, toto hlavní město medicínské turistiky Blízkého východu, krásy arabských mýdlových oper a nadále přetrvávajících genderových a sexuálních norem, je místem, kde se  zdejší záliba v tělesnu a jeho korekci potkávají v  plasticko-chirurgických klinikách. Výstava vychází z estetiky  interiérových prostor i architektonického pojetí budov hymenoplastických  klinik vysledovaných v Bejrútu, ale zakoušených v globálním měřítku.

Panenství je dodnes podnětem zmocňování a sebevnímání žen po celém  světě. Koncept panenství je vytvářen nejen v oblasti tělesné, ale také na základě rozmanitých architektonických operací, v prostorách, které jsou prostředníkem mezi subjektem a jeho tužbami. Klinika je místem, kde dochází ke znovuustavení těla a také jeho produkci.

 

 Architektura je zde chápána jako souhra technologického, sociálního a ekonomického – ne  pouze jako fyzická, vystavěná realita, ale jako organizační síla, působící na utváření souboru produkovaných a produktivních objektů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajina komodifikovaného panenství je tvořena propojenými, kašírovanými  interiéry: souborem mediko-kosmetických a vaginoplastických praktik,  které jsou záměrně skryty za sestavou všedních schránek budov,  zabezpečených virtuálních privátních sítí (VPN), diskrétních balíčků a  neformálních sítí designérů, výrobců, distributorů, lékařů, pacientek/spotřebitelek a někdy dokonce i rodin (ne)počestných žen.

 

Vizualizace prostorů těchto vzájemných výměn - sociálního kapitálu, sebeochrany a moci

 - ilustruje,

 jak jsou tělesné ideály zprovozňovány v  jinak abstraktních rejstřících:

mezi ekonomickými, regulačními, společenskými a rodinnými strukturami,

které řídí správné vztahy mezi těly,

 což často znamená vztah, který slouží mužské touze na úkor potřeb žen.

 

 

 

feminist architecture collaborative

(Gabrielle Printz, Virginia Black a  Rosana Elkhatib)

je tříčlenná badatelská iniciativa z New Yorku,

která se zaměřuje  na rozplétání současných tělesných politik týkajících se prostoru,

a to  jak v intimním, tak i globálním měřítku.

 

 

Výstava Kosmo-klinické
interiéry v Bejrútu je součástí rozsáhlého badatelského úsilí

v oblasti  zkonstruovaných kultur a ekonomik panenství.“

(překlad: Tereza Pálková)

 180 00 Praha 8  - Karlín

Vítkova 2

Máme otevřeno:

st – pá: 13.00 – 19.00 hodin

so:  12.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.vipergallery.org


Celoroční výstavní program Galerie VI PER

finančně

podporují Magistrát  hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 8