Evžen Šimera: ´Duch látky´ aneb když se malíř stane alchymistou

23.05.2013 21:48

Evžen Šimera: ´Duch látky´ aneb když se malíř stane alchymistou

22. 5. - 7. 7. 2013

Staroměstská radnice, 2. patro

Staroměstské náměstí 1

Praha 1
 

Galerie hlavního města Prahy připravila novou výstavu ze současného výtvarného umění, a to ´Duch látky´  malíře a  výtvarníka Evžena Šimery, který tentokrát přistupuje k výtvarnému umění opět v duchu vědy.  Na tiskové konferenci byl osobně Evžen Šimera přítomen, aby nám novinářům objasnil taje a způsob, jakým své obrazy vytváří. Bylo nám toho jistě  zapotřebí, protože jeho obrazům hned neporozumíme, neboť realitu ani nezpodobňují, ani žádný příběh nevyprávějí. Naopak jsou to malířovy výsledky experimentů s technologickými možnostmi malby,  jež jsou založené na Šimerově  konceptuálním přemýšlení a nekonečném snažení překročit definované hranice malířství.

 

Vstoupíme-li do výstavní síně, zjistíme, že stěny jsou opatřeny černou barvou, aby jednotlivé foto-obrazy v prostoru lépe vynikly. Dokonce jsme málem na jeden obraz šlápli. Je totiž na podlaze!

 

Motivem nejnovějšího souboru, který je zároveň praktickou částí Evženovy doktorandské práce u Federica Díaze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, je tedy samotný akt malby. Po stranách dolní výstavní síně zhlédneme 1) fotografie s dlouhými expozicemi zachycující Ducha látky, proces tání dočasného objektu z akrylové barvy a suchého ledu.

 

Autor nechává pigmenty projít krajním zchlazením nebo zahřátím, přičem se pohybují, proměňují a rozpadají….díla jsou pak záznamem transformací v reálném čase filmu, v kompozitním snímku dlouhé expozice nebo v negativním odlitku..

 

Šimera alchymistou?!

2) Konstrukcí nových pracovních postupů s chemikáliemi vytváří díla – v podstatě svědectví nedávno zmizelých předmětů. Přehlídka těchto prazvláštních „novotvarů“, jak je nazývá autor, začíná amorfní skvrnou vedoucí za doprovodu praskajícího zvuku suchého ledu k utajeným Prostorovým negativům objektu, odkrytým bílým sádrovým reliéfům, jejichž tajemnost tkví v nesdělitelnosti zaniklých stavů.

 

3) Cyklus pigmentových kreseb

Rozkládáním barvy, tentokrát až na samotné barvivo, a explozí za pomoci stlačeného a podchlazeného plynu, vznikají expresivní pigmentové skvrny, abstraktní kresby monumentálních rozměrů pojmenované Oxid Oxid.  Jsou adjustovány do celotransparentních plexiboxů, aby se neproměnil tvar pigmentu, připomínající rozteklou skvrnu, opět do podoby prášku….

 

 Jak říká malíř, vlastní prožitek při provádění svých prací je těžce přenosný, a proto jsou vystavené výsledky ponechány nedovysvětlené, a tak je nechává  působit určitou míru tajemna… díla jsou tedy stopy a dojmy, jakési důkazy o existenci skupiny již zaniklých objektů…
 

Jak to všechno začalo.. a  kam se to nyní dostalo?

Již během studia na pražské Akademii výtvarných umění si Šimera si vymyslel vlastní malířskou technologii a nazval ji New Dripping (stékané obrazy). Geometrické obrazce tvořil kapkami barvy spolu s působením gravitační síly.  Malíř v současné době pomalu končí se ´stékanými obrazy´, vydává se dál a ptá se sám sebe:„Kam se dostala malba, když se ze sochy stal objekt?“ Odpověď nachází v opuštění rámu obrazu a dekonstruuje malbu jako takovou rozložením na jednotlivé elementy materiál,  proces subjektivních a netradičních projektů, prezentaci a vnímání“. Evžen Šimera znovu používá akrylovou barvu, kterou  tentokrát modifikuje pomocí tekutého dusíku do nové výtvarné hmoty a formy. Dostává se tak k hranicím alchymie, a tím mystifikuje svůj vědecký přístup k práci. „Fascinuje mě alchymie, obor proměňující stejně tak jako umění látky méně cenné v materiály vzácné,“ řekl Evžen Šimera.

 

„Ale čisto mám pořád rád a bordel na ulici fotím, protože mě tam štve. Posílám to úřadům a chci po nich, aby s tím něco dělaly…“ Evžen Šimera

 

Ačkoliv představovaná série vznikla následkem racionálního badatelského pojetí tvorby, přece jenom může v mysli návštěvníků  vyvolat příběh něčeho již prožitého či viděného, ale dávno zapomenutého. Díla s možnými archetypálními či religiózními odkazy „reprezentují jakési okno do minulosti“, jak se nám umělec, prudce gestikulující, a svou superrychlou řečí pokoušel sdělit něco téměř konkrétního(převzato z tiskové zprávy – Monika Doležalová)                                       

 
Kurátorka výstavy:
Monika Doležalová
Grafické řešení: Petr Bosák, Robert Jansa (2013 Designers)
Redakce textů: Marta Nožková
Anglický překlad: Ivan Vomáčka
Oddělení produkce výstav: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Kateřina Adamová, Jan Pavelka, Jiří Stáhlík, Petr Linhart, Martin Krsek, Marek Fryš, Petr Tlučhoř
Oddělení propagace: Miroslav Koláček, Michaela Moučková, Alice Lenská, Michaela Maupicová
Edukace: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková
Poděkování: Karel Srp, Federico Díaz, Marek Chochola, Pavla Ortová, Milena Bartlová, Ondřej Brody, Pavel Čejka
Pořadatelé: Hl. m. Praha, Galerie hlavního města Prahy
Publikaci k výstavě vydává: Galerie hlavního města Prahy

Mediální partneři: Dolce Vita, Instinkt, Radio 1, ArtMix, ArtMap, A2, Vltava ČRo, Ateliér, Art and Antiques, Metropolis, Pražský deník, Rádio Classic, Literární noviny
 

www.ghmp.cz

 

Doprovodný program:
Autorská prohlídka s Evženem Šimerou: út 4. 6. v 17.00 hodin
Lektorské prohlídky:  čt 30. 5., 13. 6., 27. 6. v 16:30 hodin

Interaktivní prohlídky pro školy
Možnost interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny typy škol.

Rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

 

Tvořivé dialogy s uměním
Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – animační program se speciálními doprovodnými materiály, připravený a realizovaný edukačním oddělením.

Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

Rezervace do 16.00 předchozího dne – lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

 

sobota 6. 7. 2013, 13:00 - 18:00 hodin, Staroměstská radnice,  "Alchymie barev"

 

 V rámci výtvarných akcí k výstavě se budeme volně inspirovat "alchymií" Evžena Šimery. Budeme experimentovat s materiálem, nejrůzněji ho testovat. Využijeme mj.  i sypké barevné pigmenty, rozdrcené křídy, písek, cukr atd. k tvorbě náhodných tvarů, které budou buď dočasné a budeme je moci proměňovat nebo je budeme fixovat lepidlem na papír. Pokusíme se "interpretovat" zde prezentované "skvrny" a jejich detaily a hledat v nich konkrétní motivy a prvky nebo je nejrůzněji dokreslovat a vytvářet z nich další abstrakce. Vrátíme se ale i ke známým stékaným obrazům Evžena Šimery a budeme s  nimi podobně také  pracovat. Vyzkoušíme i experimentální fotografickou techniku, kdy se za přítomnosti světla kreslí ustalovačem na fotopapír. Výsledné skvrny, které jsou dílem náhody ale i racionality a výsledkem chemické reakce, se totiž také podobají některým Šimerovým výtvorům.

Lucie Haškovcová

 

Otevřeno:  úterý –neděle  10.00-18.00 hodin

Vstupné: 40,- Kč / 20,- Kč

Kurátorka: Monika Doležalová

--------------------------------------------                                                                                                                                       Ze života  a díla Evžena Šimery

Narozen 16. 4. 1980 v Praze

Žije a pracuje v Praze

 

STUDIUM

2000–2006 Akademie výtvarných umění v Praze

                   doc. Vladimír Skrepl

2010–2013 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

                     Ph.D., Federico Díaz, MgA.

 

PUBLIKACE

2010 Věci, o kterých s nikým nemluvím, Galerie hlavního města Prahy

2009 Důležitá náhoda, Galerie kritiků 

2009 Po sametu, Galerie hlavního města Prahy

2006 AUTOBIOGRAPHIES, Tranzit&Secession

 

OCENĚNÍ

2009 Cena kritiků pro mladou malbu, Galerie kritiků, česká sekce ICA

 

ZASTOUPEN VE SBÍRKÁCH

Galerie hlavního města Prahy

Galerie Wannieck, Brno

Galerie Klatovy / Klenová

Muzeum Mikulovského zámku , Dílna

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2012 Společné pozorování rozpadu, Galerie Jiří Putna, Brno

2011 Protipóly, Salon Daguere, Brno

2010 Zero Gravity Paintings, Galerie Kressling, Bratislava

2010 Zero Gravity Paintings, Galerie Dole, Ostrava

2010 Laboratoř Drippingu, Galerie U dobrého pastýře, Brno

2009 Důležitá náhoda, Galerie kritiků, Praha

2008 New Dripping, Galerie Kressling, Bratislava

2008 New Dripping, Galerie Prinz Prager, Praha

2005 Coco Loco Jeans, Galerie Eskort, Brno

2005 You walked your way..., Galerie Jelení, Praha

2004 Kapky, Galerie ETC, Praha

2002 La Gourmandise, Francouzský institut, Praha

 

SPOLEČNÉ VÝSTAVY

2013 Cesty krajinou, Galerie Rampa, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2012 Metaplay, Galerie kritiků, Praha

2012 Young Stars, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl

2012 Dobrej ročník, Mikulovské sympozium Dílna, Mikulov

2012 Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností, Národní galerie, Praha

2011 Antiteze malby, Galerie kritiků, Praha

2011 Česká malba generace nultých let 21. století, Wannieck galerie, Brno

2011 Omáž, Galerie mladých, Brno

2011 Stékání je Gesto, Galerie XXL, Louny

2011 Krajiná, Galerie Zdeňek Sklenář, Praha

2011 PRAGUEBIENNALE 5, Praha

2011 Ztišeno, Galerie Wannieck, Brno

2011 Ve vlastním stínu, Galerie 5. patro, Praha

2010 Rozhraní, Galerie NOD, Praha

2010 Horká linka, Galerie Václava Špály, Praha

2010 Fenomén Hra, Galerie NTK, Praha

2009 PRAGUEBIENNALE 4, Praha

2009 Skúter, Galerie Jána Koniarika, Trnava

2009 Po sametu, Galerie hlavního města Prahy

2009 Bienále současné malby, Městská galerie Rimavská Sobota

2008 Bienále mladých II., Galerie hlavního města Prahy

2008 Die Gehilfen, Galerie Klatovy / Klenová

2008 Finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, Dům umění, Brno

2008 Už stovky let to nebolí, Městská galerie Blansko

2007 Indexy slasti, České centrum, Moskva

2007 Autovize, Galerie hlavního města Prahy

2007 Zodiac, Karlin Studios, Praha

2007 HDP, Galerie hlavního města Prahy

2007 PRAGUEBIENNALE 3, Praha

2007 Forma následuje… Risk, Galerie Futura, Praha

2007 Jíst se musí, Nitrianska galéria, Nitra

2007 Socha Objekt, Galerie hlavního města Bratislavy

2007 Stále o malbě, Galerie Futura, Praha

2006 Office, Galerie C2C, Praha

2006 Konec školního roku, Galerie NOD, Praha

2005 Markéta Vaňková, Galerie NOD, Praha

2005 Konceptuální a intermediální tvorba, Galerie AVU, Praha

2005 Bienále mladých, Galerie hlavního města Prahy

2005 Beru si to osobně, Galerie Tranzit, Bratislava

2004 Ber si to osobně, Galerie AM180, Praha

2003 Už nejsme buzíci!, Galerie Jelení, Praha

2003 Třetí Zlínský salon, Zlín

2002 Jojo efekt, Alšova Jihočeská galerie, České Budějovice

1999 Podzimní spáči, Alternativní prostor Myslíkova, Praha

 

www.evzensimera.name

 

 

 

Jen pro fajnšmekry, co jsem objevila v archivu událostí z roku 2003

 

Co mě rozesmálo…Evžen Šimera  byl  vskutku  šibal…klidně by to mohl zopakovat, ne?!

 

´Už nejsme buzíci´: projekt vznikl ve spolupráci Evžen Šimera a O. Brody

(Oba nechtěli totiž nic vystavovat, ale pouze ovlivňovat lidi a jejich vnímání)

 

. „ ..uspořádali jsme výstavu, z níž si každé pohlaví odnese jiný pocit a informaci, že my dva nejsme buzny, za které nás do té doby spousta lidí mělo. Vyrobili jsme růžový pozvánky, postříkali jsme je voňavkama  a sezvali jsme hlavně  heterosexuální páry, často třeba neměli s výstavama skoro žádné zkušenosti. Místo konání bylo v pražské Galerii Jelení, objednali jsme si tam dva bodyguardy a zaúkolovali je, že dovnitř mohou pouštět  pouze ženy, žádné muže. Instalovali jsme tam paravan, aby nebylo dovnitř vidět, kde jsme vystrojili krásnou intimní atmosféru se svíčkama, růžičkama, dárečkama, čokoládou, šampaňským. Nastala situace, kdy holky byly vevnitř, my je tam rozmazlovali a ony se tetelily, jak příjemný to tam je, a kluci na ně čekali  venku celý nervózní, protože vůbec nevěděli, co se děje uvnitř. Ještě večer po akci nám holky posílaly smsky, jak skvěle je to naladilo, že třeba šly s kamarádkami tančit nebo že si tam připadaly důležité. A nám šlo o to, aby ty lidi nebyly schopný objektivně popsat, co se vlastně uvnitř stalo. Celé to bylo jen o pocitu a prožitku…výsledkem byla společnost rozdělená do dvou skupin. Ani jedna z nich však nebyla schopna objektivního pohledu na naší akci, jelikož jsme na každou skupinu působili jinými faktory.“ (Ondřej Brody v rozhovoru s Evženem Šimerou)

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: GHMP