Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob aneb proč je v Poděbradech ten pomník?!

29.09.2014 14:49

Když byl v roce 1896 slavnostně na náměstí v Poděbradech odhalen monumentální jezdecký pomník jednoho z prvních a možná i největších ´Evropanů  Jiřího z Poděbrad´ od Bohuslava Schnircha, byl jeden z nejvýznamnějších pohusitských panovníků v českém povědomí téměř zapomenut. Neprávem. Velkým a krutým neprávem´, které si v té době uvědomovali opravdu snad jen obrozenci. K naší škodě.

 

Počin hodný dávných obrozenců

Když letos vyšla ve vydavatelství Galerie EfEf  podnětná 120ti- stránková kniha z pera osvědčeného historika a publicisty Petra Hory-Hořejše nazvaná ´Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob´, šlo tak trochu o obdobu události z roku 1896.

 I dnes, v běhu času a dějinných peripetií současnosti, se totiž Jiří z Poděbrad opět, po kolikáté už (?), stával neprávem pozapomenutým. A opět neprávem. Dokonce skoro možná víc než kdy jindy. V dobách, kdy se Evropa sjednocuje - nesjednocuje, kdy je vystavena mocenským tlakům zvenčí a pnutí uvnitř, v čase, který chtě nechtě připomíná letos tolik diskutované stoleté výročí 1. světové války a vše, co jí bezprostředně předcházelo, voláme - tak nějak v pudu sebezáchovy – po jednotné Evropě. A přitom právě on byl prvním, kdo opravdu fundovaně usiloval o realizaci své vize ´všeevropského programu´. O šest století dřív. A jeho heslo: „Spíše rozvahou a opatrností než zbraněmi!“ by mělo platit i po šesti stoletích. A možná víc než za jeho časů. Už proto, že my máme – k naší vlastní škodě – k dispozici trochu jiné zbraně, než byly k dispozici v dobách jeho vlády. A proto můžeme  vznik téhle knihy tak trochu přirovnat k úsilí oněch obrozenců z roku 1896. Kdyby pro nic jiného, tak i protože, sotva dvě desetiletí po odhalení pomníku vypukla zmíněná 1. světová válka…

 

Nebyl krve královské

Autor knihy, Petr Hora-Hořejší začíná zásadní – zejména pro danou dobu a následný význam a činnost Jiřího z Poděbrad – informací: „V jeho žilách nekolovala královská krev…“ A poslední větou knihy už je jen trpké konstatování: „Sen jednoho z největších českých panovníků, sen o národním království, v němž vedle sebe snášenlivě žijí lidé dvojí víry, rozdílných názorů, se rozplynul.“ Ano, žel je to tak. A možná – ale to už je konspirativní a marná teorie, taková oblíbená lidská hra na ´kdyby´, kdyby se mu jeho sen zdařilo dotáhnout, tak se možná dějiny Evropy ubíraly trošičku vyšlapanější a přímočařejší cestičkou. A kdyby, tak bychom, možná, dnes nebyli tam, kde jsme…

 

Přes tři desítky kapitol života jednoho českého panovníka

Autor nabízí čtenářům chronologický sled 31 kapitol (včetně úvodu) mapujících kroky a uzlové body 51 let života Jiřího z Poděbrad. Jednotlivé kapitoly jsou samy od sebe nabity informacemi, ale podány jako příjemné, ale stále především věcné vyprávění. Autor má v tom směru bohaté zkušenosti z četných dalších knih a nadarmo nejsou jeho práce vysílány v pravidelné ´nekonečné´ rozhlasové sérii.

Autor ale citlivě vnímá detaily svého plynulého líčení děje, které je vhodné rozvinout, doplnit a vysvětlit. K tomu slouží nanejvýš vhodná grafická forma, kdy odkazy a doplňující texty jsou situovány na záložku, takže vlastní děj knihy plyne na dvou sloupcích jedné stránky, zatímco na třetím sloupci – záložce – se můžeme a nemusíme nořit do detailů. Je věcí čtenáře, jak s textem pracuje, ale osobně doporučuji k pozornosti i tyto doplňky a vysvětlivky, protože umožňují širší chápání jednotlivých rozhodnutí a kroků Jiřího a vysvětlují je.

Díky kvalitám autora není ani tato – řekněme, náročnější - část textu nečtivá. Příjemné jsou relativně krátké kapitoly, i jejich jasně charakterizující nadpisy navozující jasnou představu, o co v textu té které kapitoly půjde. Čtenářovi to umožňuje návraty k materiálu, který buď tak moc nevnímal, nebo pokud si chce ujasnit další informace, které se na danou událost – kapitolu odkazující později.

 

Bohatý ilustrační materiál

Je až k nevíře, kolik autor shromáždil obrazových podkladů, jimiž je kniha ilustrována. Od faksimile jednotlivých historických dokumentů, přes četné jasné nákresy – perovky, reprodukce obrazů často až neznámých či jejich podstatných výřezů až po fotografie zachovaných artefaktů vážících se k popisovanému ději. Vše je moudře řazeno do děje knihy, tedy do míst, kde o té které obrazové složce čtete a ne do nějakých obrazových příloh, které odpoutávají pozornost a jejich hledání v danou chvíli četby dost obtěžuje a vede pak čtenáře k tomu, že text vnímá bez obrázků a obrázky pak zase bez textu. Obojí ke škodě té či oné složky. Je to samozřejmě náročnější pro grafické zpracování (Ricardo, Jana Carrascová) a nesporně i pro tiskaře (tisk Print Centrum Service s. r. o., Praha), ale čtenář dostává do ruky zajímavý a snadno využitelný produkt, a to zjevně šlo všem zúčastněným.

 

A nějaká výtka?

Ne. Spíš snad možná malá poznámka. Čtenář postrádá mapy. Dobové či schematicky vyznačené do map současných. Uvědomme si, že život Jiřího z Poděbrad zahrnoval (narodil se roku 1420) dějinné dění od bitvy u Sudoměře (první větší bitva a vítězství husitských – jak píše autor - houfů, zdaleka ne standardních vojsk, jaká vznikla až později) přes rok 1434 (bitva u Lipan) až po Korvínovo Křižácké tažení v posledním roce života Jiřího z Poděbrad (1471). A po celou tu dobu se měnila politická mapa Evropy…

Cui Bono? aneb komu ku prospěchu?

Výpravná kniha na kvalitním papíře v pevné a vkusné vazbě je určena prakticky každému, kdo se chce o Jiřím z Poděbrad, jeho době a jeho vizi něco dozvědět. Sám autor ho řadí právem k dalším dvěma českým vizionářům v pořadí: Hus – Poděbrad – Komenský. Ani  zanícené odborníky tato kniha rozhodně neurazí a laik se z ní dozví mnohé, co nevěděl ani ze školy, a hlavně to, co souvisí s odkazem ´posledního ryze českého krále´ pro nás i Evropu.  

 

Hodnocení: 99 %

Titul: Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob

Autor: Petr Hora Hořejš

 

Vydala: Galerie EfEf s. r. o., Osadní 35, Praha 7

Vydání podpořila akciová společnost Merit Bau CZ, a. s.

Kniha vznikla za podpory Československé obchodní banky, a. s.

Datum a místo 1. vydání: Praha 2014

 

Počet stran: 120

Doporučená cena:  269 Kč

 

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

Kniha vychází k 550. výročí mírových snah krále, který předběhl svou dobu o několik století. V jeho žilách nekolovala královská krev. Za normálních okolností, v poklidnějších časech, by proto neměl na panovnické žezlo nárok. Jako pouhý šlechtic se v tehdejší přísně hierarchizované společnosti ocital o schůdek níž – k trůnu mohl leda v pokleku zhlížet. Přesto se jako jediný a současně poslední Čech dokázal vklínit do posloupnosti dynastických vládců Koruny české.

Autor Petr Hora-Hořejš proslul svojí řadou knih Toulky českou minulostí. Také jeho nová kniha o Jiřím z Poděbrad zachovává model, kdy hlavní text je doplněn na každé straně okrajovým sloupcem doplňujících informací. Samozřejmostí je bohatý obrazový doprovod. (oficiální anotace)