Eva Rybářová & Marie Tučková/Cloudy Babies: EP aneb proč nejsou zdejší?! škoda, byly by tak krásné....

08.02.2019 12:37

Nevan Contempo - Praha

26. 1. - 1. 3. 2019

 

 

 

 

Na vernisáži výstavy Cloudy Babies: EP, plné instalací, videí i fotografií, jsme byli, musíme se přiznat, na www.www-kulturaok-eu.cz mírně zaskočeni.  Octli jsme se v jiném nepříliš pochopitelném světě.  Kurátorčin text naštěstí vnesl světlo do problematiky, která se nyní na sociálních sítích koná.   

 

 

Cloudy Babies

nejsou zdejší. Byly zrozeny v hlubokém okraji.

V místě, jež se nachází v mysli každého lidského jedince,

tam někde uvnitř hlav sedících na ramenou všech minulých generací.

Poetické písně Cloudy Babies

 jsou emocionálními prožitky z nově objevené planety Země

a živočišného druhu - lidstva,

 přetavenými do jazyka, jenž je obyvatelům těchto končin důvěrně znám.

 Jsou natažením fluidního prstu mimozemšťana navazujícího prvotní kontakt směrem

 k nepoznanému člověku.

Dvě putující mimozemské bytosti

 jsou identitami, stvořenými intermediálními

umělkyněmi Evou Rybářovou a Marií Tučkovou.

Jsou reakcí na nekonečný a rozpínající se prostor sociálních sítí,

 kde tvoříme svá lepší já, své avatary,

ale i zcela nové identity,

jejichž reálná existence je přinejmenším nejasná.

Cloudy Babies přišly na svět pomocí instagramového profilu 23. 11. 2017

A prezentovaly se jako nadpozemské bytosti tvořící hudbu.

Kapela však dlouho zůstávala pouze ve fiktivní rovině a byla reakcí na svět

multi upgreadovaných celebrit,

jejichž šíře záběru se pohybuje od tvorby a produkce hudebních

alb přes vlastní oděvní značky a parfémy, filmové herectví a modeling

 až po návrhy nejnovějšího modelu tenisek pro přední světové výrobce obuvi.

Absence jakékoli skutečné produkce

se však nezdála překážkou,

 aby díky prezentování se za pomoci fotografií celá řada lidí nenabyla přesvědčení,

že se jedná o kvalitní hudební uskupení.

Cloudy Babies byly na základě tohoto účtu nabízeny

 k účasti na koncertech i performančních akcích,

aniž by kdokoli mohl slyšet jejich jediný audio záznam.

Hranice možného dosahu jakéhokoli produktu ve virtuálním prostoru webu 2.0. neexistují

a

každá identita se může stát chytlavým brandem.

 

Na výstavě Cloudy Babies

se setkáváme hned se dvěma rovinami výkladu.

 Můžeme zde vplout do příběhu, který představuje

 a setkat se zde s dvojicí bytostí nelidského původu.

 Rozhodneme se přistoupit na to,

že instalaci a vše v rámci ní obsažené vytvořily výhradně tyto bytosti,

 jež před časem ztroskotaly na planetě Zemi.

 

Paralelní rovinu k tomuto příběhu ale tvoří jeho reálné aktérky Eva Marie

(vystavující zde  umělkyně).

To ty ve skutečnosti řídí fiktivní postavy a rozhodují o tom,

jaké budou jejich pocity sdělované v textech písní, zájmy a podoby

a

 jak o nich veřejnost bude smýšlet díky pečlivě zvolené formě prezentace.

Cloudy Babies

jsou z části marketingovým produktem

 a z části snahou vytvořit vlastní alter ego ve světě

hvězd instagramových účtů i planetární soustavy.

Cloudy Babies

Jsou fluidním nástrojem Evy a Marie,

které na sebe prostřednictvím nich mohou brát podobu hudebního uskupení

a tvořit skrze ně

výpovědi

o nemožnosti porozumět světu,

nekonečnosti cloudu,

o vlastní tísni z mezilidských vztahů

i

 o neuchopitelnosti přírodních jevů,

jež nás dalece přesahují.

 Rozplynou se v okamžiku, kdy se rozplyne pečlivě vykonstruovaná představa o nich.   

 

Eva a Marie vsazují Cloudy Babies do kulis,

jež nás mají přenést do časového pásma, v němž skutečně existují.

Malá analogová fotka stojících postaviček

jako by byla forenzním důkazem o jejich příchodu na Zem.

Raketa i draperie s vesmírným potiskem jsou uměle vytvořenou scénou,

 dotvářejících jejich identitu.

Jsou to atributy, bez kterých by Cloudy Babies ztratily nadpozemský charakter

a zůstaly ´jen´ lidskými bytostmi.

….

 

Cloudy Babies jsou hvězdy, madony, komety.

Jsou nedosažitelnou, pečlivě vygenerovanou podobou,

smutnou z absence vlastního srdce. “

text: Klára Vavříková

 

Kurátorka: Klára Vavříková

130 00 Praha 3

U Rajské zahrady 14

Máme otevřeno: úterý: sobota: 13.00 - 18. 00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, internet