Eva Pejchalová a Marie Vránová: ´Svátek KIN´ aneb když zaměstnanci Koh-i-nooru nový spínací předmět nenavrhli

11.05.2014 18:17

Galerie SPZ – Praha  
1. 5. – 6. 6. 2014

Autorky Eva Pejchalová a Marie Vránová prezentují jednu ze společných uměleckých akcí, kterými reagují na továrnu Koh-i-noor a.s. v Praze-Vršovice. Obě byly vernisáži přítomny. Obě si na jaře 2013 pronajaly společný ateliér v areálu továrny Koh.i-noor v pražských Vršovicích. Prostor původně zamýšlený pro výtvarnou práci se brzy stal inspirací jejich uměleckých projektů. Během posledního roku autorky uskutečnily 3  akce na pomezí performance, malby a site-specific umění. V den 18. 10. 2013 autorky uspořádaly  uměleckou akci ´Svátek KIN´.

 

´Svátek KIN´

´Svátek KIN´  proběhl ve veřejném prostoru před hlavní budovou Koh-i-nooru, kdy  autorky  do kovových  držáků na vlajky, které umístily podél řady továrních oken,  nainstalovaly vlajky s reprodukcemi svých maleb. Na vlajkách byl reprodukován  sortiment, který firma Koh-i- noor vyrábí.

 

A tak, komu unikla tato akce, jsme mohli zhlédnout tyto vlajky v prostorách galerie (jedna místnost) SPZ. Mohli jsme si tedy zalovit v paměti, že mnohé z dosud vyráběného sortimentu Koh-i-nooru ještě   běžně používáme.

Soutěž  návrh nového spínacího předmětu

 Autorky vyhlásily 210. 1. 2014 soutěž pro pracující továrny Koh-i-nooru,  kdy od nich očekávaly k 31. 3. 2014  nové návrhy na nový spínací předmět. Ticho po pěšině! Nedostatek aktivity i nezájem …nikdo se bohužel nepřihlásil!  (zdroj:  tisková zpráva kurátorky Terezy  Volné)

 

Ze životapisu Evy Pejchalové

  •  vystudovala malbu v ateliéru Stanislava Diviše a později Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
  • absolvovala stáže na Universidad de Politecnica ve Valencii a v ateliéru Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze
  • studia završila v roce 2012 diplomovou prací nazvané ´Úklidové práce´, kdy se věnovala sociálním aspektům umění
  • touto problematikou se ve své volné tvorbě Eva Pejchalová zabývá i v současnosti
  • společným jmenovatelem její práce je princip pohybu, rytmus
  • zabývá se různými lidskými činnostmi, jako je např. domácí práce (praní prádla, uklízení, zametání podlahy, vaření, mytí nádobí) nebo čas odpočinku (běhání, cestování vlakem)

Ze životapisu Marie Vránové

  • Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity u Petra Kamenického a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně u Martina Mainera

 

Galerie SPZ (ke zhlédnutí přes výlohu)

Praha 1

Pšstrossova 8

 

Hodnocení:  90 %

www.studiojinak.com

 

 

 

****************************************************************************************************************************

 

Eva Pejchalová: ´Myslím na ni´ aneb když na zemřelé s láskou vzpomínáme

Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze
Galerie Makráč/Makrokoule – Praha Petřiny

31. 3. – 24. 4. 2014

 

Jen okrajově se zmíníme ještě o jedné autorské výstavě Evy Pejchalové: ´Myslím na ni´, která se konala v galerii Makráč.

 

Na vernisáži  Galerie Makráč/Makrokoule jsme se totiž  seznámili s mladičkou Evou Pejchalovou, která zde kromě jiné vystavila svou pečlivě ručně kreslenou krajku, přičemž ji  k této práci inspirovala vzpomínka na babičku.

Mně na www.kulturaok-eu.cz rovněž připomněla moji matku, která takové výkresy běžně za I. republiky prováděla na Vyšší škole dívčí (vyučovaly se ruční práce také) ve Vodičkově ulici. Ke každé ruční práci musely studentky vždy namalovat nejdříve vzor na papíře, a pak teprve skutečně, např. tu krajku,  musely začít  vyrábět z konkrétního materiálu.  Výkresy jsem objevila ve velkém lodním kufru u nás v předsíni ve svém mládí, a bohužel  ve své mladické neznalosti rozprodala v antikvariátu  nebo  nenávratně zničila.


www.imc.cas.cz

 

Myslím na ni.
Je to dlouhá doba, co jsme se neviděly. My dvě.
Opakuji si tě. Kreslila jsem, abych si tě přiblížila.
Sbírám a zapisuji si. Recepty pořád.
I když je ten moučník pokaždé jiný a chutná jinak, je to recept od tebe.
Věci, které jsi mi darovala, stále uchovávám.
autorka: Eva Pejchalová
 

Hodnocení:  70 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka