Eva Milichovská - Cesty (scénografie, obrazy) aneb „Všechno, co prožívám, může být obraz“ (E. M.)

16.09.2021 19:01

 

Eva Milichovská - Cesty (scénografie, obrazy)

14. 9. – 5. 10. 2021

Galerie 9

 

 

„Všechno, co prožívám, může být obraz. Je hrozně těžké ho najít. Čím dál, tím hůř ho hledám, protože mi zmizela jistota i budoucnost. Ale bez toho hledání by se nedalo žít. Divadlo bylo pro mne velkým naplněním, protože každá práce byla něco úplně nového. Vysoká škola, technické možnosti a všechny vědomosti, které člověk musel stále sbírat, byly základ, na který jsem musela zapomenout, když jsem začala na nové hře pracovat. Ale byl to nepostradatelný žebřík, abych mohla přelézt plot a uvidět dovnitř zahrady. Někdy se to povede. A pak je člověk chvíli šťastný. Dokud nezačne nové hledání.“

Eva Milichovská

 

 

Každá divadelní inscenace je vždy dílem kolektivním. Divák však zpravidla vnímá především herce, v menší míře autory a režiséry. Jenže divadlo se hraje v kulisách a kostýmech! Obojí dělá divadlo opravdovým divadlem, s velkým D. Sebelepší monolog herce v nevhodném kostýmu a bez kulis zůstane jen a jen – byť možná skvělým - monologem. Až teprve kostým a kulisy z monologu spoluvytvoří skutečnou hru - divadlo. A kulisy i kostýmy jsou dílem scénografů, jejichž jména zůstávají pro běžného diváka zasuta kdesi v programu a na plakátě, nikoli však v paměti. Neprávem. Patří stejně tak na přední místo jako jména herců, režisérů a autorů. Bylo by dobré, seznámit se – alespoň výstavou – s tvorbou scénografů. A je úžasné, seznámit se - alespoň retrospektivní výstavou – s tvorbou takové osobnosti našeho divadelnictví, jakou je Eva Milichovská.

 

 

Dlouho vytoužený návrat

 

Jak vzpomněla Eva Kořánová, kurátorka, galeristka a hlavně duše vysočanské Galerie 9, od minulé výstavy Evy Milichovské uplynulo neuvěřitelných 19 let. V roce 2002 tato scénografka, malířka, kreslířka a grafička vystavovala v tehdejší tzv. malé Galerii 9, která se nacházela ve vysočanském Obecním domě v Jandově ulici. Vystavovala tam tenkrát voskové pastely. Nyní její výstava zahrnuje širší část autorčiny tvorby. Jak to ostatně formulovala Eva Kořánová, současná výstava Evy Milichovské je věnována retrospektivě jejích tvůrčích cest.  A jak Eva Kořánová dodala, také připomínce nadcházejících 90. narozenin autorky.

 

 

Přání, k němuž se s úctou připojuje i náš web

 

„Paní Evo, vítejte zpět a přijměte naše srdečné přání všeho dobrého – zdraví, radosti a šťastných nejen hledání, ale i nálezů.“

Eva Kořánová

 

 

Scénografie a obrazy

 

Šťastná prostorová dispozice Galerie 9 a šťastné inscenační řešení. Po vstupu po vznosném schodišti staré radniční budovy, si můžeme vybrat, co dřív. Zda expozici autorčiny scénografické práce, ta se nalézá z našeho pohledu v pravé části galerie, nebo ukázku obrazů, tedy volné tvorby autorky, která je soustředěna v levé části galerijního prostoru. Za www.www-kulturaok-eu.cz můžeme ale s jistotu říci, že je jedno čím začneme, protože nevyhnutelně, že po zhlédnutí části jedné, nám to nedá, abychom nezavítali i do té druhé. Obě části jsou dokladem mistrovství autorky. Ale oba vhledy do práce Evy Milichovské, byť jde o zcela odlišné pojetí a účel vystavených prací, vyzařují velkým citem, smyslem pro krásno a především bohatou fantazií. Ve scénografické části samozřejmě poněkud spoutané účelem a pojetím dané inscenace, zato v malířské části, zcela osvobozené a tudíž bezbřehé.

Těžko porovnávat. A proč také? Zkrátka a dobře, obé - radost pohledět. Doslova.  

 

 

Ale dejme ještě jednou slovo Evě Kořánové        

 

„Eva Milichovská se narodila ve slezské Orlové. Maturovala v Praze a začala studovat architekturu. Po čtyřech semestrech však složila zkoušky do ateliéru scénického výtvarnictví prof. Františka Tröstera na Divadelní fakultě AMU. Absolvovala v roce 1957.

Do roku 1961 byla scénografkou Horáckého divadla v Jihlavě, poté působila v Českých Budějovicích, kde se věnovala tvorbě pro operu a balet. Podílela se také na řadě inscenací v Českém Krumlově (pro Maškarní sál i barokní divadlo krumlovského zámku, a také pro zámeckou zahradu u Belárie a její otočné hlediště).

Po roce 1965 odešla na Mostecko, kde pracovala jako interiérová architektka a zároveň vytvářela scénografické návrhy pro Městské divadlo v Mostě. Plně se ke scénografii vrátila opět na scéně Horáckého divadla v Jihlavě, kde působila až do roku 1991.

Kromě scénografie a návrhů kostýmů se však věnovala i tvorbě loutek, a také volné tvorbě – malbě, kresbě a grafice.

Svými scénografiemi i volnou tvorbou se pravidelně účastnila společných výstav (Umělci Vysočiny, Quadrienale aj.) a uspořádala také dlouhou řadu samostatných výstav.

Na kontě má neuvěřitelných 229 realizovaných (!) scénických návrhů a dalších 40(!) pro ochotnická i jiná jeviště.

V současnosti žije Eva Milichovská v Praze a stále se věnuje, dnes už převážně, své tvorbě malířské.“

 

 

Co dodat?

 

Konec léta, nadcházejí čas podzimu, brzké stmívání a chlad vůkol, spolu s událostmi nepřírodními, jež nás stále atakují, to je důvod k úniku do světa fantazie a dobra, který – alespoň v Galerii 9 u obrazů a ukázek scénické tvorby Evy Milichovské – vytvořil ostrov v dnešní rozbouřené pádící době. Stojí za to najít si čas a vypravit se do Galerie 9 a alespoň na chvilku tomu všemu - uniknout…

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

Eva Milichovská - Cesty (scénografie, obrazy)

14. 9. – 5. 10. 2021

Galerie 9   

Přízemí vysočanské radnice

Sokolovská 324/14, Praha 9

236 041 292

www.praha9.cz

Vstup volný

pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00