Emoce sítí a nití aneb výstava, která vás do svých sítí a nití zamotá

29.03.2022 19:01

 

Emoce sítí a nití

Daniela Mikulášková, Miriam Macků, Anna Zemánková a Ladislav Daněk

8. 3. - 3. 4. 2022

Galerie Kritiků

 

„Mezigenerační výstava Emoce sítí a nití představuje dřívější i aktuální tvorbu Daniely Mikuláškové (* 1974), Miriam Macků (* 1964) a Ladislava Daňka (* 1958), kteří se každý po svém, a zároveň v určité názorové shodě zabývají vytvářením sítí, v případě vystavujících autorek však rovněž emocionalitou nití.“

Ladislav Daněk

 

 

Širší umělecko-historický kontext do výstavy vnášejí díla první dámy českého art brut, Anny Zemánkové (1908–1986). Která je v očích a povědomí vystavující trojice autorů natolik fascinující osobností, že se rozhodli představit její tvorbu ve zcela jiném kontextu, než jak byla doposud - z důvodu jisté rigidnosti kunsthistorických kategorií - prezentována.

 

 

Svět utkaný z fantazie  

 

Všichni vystavující kráčejí ve své tvorbě v podstatě k témuž – jemnému propojení přediva tenounkých prvků – ve výsledný obraz vyjadřující emoce a snovou vizi, za níž se skrývá myšlenka, sdělení. I když ke svým tvůrčím počinům dospěli nezávisle na sobě, i když používají ke svému vyjádření nestejné technologie, protínají se jejich práce nakonec stejně tak jako se protínají jejich základní tvůrčí prvky – nitě - v jedné spleti společného cítění sdílení. Zvláštní na tom všem je, a je to i na této výstavě objevné, že osobnost z jiných časů, osobnost, s níž se autoři fyzicky nesetkali, Anna Zemánková, kráčela o desítky let dříve tímtéž směrem a toutéž vyjadřovací technologií. Že by vše šlo do kruhu? Ne, ani rčení o tom, že vše už tu bylo a nelze vymyslet nic nového není pravdou. Pravdou je, že svět utkaný z fantazie byl, je a věřme, že i bude, a tvůrci používající k vyjádření jejich propletených sítí z nití, nás znovu a stále budou opřádat tou zdánlivě křehkou konstrukcí.

 

Fantazie podle Daniely Mikuláškové

 

 

Autorka na výstavě představuje své „niťové obrazy“, jimiž se zabývá již od roku 2006. Jedná se o její „niťovou“ tvorbu, tedy nové pojetí závěsného obrazu. Ve svých dílech tak reaguje na svět kolem nás. Inspiračními zdroji jsou předměty, krajiny, ale také třeba oči či rty a v neposlední řadě sny. To vše vtěleno do bavlnek a jejich širokou škálu, a promítnuto na podkladové materiály jakými jsou vzorované látky či ubrusy.

 

Fantazie podle Miriam Macků

 

 

Autorka vytváří „niťové objekty“. Základem je její skoro čtvrtstoletí trvající šití a výroba originálních sedacích vaků. Osnovu těchto dvojrozměrných předloh převádí díky své představivosti a zručnosti do trvale rozechvělého prostoru, který povyšuje barevnou a světelnou dimenzí. Představa, že na počátku jak před autorkou prázdný bílý rám s čirým plexisklem uvnitř a na konci, tvůrčího procesu hotové dílo je fascinující, téměř jako stvoření. Autorka nepodřizuje sebe ani svou fantazii a tvůrčí možnosti a zcela volně zachází s mnoha různorodými materiály. Ani velmi pozorná divák na objektech neobjeví, jak přesně jsou nitě vedeny, kde začínají a kde končí.

 

Fantazie podle Anny Zemánkové

 

 

I tato autorka nikdy příliš nehledala na volbu a spojování různorodých materiálů. Na výstavě jsou zastoupeny práce Anny Zemánkové z let 70., tedy z doby, kdy kombinovala nejrůznější techniky s vyšíváním, háčkováním či brikoláží. Pozoruhodné je její nápadité kombinování kreseb s měkkými či plastickými prvky. To vše za pomoci háčkování a vyšívání. Tím dle odborníků autorka předběhla dobu bezmála o půl století, protože až dnes dochází pozvolna k odpovídajícímu uznání této její tvorby, která jak se ukazuje, neprávem stála ve stínu jejích vrcholných děl vytvořených v letech 60.

 

Fantazie podle Ladislava Daňka

 

 

Ladislav Daněk, kurátor celé netradiční a objevné výstavy zde přestavuje své kresby realizované na strojovém milimetrovém papíru. Jak sám osvětluje důvod této nezvyklé tvůrčí plochy, jde o symboliku chladu „strojové civilizace“. Odlišnost, ale i příbuznost, jeho tvorby má za cíl do ryze ženského nádechu celé výstavy vnést sice příbuzný, ale především ryze mužský prvek. A mužům je zpravidla bližší systemizovaný pohled na svět. Pohled, který zkoumá a studuje. V autorově případě geometrii, její logické formy, které ale dostávají v autorově pojetí skryté a nečekané významy. Vystavené kresby jsou pouhým zlomkem obsáhlého díla, stejného původu a stylu, které autor vytváří už od roku 1894. Jen v různých formátech a technikách. Svými pracemi se autor řadí mezi konkretisty, i když často a rád improvizuje až za hranice takovéhoto „zaškatulkování“.

 

Text s využitím kurátorské zprávy: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

Emoce sítí a nití

Daniela Mikulášková, Miriam Macků, Anna Zemánková a Ladislav Daněk

8. 3. - 3. 4. 2022

Kurátor: Ladislav Daněk

Galerie Kritiků

Palác Adria 1. patro, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

Otevřeno denně od 11 do 18 hodin, kromě pondělí a státních svátků

www.galeriekritiku.cz