Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact - Isolation aneb vykloubená doba…či ztracené rameno …

15.01.2019 11:55

Galerie Kuzebauch - Praha

11. 1. - 15. 3. 2019

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact - Isolation byli oba autoři osobně přítomni. Zahájení se ujal MgA. Tomáš Hendrych,  spolumajitel společnosti Happy Materials, která galerii Kuzebauch provozuje, slovy, že jako se bubliny stýkají a hrají všemi barvami, tak i výtvarníci se navzájem dotýkají a nalézají.  A že Emma Woffenden sama si přála uspořádat svou výstavu v Galerii Kuzebauch. Na závěr akce nám Hendrych ukázal plakát s fotografií střepů, kdy se jeden artefakt zcela sám od sebe rozlétl ještě dřív, než začala tato výstava - výsledkem je 130 kg skla na podlaze. Artefakt bude znovu vyroben, jak nám bylo řečeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Contact - Isolation nabízí vhled do tvůrčího myšlení dvou výrazných, zřetelně profilovaných, především však intelektuálně spřízněných uměleckých osobností. Pro Galerii Kuzebauch vznikla nová specifická díla, jimiž nás Emma Woffenden a Petr Stanický přesvědčují, že sklo a prostor je nosné téma, které může přinést ještě mnoho podnětných překvapení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté dostal slovo Petr Nový, kurátor výstavy

 „Každý umělec je individualitou se specifickým viděním světa, do kterého prostřednictvím svých děl vtahuje a vábí ty, jež se nechají zlákat. Jde o výjimečně křehký vztah intelektuální intimity mezi tvůrcem a divákem založený na vzájemné důvěře.

 

Výtvarník svými pracemi vždy interaktivně vstupuje do konkrétního prostoru, v němž je prezentuje. Může jeho podobu aktivně využívat i měnit, nebo naopak programově ignorovat, tvářit se, že neexistuje, ale nelze. Stejně tak je tomu s divákem - lze s ním komunikovat mnoha způsoby, ale tvůrčí výpověď bez recepce spřízněných duší je možná arteterapií, ale nikoliv uměním.

 

Výtvarník je tedy permanentně v mentálním stavu, jež bychom mohli nazvat kontaktní izolací. A to dokonce i ve vztahu k jinému umělci s obdobným naturelem, jako je tomu v případě Emmy Woffenden a Petra Stanického(je o generaci mladší než Emma Woffenden, setkal se s Emmou na škole).

 

 

Emma Woffenden - Headover Wheels

 kombinovaná technika

 150 x 160 x 120 cm

Foto: Gabriel Urbánek

 

Tvorba Emmy Woffenden, absolventky slavné londýnské Royal College of Art, je od svých počátků v 90. letech 20. století sochařská. Nápaditě využívá vedle skla i dalších materiálů, motivicky blízké jsou jí figury a organické tvary, pracuje s náznaky, pohybem, cizí jí není nadsázka ani promyšlená, nikoliv pouze efektní provokace. Opakovaně se vrací k spirituálním tématům, zajímá ji člověk jako mnohovrstevnatá bytost, vznešená i komická zároveň, ráda pracuje s materiálovými i ideovými kontrasty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvé řadě sochařem a až poté sklářem je též Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Sklo je pro něj jedním z oblíbených prostředků k vytváření objektů a kompozic, často s ambicí ovládnout prostor, nebo v něm odkrýt jinou dimenzi. Jeho práce jsou ideově pregnantní, až puristicky čisté, pečlivě promyšlené a konstruované. Dokáže však stvořit i intimní solitéry, kde jej - stejně jako Emmu Woffenden - zajímá například figurální motiv.  (text: Petr Nový)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor Galerie Kuzebauch: Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

 

 Galerie Kuzebauch byla založena v Praze v roce 2012.

Prezentuje výjimečné příklady studiových děl jak mladých,

tak zavedených designérů a výtvarníků,

kterým tak pomáhá zviditelnit se napříč uměleckými obory a kontinenty.

V posledních 6 letech se zaměřuje na výstavy sklářských výtvarníků

 

169 00 Praha 6

Říčanova 19

Máme otevřeno pondělí - pátek: 10.00  - 17.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


www.petrstanicky.com

www.galeriekuzebauch.com


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/petr-stanicky-skloprostor-aneb-bludiste-to-snad-neni-ale-prostor-kolem-nej/