Emanuel Jesse: accidentally beautiful aneb krásné objevy na tvůrčí cestě k jinému cíli

16.08.2021 16:25

 

Emanuel Jesse: accidentally beautiful

23. 6. - 01. 10. 2021,

Rakouské kulturní fórum Praha

 

 

Studio „Emanuel Jesse“ je předním rakouským tvůrčím týmem, jehož sídlo se nachází ve městě umění, ve Vídni. Tvůrčí tým Studia „Emanuel Jesse“ se specializuje na řešení projektů pro mezinárodní klientelu a to v oblasti designu a umění.

 

 

Studio Emanuel Jesse nese jméno svého zakladatel a aktivního protagonisty tvůrčího týmu.

E. J. vystudoval grafický design na Vídeňské univerzitě užitého umění (ateliér Hickmann & ateliér Kartak). Ve Vídni, kde žije, založil Studio Emanuel Jesse. Studiem vytvořená díla sahají od grafického designu po velkoformátové umělecké práce určené pro vnitřní i vnější prostory. Setkat se s nimi lze prakticky po celém světě. Nechybí mezi nimi i klasická graffiti realizovaná v ulicích měst označená přezdívkou autora „emilone“.

 

 

© Emanuel Jesse

 

Emanuel Jesse svůj styl označuje pojmem „contemporary street“. A jeho tvorba, kterou považuje za styl „současná ulice“, má opravdu kořeny na ulici. Autor, s uměleckou tvorbou začal skutečně nejprve klasickými graffiti v ulicích a jeho osobní značka byla i jeho alteregeo, domácí verzí jeho křestního jména Emanuel, tedy „emilone“.

Tvorbu Emanuela Jesse dnes už tedy spolehlivě objevíme na nejrůznějších místech po celé Evropě i mimo náš kontinent. Ve všech případech se jedná o nástěnné malby, které jsou instalovány – tu kdesi na železniční trati, jindy jsou návrhem divadla anebo řeší i vizuální design 5patrové budovy.

 

 

Emanuel Jesse sice bydlí ve Vídni, ale svůj čas tráví především na cestách. Výjimkou tvoří jen doba, kdy pracuje na svých pracích a samozřejmě i chvíle, ve kterých se věnuje svému grafickému designu a jím zpracovávaným projektům v jeho studiu.   

 

 

Výstava accidentally beautiful

 

Současná výstava, uspořádaná ve výstavních prostorách Rakouského kulturního fóra pod názvem „accidentally beautiful“, je pro diváka mimořádně vzácným a tím především zajímavým, pro odborníky jistě i poučným, vhledem do způsobu práce na projektech vznikajících ve Studiu Emanuel Jesse.

 

Výstava přináší především foto- a videodokumentaci, ale také instalace. Jedná se vesměs o umělecké projekty, označované pojmem „site-specific“, tedy projekty využívající atmosféru prostoru kde jsou umístěna díla a pro který přímo vznikala. Vycházejí z jisté identity daného místa. I když větší část vystavených objektů, je přenosem z jiného místa a má charakter náhledu do autorské „kuchyně“ studia i samotného Emanuela Jesse, část exponátů i zde vzniklo přímo pro výstavní prostor Rakouského kulturního fóra v Praze.

Vedle starších prací tak ilustrují styl studia i Jesse samotného. Společným motem prací čistě site-specific je obsah názvu celé výstavy, tedy accidentally beautiful. Čili – přeloženo doslovně  - náhodou krásné. Ano, zvláštností a zajímavostí těchto prací je jejich vznik. Jde sice o opravdová umělecká díla, ale díla, která vznikla jako náhodný či přímo vedlejší produkt při vlastní umělecké tvorbě nějakých hlavních projektů, na nichž studio pracovalo. Tyto – vedlejší či náhodné – produkty, se ale ukázaly jako plnohodnotná samostatná umělecká díla, která si rozhodně nezaslouží skartaci jako makulatura, či nepotřebné a zavržené skici a návrhy. Nikoli, „ accidentally beautiful“ se ukázaly - díky předem záměrně nevložené estetické přidané hodnotě - jako samostatná plnohodnotná díla umělecká. Jenom nevznikala prvoplánově jako autorský cíl.

 

 

Název výstavy a přestavená díla, tak nacházejí ohlas analogický s myšlenkou Readymades Marcela Duchampa a mohly by být chápány jako Duchampem proklamovaná umělecká strategie, označovaná jako „Accidentallymades“, tedy česky, doslova, jako „náhodně vyrobeno“.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS

 

 

Emanuel Jesse: accidentally beautiful

23. 6. - 1. 10. 2021

Rakouské kulturní fórum Praha

Praha 1, Jungmannovo náměstí 18

Otevřeno: po – pá, 10 – 17 h

(kromě rakouských a českých svátků)

https://www.rkfpraha.cz/

www.studioemanueljesse.com

www.instagram.com/studioemanueljesse

www.facebook.com/emanueljessestudio