Elżbieta Grosseová: Transformace aneb transformujeme-li negaci v pozitivní energii…

17.12.2018 11:04

Nová síň - Praha

13. 12. 2018 - 12. 1. 2019

 

Na vernisáži nové výstavy Transformace v Nové síni, výstavy, kterou připravila Elżbieta Grosseová ze svých monumentálních (včetně těch nejnovějších ze sérií Vykopávky, Terče, Ostrovy a Křehkosti, Spamy) sochařských děl, byla usměvavá autorka vystavených několika desítek plastik osobně přítomna. Název výstavy Transformace je odvozen z cyklu, na němž pracuje od roku 2014. Právě princip transformace je základním hybným momentem její tvorby. Elżbieta Grosseová pomocí svých děl pojmenovává základní životní příběhy a události, s nimiž se často musíme vyrovnávat. Vskutku pracovitá a plodná autorka se zúčastnila nepočítaně samostatných, společných výstav i sympózií. Její díla jsou zastoupena v institucích po celém světě.

 

 

Monumentální formy hrubých struktur,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 experiment,

konstrukční ekvilibristika,

 střídmá, až zemitá barevnost,

použití hlíny jako média,

 témata,

která se dotýkají niterných záležitostí,

 křehkosti života a pozemského bytí,

stejně tak jako přírodních sil,

jež dokážou tvořit i ničit

-

tvorba jako vlastní vyrovnávání se s těžkostmi,

ale i jako nutnost,

která dokáže transformovat negaci v pozitivní energii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zmíněných principech a charakteristikách díla Elżbiety Grosseové

lze zřetelně vystopovat touhu po objevení a znovunalézání řádu,

 obecných zákonitostí světa,

ale také zákonitostí lidského bytí.

Grosseová se nejraději inspiruje přírodou samotnou,

 ostatně komunikuje s ní přímo a intenzivně i díky zvolenému médiu.

(text: Martin Vaněk)

 

„Před 10 lety (v roce 1999) se

Elżbieta Grosseová

průkopnicí v tvorbě z u nás dosud jen málo známého materiálu,

se kterým se seznámila na stáži v USA.

Je jím tzv. paperclay neboli papírohlína,

materiál složený z hmoty buničitých vláken a keramické hlíny.

Právě ten jí umožnil svými vlastnostmi vytvářet plastiky nezvyklých tvarů,

náročných na vypracování.

 

Díky tomu mohly vzniknout například Konstrukce Vlna, Chobotnice či Hnízdo.

 

Nemusíte ani číst názvy,

a přesto ve vás plastiky svou expresivností vyvolají nejrůznější dojmy.

Jeden si bude jistý, že si prohlíží části meteoritů nebo vzorků hornin

dovezených z jiných planet,

druhému budou možná evokovat předměty,

jež ztratily původní podobu pod nánosem pompejské lávy

a

třetí v nich bude vidět spíš odraz přírody,

stopy podivuhodných nadnormativních zbytků larev, plodů apod.

Romantik uvidí zkamenělé vlny a materialista dost možná řekne,

že je to jen kus hlíny s otiskem pneumatik,

rozrušený pluhem či jiným zemědělským nebo stavebním strojem.

 

A co skutečně tímto svým dílem zamýšlí autorka?

 

Především, jak sama říká,

jí pomáhá uvolnit pouta ostychu či strachu před sebou samou.

Jeho prostřednictvím si klade věčné i právě aktuální otázky

a zároveň na ně hledá s pomocí tvárného materiálu odpovědi.

 

Ať už v umění tíhnete víc k abstrakci

nebo

naopak k realistickému ztvárnění,

plastiky Elžbiety

Grosseové dokáží vystihnout samou podstatu dění,

někdy se stačí jen dívat, jindy je třeba se trochu víc vžít do cítění autorky.“

(zdroj: Zuzana Ottová, březen 2009)

 

 

Elżbieta Grosseová

 • studia: 1960 - 1966/Akademia Szuk Pieknych,Varšava, ateliér sochařství
 • stáže a studijní pobyty:
 • 2010 - 2011/ Akademia Szuk Pieknych, Varšava
 • 2010/ECK Bornholm, Německo
 • 2007/International Ceramic Studio, Kecskemét, Maďarsko
 • 2007/IAR Vallauris, Francie
 • 2002/International Workshop, NeotHakkikar, Izrael
 • 2004/Ceramic Museum Suci, Čína
 • 2004/Kung Hee University Collegeof Art, Seoul, Korea
 • 2003/Guldagergaard, CeramicReserch Center, Skaelskor, Dánsko
 • 2002/ICS, Philadelphia, USA
 • 2001/ICS, Istanbul, Turecko
 • 1999/Shigaraki CCP, Japonsko, University Ann Arbort, Michigan, USA

 

Členství ve sdruženích:

International Academy of Ceramic, Ženeva, Švýcarsko

Unie výtvarných umělců ČR

Sdružení výtvarných umělců keramiků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor: Martin Vaněk

110 00 Praha 1

Voršilská 139/3

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.novasin.org