Elsi Spitmann a František Kyncl: Dialog sil aneb když spojíme trpělivou sílu se zklidněním

15.07.2014 10:43

Topičův  Salon - Praha

15. 7. – 15. 8. 2014

 

Výstava prezentuje příběh cesty, soužití a dialogu Němky s Čechem, ženy a muže. Je i o vzájemné úctě, toleranci, energii i síle obou umělců. Je to o síle expresivně eruptivní s energií směřující vzhůru k tvůrčí svobodě Františka, předního malíře i sochaře evropského konstruktivismu a mířící ve své výrazové imaginaci a formě do prostorových struktur a řádu věčného a nekonečného universa a tiché a magické síly Elsi, mířící do hlubin a nitra archaistického kosmogenního středu zrození a bytí.

 

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty druhé poloviny 20. století. Narodil se v roce 1934, žil a pracoval v Pardubicích. Byl členem Klubu konkrétistů. Po okupaci Československa odešel do politického exilu ve Spolkové republice Německa, kde se po několika letech definitivně usadil v Düsseldorfu. Kontakt s tehdy nesmírně živým uměleckým prostředím v Porýní byl v Kynclově případě velice pozitivní. Jeho kresby a zejména trojrozměrné objekty (řekněme spíše kresby v prostoru) vyrůstaly na myšlence věčného propojování neviditelných sil, tak jako je konstruován samotný vesmír. Kynclova výpověď je silná bez ohledu na zvolené médium, kterým může být kresba, prostorový objekt nebo papírový reliéf.

František Kyncl právě před třemi lety v Düsseldorfu zemřel. Shodou okolností výstava začíná nezáměrně právě v den jeho úmrtí. Na výstavě jsou prezentována díla od 60. let až do jeho smrti, včetně rozsáhlého souboru jeho prostorových objektů.

 

Vdova po českém konstruktivistickém malíři a sochaři Františku Kynclovi Elsi Kyncl, roz. Spitmann se v roce 1968 účastnila Art-chema v Pardubicích. Zde se seznámila s Františkem Kynclem, který se později stal jejím druhým manželem. Společně s Františkem žila od roku 1982 v Düsseldorfu. Monochromně malované plochy skládá Elsi vedle sebe a vytváří tak kompozičně velmi nápaditou skladbu. Poslední je zklidněná tušová malba, opticky zvlněná se zakomponovanými prostými obrysy těl, které se prolínají a místy splývají s vlnící se kresbou. (zdroj: z textu kurátora Petra Svobody)

 

František Kyncl

  • 1934 narozen v Pardubicích
  • 1969-1971 Kunstakademie Düsseldorf, prof. G.Hoehme
  • 1953-1957 Škola výtvarného umění Praha, obor sochařství
  • od  1968  žil a pracoval v Düsseldorfu, BRD
  • 1981-1982 pracoval jako pedagog na Kunstakademie Düsseldorf
  • v Německu založil a vydával časopis Schwarz auf Weiss (Černé na bílém)
  • 2011 zemřel v Düsseldorfu

 

Topičův Salon - Praha

Praha 1

Národní 9

 

Otevírací doba:

Po: 10:00 – 17:00 hodin

Út - St:10:00 – 18:00 hodin

Čt - Pá:10:00 – 17:00 hodin

 

Hodnocení: 99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: internet)

Foto: autorka