Eliška Jakubíčková: Útěcha/Solace aneb když se maceška šklebí či ta největší pro Elišku růže…

03.12.2019 16:49

Galerie U Prstenu/GUP - Praha

28. 11. 2019 - 1. 2. 2020

 

Na vernisáži (prodejní) výstavy děl empatické umělkyně Elišky Jakubíčkové: Útěcha, která je k vidění v obou podlažích Galerie U Prstenu, byla Mgr. akad. mal. Eliška Jakubíčková, autorka monumentálních maleb (zátiší, portrét, kaligrafie) osobně přítomna.  Akci zahájila galeristka Marie Holá, poté o této velmi sympatické, předvánoční výstavě hovořila kurátorka výstavy Lucie Šiklová, která Elišku Jakubíčkovou a její výstavy již kurátorovala víckrát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespěchejme stále,

...zejména v tom čase předvánočním...

.... zastavme se ...

u vystavených obrazů postůjme,

a vychutnejme tu blaženou chvíli,

kdy za rozmáchlými autorčinými gesty širokým štětcem

(jakoby štětcem pokojového malíře pokojů)

se nám pomalu začnou objevovat figury,

postavy, květiny či skryté obličeje u šklebících se macešek.

 

Eliška Jakubíčková, jedna z nejvýraznějších představitelek současné české expresivní malby, je mistrem kaligrafického gesta na velkém formátu. Její gestické formulace podmiňuje předem promyšlený a prožitý význam zobrazovaného, a vůbec nepředstavují bezobsažné malířské gesto.

 

Na svých plátnech dává formu a objem entitám, se kterými si člověk tyto veličiny obvykle nespojuje, jako jsou strach, bolest, radost, blízkost, laskavost, soucit.

 

Poselství její tvorby tak vyjadřuje řetěz názvů klíčových obrazů, podle nichž se většinou jmenují jednotlivé její výstavy. Skrze své obrazy nabízí možnost zakoušet téměř fyzicky jejich tíhu či lehkost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor monumentálních expresivních maleb, vzniklých většinou letos a doplněných pro kontext několika staršími obrazy, spojuje pomyslný svorník -Útěcha. Sledujeme-li názvy výstav Elišky Jakubíčkové, zjistíme, že sleduje z hloubi vlastně jedno jediné téma. Autorka se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá člověčenstvím, jeho podmínečností i přesahy…V současné hektické a sebestřednost podporující době, kdy se člověk topí v tekutosti okolního světa a obecné zmatení znepřehledňuje i vlastní vnitřní svět, Jakubíčkové sdělení, které nese skupina písmen útěcha, je samo útěšné. (Lucie Šiklová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia

 • 1987 - 1993: Akademie výtvarných umění v Praze
 • 1990 - 1992: Atelier figurální a monumentální malby - prof. Jiří Načeradský
 • 1992 - 1993: Malířský atelier - prof. Zdeněk Beran


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatné výstavy / výběr

 • 2018: Očekávání, kostel Martin ve zdi, Praha ČR
 • 2017: Bělostná perletí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, ČR
 • 2016: EJ 2016, Galerie Klatovy/Klenová, kostel sv. Vavřince, Klatovy2015
 • 2014: VIDĚL JSEM, Galerie Trafo, Praha
 • 2013: Mnohá přání, Emauzské opatství, výstavní sál, Praha
 • 2011: Rodina v zahradě, Galerie Sbor českých bratří, Mladá Boleslav
 • 2010: MY, Galerie Nová síň, Praha, ČR
 • 2009: Radost z přírody, Výstavní síň Divadla O. Nedbala, Tábor
 • 2008: Otroci a kytky, Galerie Nová síň, Praha  
 • 2007: Dobré dny, Galerie XXL, Louny
 • 2005: Komunitní centrum Nové Butovice, Praha
 • 2004: Na cestě, Opatství Emauzy, Divadelní sál, Praha
 • 2003: Boj, Galerie Atrium na Žižkově, Praha
 • 2001: Skryté postavy, zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
 • 2000: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
 • 1999: Obrazy, Muzeum policie, bývalý augustiniánský klášter na Karlově, Praha
 • 1996: Obrazy, Galerie AVU, Praha
 • 1995: Vně a uvnitř, kostel, Emauzy, Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastoupení ve sbírkách

 • Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze
 • Galerie Klatovy/Klenová
 • sbírka Jana & Milan Jelínek
 • sbírky soukromé i veřejné v České republice a zahraničí (Švýcarsko, USA, Velká Británie, Nizozemí, Švédsko)

 

 

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

 

110 00 Praha

Jilská 449/14

Máme otevřeno: út - so:  14.00 - 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

 

 

Máme zavřeno: 24. 12. 2019 - 6. 1. 2020!!!!

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.eliskajakubickova.com