Eliáš Dolejší: Zrcadlení aneb proč je stálost dočasný stav proměny?!

10.05.2015 20:46

Nau Gallery  - Praha

6. 5. – 19. 6. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy  v Nau Gallery jsme zhlédli zcela šokující instalaci prací (většinu z epoxidové pryskyřice) sochaře Eliáše Dolejšího s názvem Zrcadlení.  Autor byl osobně přítomen (na foto vlevo).

 

Ani opakování ani zdvojování. Eliáš Dolejší místo proměn zachycuje proměňování. Instalace ruší rozdíl vnitřku a vnějšku: zavěšené sochy, možná obraz, umyvadla.

 

„ Zrcadlení zahrnuje proměnlivost i stálost: obraz spočívá v zrcadle, a přitom se odráží jinam. Je-li zrcadlových ploch více, pak bez konce. Zrcadlené je uvnitř zrcadlení. A vystupuje z něho ven, pokud se díváme do zrcadla. Klademe si otázku. Je zrcadlení zrcadleného jeho materializací, anebo je jeho dematerializací? Odrazy a odlesky jsou všude a nikde, nic neváží, ale právě tak získává materialitu v každém obraze, který se zachytí v zrcadle.

Nějak tak by snad bylo možné popsat nikoli tvorbu Eliáše Dolejšího, ale její nejvlastnější médium čili prostředí.

 

Jeho tvorba – závěsné i jiné plastiky, obraz či preparované běžné předměty – využívá velmi prostých nenápadných materiálů. Ty jakoby protiřečily představě o výtvarném umění, avšak svou jinou formou, jež jako by spojovala náhodné s nutným a organické s neorganickým, naopak ráz artefaktu akcentují. Z běžného tu před našima očima vzniká či vzchází neběžné. Tvorba evokuje rození a proměňování toho, co je (právě takto) stále ve stavu zrodu, na příchodu. Struktury se teprve prodírají zevnitř ven, vyvstávají, aniž jsou jednoznačné: Je-li realita proces či vývoj, nikdy se ani jasně definovatelnými nestanou, protože ve skutečnosti (v přírodě stejně jako v irském světě) nic takového neexistuje. Stálost je dočasný stav proměny. 

 

A právě proto je prostředí vytvořené instalací součástí díla: objekt utváří své okolí, ozývá se v něm  a jako by se do něho otiskuje. Přitom však zachycuje jeho odrazy a vrací je zpět jako ozvěnu. Rodící se tvary procházejí plastikou, obrazem i umyvadly, aniž se opakují: v tomto zrcadlení se utvářejí. A nakonec do svého pohybu strhávají i diváka a právě tak, jako je do něho stržen i tvůrce.

Možná, může se to stát. Není vyloučeno, že se to stane. Možná něco objevíme mezi odrazy a něco zahlédneme v proměně. Možná v nějaké lesklé ploše či ozvěně najdeme sebe sama jako někoho jiného. To všech je možné, protože jsme se ocitli v čase toho, co je na příchodu.“ (kurátor: Miroslav Petříček)

Kamenná Nau Gallery otevřela v únoru 2013. Prostor pro prezentaci současných mladých umělců vznikl z potřeby podílet se na definici aktuální výtvarné scény a jejího veřejného obrazu. Těžištěm zájmu jsou soliterní autorské výstavy původních souborů v originálních instalacích. Galerie se snaží zprostředkovat nejen prodej díla, ale akcentovat situační dialog autora s veřejností, umělce a milovníka umění. Společnými jmenovateli autorů v Nau Gallery jsou ryzost, odvaha a respekt ke své vlastní tvorbě.

Provozovatelem galerie je produkční společnost Background Films

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 00 Praha 10

Korunní 76

Máme otevřeno: každou středu: 15.00 – 18.00 hodin

www.naugallery.cz

 

Hodnocení:  70 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková