Ekonomie demokratického socialismu aneb jak by měly vypadat snahy o demokratizaci ekonomiky?!

07.01.2019 12:20

Hotel Olšanka/přednáškový sál  - Praha 3

4. 12. 2018

 

 

Konferenci Ekonomie demokratického socialismu, kterou připravila Nadace Rosa Luxemburg Stiftung, e. V. zastoupení v České republice, zahájil Jiří Silný, projektový koordinátor, pražská kancelář Nadace Rosy Luxemburgové, slovy, že v současném kapitalismu, ve kterém žijeme, kdy dochází ke konfliktu mezi uspořádáním, které preferuje malou skupinu, nastal čas na rehabilitaci slova a pojmu socialismus = společenský koncept!

 

 

 

 

Poté v dopolední části, které jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz zúčastnili, dostali slovo Petr Kužel, filosof/Filosofický ústav Akademie věd ČR a Jaroslav Ungermann, ekonom a poradce premiéra.

 

 

Z touhy po spravedlivé společnosti, po sebeurčení a po demokratickém a svobodném uspořádání produkce, distribuce a spotřeby se již po dlouhou dobu objevuje řada teoretických konceptů i praktických pokusů. Některým z těchto zkušeností nedávné minulosti i novým výzvám se věnovala právě tato konference.

 

 

O tom, že není alternativy ke kapitalismu,

 který v současné době představuje demokracii západního typu

a vítězí po celém světě, se ještě před nedávnem téměř nepochybovalo.“*

 

…ale…

 

Je to svět kapitalismu a oligarchických elit, svět válek a revolucí,

které buď již dnes znovu zažíváme,

nebo se jeví jako pravděpodobné scénáře.“ **

 

„Ekonomická demokracie se odlišuje od státního socialismu tím, že upřednostňuje demokratické rozhodování v rámci procesu výroby, a to za účasti těch, kterých se tento proces týká, tedy zaměstnanců. Připouští také decentralizované a demokratizované - participativní plánování na rozdíl od centrálního plánu a direktivního řízení, a vyznačuje se značnou mírou využívání tržních mechanismů.

 

Ekonomická demokracie se také vyznačuje tím, že na rozdíl od korporátního a globalizujícího se kapitalismu preferuje kolektivní formy vlastnictví  - a to veřejností (ponejvíce lokálními komunitami) a zaměstnanci firem (na rozdíl od soukromého či prakticky anonymního akciového vlastnictví výrobních prostředků).

 

„Komunitní vlastnictví umožňuje reinvestování zisku v místě a snižuje tím odsávání zisků mimo komunitu.“ ***

 

 

Petr Kužel, filosof, Filosofický ústav Akademie věd ČR:

Československá zkušenost

 

Nejdříve Kužel naznačil okolnosti demokratizačního procesu v roce 1968, kdy probíhalo ve společnosti uvolňování.   Reformy roku 1968 se netýkaly jen politického uvolnění, ale velmi podstatně i hospodářské oblasti. Šlo při tom zejména o zefektivnění ekonomiky, a také o její demokratizaci, rozvolnění centrálního plánování.

 

Konkrétní program společenské samosprávy (již se objevoval v 1. republice)

Reformy zaváděly do plánované ekonomiky tržní prvky a zároveň cílily na větší podíl zaměstnanců na rozhodování v podobě podnikových rad. Měly vzniknout nezávislé odbory, počítalo s drobnými soukromými podniky i s možností spolupráce se zahraničními firmami.

 

Vznikaly debaty, zda zvolit technokratický (konzervativní) či radikálně demokratický způsob řízení podniků (např. možnost odstavit neschopné ředitele a manažery).

 

  • 29. 6. 1968 - vláda schválila rámcové zásady pro Rady pracujících - právo rozhodovat
  • 28. 10. 1968 - schválen zákon o samosprávě (zejména odbory k němu přispěly, ale politická situace byla již špatná)
  • 1969 - konec debat…

 

Zatímco politické svobody, které Pražské jaro přineslo, končily nejpozději v roce 1970, některé ekonomické podněty byly zachovány i v době tzv. normalizace.

 

Po roce 1989 s rozpadem socialistického systému a se společenskou transformací, která prosadila plošně model neoliberálního kapitalismu,  se veškeré snahy o demokratizaci ekonomiky dostaly zcela na okraj.

 

S mnohými nadějemi sledovaný latinskoamerický pokus o ´socialismus pro 21. století´ končí v podobné slepé uličce.

 

Neúspěchy mají příčiny vnitřní i vnější.

Zdá se, že minulé cesty k prosazení spravedlivějšího podílu na bohatství jsou málo efektivní, když mají čelit růstu moci finančního kapitálu a monopolizaci a globalizačním procesům. Rostou rizika a škody působené nebržděnou a nekontrolovanou honbou za ziskem. Roste hospodářská nerovnost, narůstá geopolitické napětí, dramatickým způsobem je ohroženo životní prostředí a blížíme se hranici ohrožení udržitelnosti existence lidstva. Zároveň ovšem roste vědomí nutnosti zásadní proměny existujícího modelu. Objevují se nové myšlenky a praktické pokusy, které naznačují, jak by taková změna mohla vypadat.

 

Jaroslav Ungermann, ekonom, poradce premiéra:

Od normalizace přes transformaci k dnešku

 

Jaroslav Ungermann pracoval v 80. letech ve Státní plánovací komisi, na kterou někteří dodnes nadávají. Jak Ungermann řekl, nejde však srovnávat ekonomiku před 30 lety a dnešní, zejména proto, že došlo ke ztrátě trhů z východních zemí, které měly zájem o naše jakékoliv zboží. Naše ekonomika se poté transformovala do výroby náhradních komponentů,  firmy jsou jen subdodavateli. 

 

A jak to vypadá po roce 1989, objevil se fenomén nezaměstnanosti, bezdomovectví…a naše republika se stala jen montovnou (250 mld. Kč zisku zahraničních firem odchází z republiky ven. Vlastně platíme tak za to, že můžeme aspoň montovat).

 

Další problém nastal, že dříve nebyla v Československu konkurence, a přesto jsme dokázali vyrábět finální výrobky ve špičkové kvalitě.  A nyní sice vyrábíme jen součástky, ale paradoxní na tom je, že se z nich montují kvalitní produkty, takže ty součástky asi nebudou tak špatné. Závěr nepříliš optimistický Ungermann ukončil slovy, aby do řízení výroby a obchodu mluvili víc lidé, kteří mají nějakou životní praxi… ale že vůči radám je ale nadále skeptický…

   

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.levice.info/demokraticky-socialismus

 

  • * citace - str. 13/ z publikace Ekonomická demokracie /Teorie a praxe - Jak osedlat ekonomickou demokracii, KSLP- Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, z. s. pod vedením předsedy Ing. Jana Procházky, CSc., rok vydání Praha 2016
  • **  citace - str. 13/ z publikace Ekonomická demokracie /Teorie a praxe - Jak osedlat ekonomickou demokracii, KSLP- Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, z. s. pod vedením předsedy Ing. Jana Procházky, CSc., rok vydání Praha 2016  
  • ** * citace - str. 14/ z publikace Ekonomická demokracie /Teorie a praxe - Jak osedlat ekonomickou demokracii, KSLP- Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, z. s. pod vedením předsedy Ing. Jana Procházky, CSc., rok vydání Praha 2016