Eduard Ovčáček: struktury aneb Eufonie & Kakofonie…

05.11.2018 09:42

Galerie Hollar - Praha

1. - 25. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vernisáži autorské (prodejní) výstavy děl Eduarda Ovčáčka, které vznikaly v letech 1960 - 1968, byl Eduard Ovčáček osobně přítomen.  Výstava, jak ve svém úvodním (snad i hereckém) slově Richard Drury nadšeně zdůraznil, byla uspořádána k autorovým 85. narozeninám. Rovněž zdůraznil, že Eduard Ovčáček představuje ústřední postavu kulturního umění na Ostravsku a že svým dílem překračuje hranice svého rodiště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté se ujal slova sám oslavenec, Eduard Ovčáček.

Je to již mnoho desítek let, kdy jsem tiskl své první strukturální grafiky.

Při realizaci tisků se mě zmocňovalo nebývalé vnitřní rozechvění,

konečně i moment překvapení nad hotovými otisky.

 

K tisku jsem používal

běžně dostupný grafický papír a kvalitní olejové a měditiskové barvy.

 

Barevné abstraktní struktury

dokumentovaly nové aktuální výtvarné postupy a emoce oné doby.

 

Podkladem pro přípravu strukturálně zpracovaných matric

byly převážně kvalitní lepenka, plech nebo i jiný, nalezený materiál.

Velmi důležitá a časově náročná byla příprava matrice pro tisk.

Především nanášení barev na matrici a následné vytírání barev bylo důležitým a zásadním procesem,

aby výsledný tisk byl úspěšný.

 

Pod tlakem lisu se na ploše papíru otiskly struktury,

které tehdy nedokázala zprostředkovat žádná grafická technika.

 

Postup při přípravě matrice pro další otisky nemusel být vždy úplně stejný.

Každý další tisk mohl mít jiné barevné ladění a získat odlišnou atmosféru.

 

Barevné variace byly důležitou součástí

strukturální grafiky a jejího charakteristického kouzla.“

(text: Eduard Ovčáček)

 

Expozice představila rozměrnější grafické práce Eduarda Ovčáčka, které vytvořil kombinovanou technikou otisků a kombinací grafických technik s malbou. Otisky jsou  prezentovány převážně na papíru. Byl představen soubor prací na formátech B1 a B2 na téma ´šifry, kódy, citace´ pod souhrnným názvem intermediální přesahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla a grafémy v různých konstelacích uvádějí diváka do problematiky lettristické tvorby autora, který využívá písma, znaků, čísel a piktogramů jako inspirativní výtvarné předlohy ve své tvorbě. Obrazy reflektují problémy dnešního života člověka v globálním prostředí různorodých informací, které každodenně bezohledně atakují. Některé konkrétní citace textů, které jsou v obrazech reálné i zašifrované, obsahově doplňují atmosféru a vnitřní energii současných grafických děl autora. (zdroj: tisková zpráva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduard Ovčáček (* 5. 3. 1933 Třinec)

 • 1957 - 1963: studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Petra Matejky
 • 1959: se jeho působnost rozšířila na slovenskou výtvarnou scénu
 • 1960: spolu s grafikem Milošem Urbáskem inicioval vznik nezávislé bratislavské skupiny umělců Bratislavské konfrontace - která prosazovala abstraktní umění – informel  - na Slovensku
 • 1959 - 1968: věnuje se rozvíjení techniky strukturální hlubotiskové grafiky a strukturální malby
 • 1962: studoval jako host u prof. Antonína Kybala na VŠUP v Praze
 • 1963 – 64: podílel se na výstavách skupiny Parabola a v jejich rámci prezentoval své první lettristické práce - objekty, propalované koláže a strukturální grafiky
 • 1967: spoluzakladatel Klubu konkretistů
 • programově se věnuje serigrafii a dřevěným polychromovaným prostorovým formám - ´architektony´
 • zabývá se vizuální poezií a písmové znaky (tzv. grafémy) používá k záznamu slov i jako šifry nebo uspořádané sestavy jednotlivých liter
 • získal secesní kovové raznice písmen, které pak vtiskoval do grafické desky, vypaloval do povrchu papíru a dřeva nebo vtlačoval jako plošné reliéfy do vrstev ručního papíru

 

Na okupaci Československa v roce 1968 reagoval konkrétní a vizuální poezií s názvem Lekce velkého A, kterou ještě stihnul publikovat v Literárních listech a některých dalších periodikách v Československu a v zahraničí

 

 • poté jako signatář Charty 77 byl po celou dobu 70. a 80. let ztratil možnosti vystavovat v oficiálních galeriích
 • na počátku 90. let 20. století dochází k intenzivnímu obnovování výtvarnických sdružení a jméno Eduard Ovčáček se objevuje na výstavách Spolku výtvarných umělců Mánes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy, Nového sdružení pražských umělců
 • po 1997 byl z iniciativy některých teoretiků (Arsén Pohribný, Jiří Valoch aj.) založen nový Klub konkretistů s pobočkami v několika oblastních centrech
 • je člen ostravské skupiny Konkretistů 
 • zabývá se rovněž typografií a v letech 1986 - 2013 se podílel na vydání desítek publikací o výtvarnících a výtvarném umění
 • žije a pracuje v Ostravě

 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží 6

Máme otevřeno mimo pondělí: 

10.00 -12.00 /13.00 -18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


 

 

www.hollar.cz

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4znovu-a-jinak%c2%b4-eduard-ovcacek/