Eden: Koblasova země/Zveřejnění umělcova daru aneb když rádi vzdáme hold prof. Janu Koblasovi

26.06.2015 12:40

Galerie hlavního města Prahy - GHMP

Dům U Zlatého prstenu - Praha 1

24. 6. – 4. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

Na zahájení nové, ale přitom neobvyklé výstavy v historických prostorách Domu U Zlatého prstenu, tentokrát retrospektivy evropsky uznávaného sochaře, grafika, ilustrátora Jana Koblasy (5. 10. 1932 v Táboře),  jsme se mohli s dosud vitálním autorem Janem Koblasou (na foto vlevo) i s jeho paní, malířkou Soniou Jakuschewou  osobně seznámit. Koblasovy schopnosti invenčně se vyjádřit v různých uměleckých médiích a obohatit je tak o nové tvůrčí postupy jsou však dosud zřejmě nevyčerpatelné.

Kurátorka Mahulena Nešlehová se po úvodní řeči ředitelky Magdaleny Juříkové vskutku obsáhle a s neskrývaným nadšením rozhovořila o Janu Koblasovi, jenž se přes 50 let věnuje i grafické tvorbě. Koblasovo grafické dílo je samozřejmě rozsáhlé, a tak můžeme na výstavě zhlédnout jen jeho zlomek. A jak zdůraznila Nešlehová,  přesto do této galerie Koblasa svým významem  patří, že to byla jedinečná nakonec volba. A různorodost výstavních místností ve třech patrech Domu U Zlatého prstenu to také umožnila, jež jsme  také barevně od sebe odlišili, a navíc jsme doplnili soubor 400 grafických listů   plastikami (do roku 2013), abychom dosáhli jisté sumarizace v prostoru. Výstavu uspořádala GHMP, abychom získali  možnost vhledu do Koblasova myšlení a do jeho práce, kde si autor všímá především  veškerých situací života člověka (šéfkurátorka: Hana Larvová).     Výstava je přehledná, doplněná kvalitními texty…které bychom neměli opomenout si přečíst….

 

Dáme slovo kurátorce, usměvavé paní Mahuleně Nešlehové

(na foto zleva Mahulena Nešlehová, Hana Larvová)

Obdobně jako je tematicky a myšlenkově bohaté sochařské dílo evropsky uznávaného umělce Jana Koblasy (1932), je též ideově neobyčejně podmanivá a výrazově mnohotvará jeho grafická tvorba. Věnuje se jí přes 50 let a i ona si od počátku udržuje nekonvenční pojetí přítomného světa a života člověka, jež jsou její páteří. Umělcův projev jde v tomto svém vyjádření napříč časem a čerpá z nejrůznějších podnětů: od archetypických přes mytické, biblické, literární, hudební po tep současného světa, a to s úmyslem vyjádřit podstatu věcí a jevů – pokusit se uchopit různorodost života a světa v celistvosti jako jedno velké Theatrum mundi.

 

Přítomná výstava, nazvaná podle jednoho z cyklů gestických monotypů, představuje ukázky z umělcovy rozsáhlé grafické tvorby, jejíž určitou část daroval do sbírek Galerie hlavního města Prahy.

Zahrnuje údobí od konce 50. let po současnost a tvoří ji soubory monotypů, figurálně nefigurativních serigrafií, dřevořezů a počítačové grafiky; ty také určily tematické rozčlenění expozice.

Záměrem bylo ukázat méně známé a dosud nezveřejněné grafické listy. Týmž úmyslem se řídil i výběr několika sochařských děl, která výstavu ideově a tematicky akcentují.

 

Z nichž k dosud nevystaveným patří soubor sedmi plastik Plazit jazyk z roku 1970, provedený v umělé hmotě a v keramice, nebo dva zářivě bílé carrarské mramory Niké z let 1984 a 1985.

 

Z grafických děl zde mají v tomto ohledu svou premiéru početné série gestických monotypů Babylon a Labyrint z roku 1958, cykly Eden – Koblasova země (1961), Maketa mého mozku (1962), Ohniska bolesti (1963–1964), Figura (1963) a další monotypy.

 

Rovněž poprvé jsou v úplnosti vystavené serigrafie cyklů Staré ženy. Pocta Františku Halasovi a Françoisi Villonovi z roku 1969, Plazit jazyk (1971) a Totentanz. Pocta A. Strindbergovi (1970).

 

Zastoupeny jsou rovněž velké, povětšině neznámé celky barevných a černobílých dřevořezů z  60., 80. a 90. let 20. století: Chaos, Zasažen bleskem, Oběť a další tisky.

 

Opomenuta není ani umělcova počítačová grafika, které se věnuje od roku 2003.

 

 Rovněž poprvé jsou zde vcelku představeny monotypy kombinované malbou z cyklu Modrá krev (1964–1965), které Galerie hlavního města Prahy získala záborem po umělcově odchodu do zahraničí v roce 1968.“ (Mahulena Nešlehová)

 

 

Monotypy nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujaly nejvíce …

Eden – Koblasova země, 1961 cyklus původně obsahoval 52 monotypů, které autor čísloval a přesně datoval. Dochovalo se jich něco přes polovinu, některé vlastní veřejné instituce, mnohé jsou dosud v soukromém majetku. K jejich přetiskům umělec užíval kvalitní rýžový papír, který mu z Číny přivážel kamarád Rudolf Komorous.

Sled monotypů představuje ukázku koncentrace a soustředěného rozvíjení myšlenky, k jíž se umělec navracel k tématu hranice, které zpracovával v monotypech a obrazech Finis terrae (1961). Sledujeme různorodá sdělení, vedená v řeči chvatných zásahů, doteků, odmlk, spontánních gest, čar a bodů soustředěných do útvarů a znaků, jež levitují v prázdnotě volného, ničím neomezeného prostoru.

 

… ještě 7 plastik Plazit jazyk (1971), jimiž Koblasa vyjádřil svou obrannou reakci na existenciální pocity a jejich emociální drásavost, a to formou provokativního animálního gesta, uvolňující napětí psychického tlaku….zejména, když  ve všech barvách vyplazujeme jazyk na všechny strany, že...?!

   

 

 

 

 

 

 

 

Výstavu doprovází česko-anglická publikace Jan Koblasa grafika prints, kterou v létě roku 2014 vydalo nakladatelství Karolinum

 

Koncepce a řešení výstavy: Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa

Kurátorka: Mahulena Nešlehová

Koordinace: Olga Malá

Grafické řešení: Jiří Příhoda

Redakce textů: Marta Nožková

Anglický překlad: Adrian Dean

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Propagace: Barbora Gallová, Miroslav Koláček, Alice Lenská, Michaela Vrchotová

Partner výstavy: Skupina ČEZ

Poděkování: Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích za poskytnutí podpory při instalaci výstavy

 

Rovněž děkujeme:

Galerii výtvarného umění v Chebu

Galerii Zlatá husa Praha

Muzeu umění Olomouc

Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích

Mediální partneři: A2, Art and Antiques, Artalk.cz, ArtMap, ArtMix, ČRo Vltava, Literární noviny, Pražský deník, Radio 1, Rádio Classic

 

 

110 00  Praha 1

Týnská 6

Máme otevřeno:  úterý – neděle:  10.00 –18.00 hodin

 www.ghmp.cz

www.citygalleryprague.cz

 

Hodnocení:  100 %

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Kurátorská prohlídka: čt 23. 7. 2015, čt 27. 8. 2015 v 17.00 hodin

Víkendové výtvarné workshopy nejen pro rodiny s dětmi

sobota 12. 9. 2015: 13.00 18.00 hodin/ Ohniska grafiky, Dům U Zlatého prstenu

sobota 26. 9. 2015: 13.0018.00 hodin / Chaos a řád v prostoru, Dům U Zlatého prstenu

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory:

neděle 20. 9. 2015: 15.0018.00 hodin Grafické podoby monotypu, Edukační centrum v CMP

neděle 4. 10. 2015: 15.0018.00 hodin Výrazy barev v serigrafii, Edukační centrum v CMP

Hlavní součástí výtvarných reakcí na výstavu bude průzkum a testování grafických technik, především monotypu, který lze kombinovat i s malbou a dalšími médii. Po vzoru autora se pokusíme reagovat na konkrétní hudbu a interpretovat ji. Některé složitější grafické postupy nahradíme jednoduššími alternativními experimenty. Budeme například na sebe vrstvit  různé struktury papírů, kartonu i textilu, takže vzniknou zajímavé matrice a pomocí ručního grafického lisu se pokusíme o různé barevné kombinace a variace tisků, které se budeme snažit transformovat do 3D objektů. K experimentálnějším monotypům využijeme jako matrice i vlastní podrážky bot nebo nejrůznější předměty se zajímavým povrchem a strukturou. V tvorbě uplatníme témata, náměty, motivy i názvy autorových grafik a pokusíme se k nim vytvořit vlastní parafráze. Budeme sledovat obě roviny autorovy tvorby, jejich vztahy a posuny (od abstraktního ke konkrétnímu ap.).

 

Víkendové programy vznikají jako součást oblíbeného cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“ a jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.

Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Rezervace do 16.00 hodin  předchozího dne (není podmínkou účasti).

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/retrospektiva-jana-koblasy-aneb-besi-v-nas/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/rozhovory-jan-koblasa-sonia-jakuschewa-aneb-proc-spolu-hovorime-stale-radi-/