Ecce Homo - Theodor Pištěk aneb krásná auta a motorky miluje dodnes

12.03.2013 11:25

Ecce Homo - Theodor Pištěk  aneb krásná auta a motorky miluje dodnes

Veletržní palác – Praha

26. září 2012 – 6. ledna 2013

 

Motto (1984): „Miluji prostor – nekonečnou oblohu, utěšující oblaka a horizont, který vyzývá k překročení. Proto mi už nestačí iluze a vystoupil jsem z plochy obrazu.“

                                                                                                                Theodor Pištěk

 

Národní galerie Sbírka moderního a současného umění připravila, k 80. narozeninám populárního malíře Theodora Pištěka, dosud největší retrospektivu jeho fotorealistické malby, kterou pojmenovala po jeho nejslavnějším obraze Ecce Homo (Ejhle, člověk) a připravila i plakát s tímto obrazem, což považujeme již po několik desítek let za nezničitelnou tradici.  Do 6. ledna 2013 si můžeme prohlédnout obrazy z malířovy důležité etapy, kdy geniálním způsobem ztvárňoval svět automobilových závodníků a svět filmových kulis. Neznáme dosud žádného umělce, který by ho v této oblasti překonal!   A sám, stále svěží a vitální osmdesátiletý Theodor Pištěk se zúčastnil nejen tiskové konference, kde se prostě a upřímně  podivil obrovskému zájmu přítomných, takže nakonec dodal, abychom si nakonec nevyčítali, že jsme vůbec na jeho výstavu přišli! Skvělá řeč a skvělý muž!!

 

Malíř, kostýmní výtvarník, filmový výtvarník, a co ještě?

Theodora Pištěka známe především jako filmového výtvarníka, ale jeho životní dílo je rozmanitější. Procházíme-li rozsáhlou expozicí, umístěnou v l. patře Veletržního paláce, tak se tentokrát postupně seznamujeme s více než stovkou obrazů malíře Theodora Pištěka. Citlivě vnímáme šíři a intenzitu jeho malířské práce, reprezentující všechna období Pištěkovy tvorby od konce 50. let minulého století po současnost, od geometrické abstrakce až po fotorealistickou malbu, kterou z jeho malířského díla známe nejvíc.

 

Vždy byl solitérem, stále jím je a dál jím zůstane!

Theodor Pištěk se narodil v Praze 25. října 1932 v pražské umělecké rodině. Akademii výtvarného umění v Praze absolvoval v roce 1958 v ateliéru Vratislava Nechleby. Tradiční akademické školení dokázal využít v českém prostředí mimořádně neobvyklým způsobem. Jak sám podotkl: „U nás byl hyperrealismus popelka, která naši kritickou obec nezajímala. Já jsem byl solitérní a tématem i způsobem malby stojící stranou.“ Právě fotorealistické obrazy, jimiž Pištěk osobitě přispěl k vývoji tohoto stylu, kulminujícího ve Spojených státech na přelomu 60. a 70. let minulého století, spatříme jako nejpočetněji zastoupený soubor vystavených děl.  Hladká a navýsost realistická malba získala v Pištěkově podání na rozdíl od děl zaoceánských fotorealistů osobité významové přesahy, protože je zasazena v kontextu střední Evropy.

 

Theodor Pištěk závodil až do svých 41 let!

Vedle prostředí filmových ateliérů zůstává Pištěkovou fascinací také svět motorismu a automobilových závodů. Sám Pištěk byl také československým reprezentantem v automobilových závodech a aktivní účasti na závodech zanechal až v roce 1973 a atmosféru, kterou na svých obrazech zachytil a transformoval, poznal důvěrně zevnitř. Obě prostředí, závodní i filmové, se odrážejí v autorově malířské tvorbě, kterou ostatně Pištěk považuje za prioritní. Svět rychlých strojů a automobilových závodníků najdeme v jeho fotorealistických obrazech, zachycujících v sugestivních lesklých detailech krásu rychlých motorek i eleganci klasických automobilů. Theodor Pištěk navíc dokáže jako snad nikdo jiný mistrovským způsobem zužitkovat strukturu pístových motorů a jejich částí. Seznámíme se i s jeho elegantně působícími složitými technickými výtvory, a to t ze zcela nových a nečekaných úhlů pohledu.

 

Svět filmu je svět iluzí

V narážkách na filmové prostředí Pištěk znamenitě využívá skutečnost, že svět filmu je světem iluzí. Zejména filmové ateliéry se svými stavbami kulis rozehrávají pro nás, jako běžného diváka, skrytou významovou hru fikce a skutečnosti. Tento moment je jedním z klíčových témat Pištěkovy malířské tvorby. Najdeme ho nejen v hyperrealistických dílech, ale pokračuje i v dalších obrazových sériích, které tématizují prostor. Přesvědčivá iluzívnost malby umožňuje Pištěkovi pracovat s nekonečnou variabilitou překvapivých prostorových možností. Ve svých obrazech jim dodává potřebnou monumentalitu a přesvědčivost.

 

Kde budu žít příště

Architektonické obrazy posléze dokonce přerůstají v několik esteticky silných velkých reliéfů. Speciálně pro respirium v prvním patře Veletržního paláce připravil Theodor Pištěk rozsáhlou instalaci, která vychází z jeho kreseb, nazvaných ´Kde budu žít příště´, která se bude líbit zejména našim dětem. Na zrcadlo umístěné uprostřed instalace na podlaze můžeme s klidem vstoupit, a přitom se nezapomeneme rozhlédnout se nahoru nad naše hlavy i dolů pod naše nohy… Jako diváci budeme neustále Pištěkem překvapováni. V navazujících prostorách výstavy připravil pro nás i další instalace, které můžeme číst jako zhmotnělé definici umělcova přístupu. Uvědomíme si tak nejen malířovu romantickou touhu, ale zejména jeho nesplnitelné přání vstoupit do prostoru vlastních obrazů.

 

V roli kostyméra

Theodor Pištěk se podílel na mnoha návrzích kostýmů pro film, divadlo i muzikál. Theodor Pištěk se podílel na více než stovce celovečerních filmů, spolupracoval nejprve s Františkem Vláčilem (Udolí včel, Markéta Lazarová) a později s Milošem Formanem. Před necelými 30 lety Theodor Pištěk za své návrhy kostýmů, které jsme mohli vidět ve slavném filmu Miloše Formana ´Amadeus´, převzal cenu Americké filmové akademie Oscar.

Shlédneme zde obrovskou vitrínu plnou dalších jeho návrhů, mezi nimiž nalezneme i oblek pro stráž Pražského hradu. Originální kostýmy ze sbírek zapůjčil na výstavu Fundus Barrandov Studio a.s.

Pro nás jako ctitele umělcova díla i pro další návštěvníky bude výstava překvapivá a zároveň atraktivní, protože poznáváme Pištěka jako přemýšlivého umělce, který se svým dílem dotýká dobového uměleckého i společenského kontextu a zároveň do něj přispívá svými osobně procítěnými tématy.

 

Na výstavě ´Theodor Pištěk – Ecce Homo´ se podíleli:

Kurátoři:                                Martin Dostál, Helena Musilová (Národní galerie v Praze)

Koordinátorka:                      Jana Šmídmajerová (Národní galerie v Praze)

Architektonické řešení:          Stanislav Kolíbal, Pavel Kolíbal, Theodor Pištěk

Grafické řešení:                     Stanislav Kolíbal, Marek Jodas

 

Technologický partner NG:

Samsung

Partner NG:

Neternity Group

 

Mediální partneři:

Český rozhlas - Vltava, Classic FM, Prager Zeitung, ANOPRESS IT, Pražská komorní filharmonie, Sanquis, Prague Events Calendar, Lidové noviny, Maxim, Bumerang Publishing, Dopravní podnik hl. m. Prahy, A2 

 

NG v Praze - Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47

170 00 Praha 7 – Holešovice

www.ngprague.cz

 

Otevřeno: úterý – neděle – 10.00 hodin – 18.00 hodin

Doprava: tram 12, 17, 24 – Veletržní palác

Metro – trasa C- Vltavská

 

Vstupné: základní       120 Kč

               snížené           60 Kč

               rodinné        180 Kč

 

K výstavě byl vydán bohatě ilustrovaný český průvodce s anglickým resumé v ceně 380 Kč

           

Doprovodný program připravilo Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění: Monika Sybolová, Oldřich Bystřický, Hana Rosenkrancová, Michaela Vrchotová, Michaela Kabátníková

 

 Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění (LO NG) si vyhrazuje právo odstoupit od realizace akce, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků.

 

Informace a rezervaci dostaneme na e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz a

 na telefonu 224 301 003

 

Programy pro studenty a dospělé

 

Komentované prohlídky k výstavě:

Neděle 4. 11. 2012 a 6. 1. 2013 v 15.00 hodin

 

Vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad)

 Délka trvání: 45 – 60 minut a setkáme se u pokladny

 

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Helenou Musilovou

Život a dílo Theodora Pištěka

Středa 12. 12. 2012 v 16.30 hodin

Vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Délka trvání: 45–60 minut a setkáme se u pokladny

 

Komentované prohlídky s odborníky

Středa v 16.30 hodin

 

Vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) Délka trvání: 60–90 minut a setkáme se u pokladny

7. 11. 2012 Malíř Theodor Pištěk, přednáší Martin Dostál

5. 12. 2012 Realistické tendence v umění 19. až 21. století, přednáší Markéta Ježková

 

Komentovaná prohlídka v rámci Designblok

Auta a dobový design na obrazech Theodora Pištěka, přednášející: Pavel Vančát

Čtvrtek 4. 10. 2012 v 15.00 hodin

Vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Délka trvání: 45-60 minut a setkáme se u pokladny

 

Setkání s uměním 60. let – neděle 18. 11. 2012 ve 14.00 hodin

České umění 60. let, komentovaná prohlídka, přednášející: Marie Klimešová

Vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad)

 Délka trvání: 60-90 minut a setkáme se u pokladny

 

Komentovaná prohlídka tlumočená do českého znakového jazyka

Čtvrtek, 22. 11. 2012 v 16.00 hodin

 Stačí pouze platná vstupenka

 Délka trvání: 45–60 minut a setkáme se u pokladny

(Tlumočení do znakového jazyka zajistí Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.)

 

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejme si komentované prohlídky k výstavě v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Základní v češtině 600 Kč / 60 min. /1 skupina (max. 25 osob);

cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. /1 skupina (max. 25 osob)

 Rezervujeme dva týdny předem na e-mailu vzdelavani@ngprague.cz nebo tel.: 224 301 003

 

Jednodenní výtvarná dílna pro studenty a dospělé

Sobota 15. 12. 10.00 v 17.00 hodin (přestávka na oběd 13.00–14.00 hodin)

Malba: Hyperrealita, iluze a skutečnost

Kdy je obraz skutečnější než realita? Jak se malířství vypořádává a inspiruje fotografií? Použijeme malé zátiší a průmyslové výrobky, které se pokusíme ztvárnit hyperrealisticky v technice akrylu či oleje. Dílnu povede současný umělec

Cena: 500 Kč / 1 osoba (zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál)

 Doba trvání: 6 hodin a setkáme se u pokladny

Musíme si předem provést rezervaci a nepotřebujeme mít předchozí zkušeností

 

Programy pro děti a mládež

 

Hry a iluze

Skládačku si můžeme zdarma (děti a mládež) vyzvednout v informacích nebo knihovně v kavárně v přízemí

 

Otevřené sobotní ateliéry pro děti a rodiče - Sobota 10. 11. 2012

S větrem o závod

 

Přijďme do Veletržního paláce společně s dětmi prožít aktivní umělecky zaměřené sobotní odpoledne!

 

Umělec Theodor Pištěk dokázal propojit své dvě vášně – malbu a automobily. Vznikla tak rozměrná plátna plná kol, závodníků, silnic i ubíhající krajiny. Pojďte s námi vytvořit rozměrnou malbu nejen nablýskaných vozů. Dílnu vedou Daniela Halová a Anna Rejchrtová.

 

Sobota 5. 1. 2013 -  V roli kostyméra

Víme, co obnáší práce kostýmního výtvarníka? Theodor Pištěk se podílel na mnoha návrzích kostýmů pro film, divadlo i muzikál. Zkusme si vytvořit s pomocí látek, technikou koláže vlastní návrh kostýmu a umocníme tak charakter filmové či divadelní postavy. Dílnu vedou Daniela Halová a Anna Rejchrtová.

Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál)

Délka trvání: navštivme ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30 hodin

 

Středeční výtvarné ateliéry pro děti od 6 do 10 let

Přihlasme své děti do netradiční tvůrčí školy přímo v Národní galerii v Praze

Děti pod vedením zkušených lektorek mohou zkoumat umělecká díla, experimentovat a učit se výtvarné techniky a přístupy, kterými podporujeme kreativní myšlení a schopnost komunikace nejen skrze výtvarné vyjadřování.

Téma = ´Všechna místa k vidění´ a v měsíci říjnu speciálně k výstavě ´Nebe a mraky´

Od 3. 10. 2012 v 16.00 hodin

Cena: předplatné

 Délka trvání: 90 minut a setkáme se u pokladny

Musíme si rezervovat, nemusíme mít předchozí zkušenosti

 

Herny pro děti a rodiče od 1, 5 roku

Připravili pro nás herny, inspirované Theodorem Pištěkem, kde můžeme společně tvořit. Herny vede Barbora Škaloudová.

středa 31. 10. 2012 v 16.00 hodin Připravit, ke startu…, herna pro děti od 3 do 5 let

čtvrtek 1. 11. 2012 v 10.15 hodin Připravit, ke startu…, herna pro děti od 1,5 do 3 let

středa 12. 12. 2012 v 16.00 hodin Veliké maličkosti, herna pro děti od 3 do 5 let

čtvrtek 13. 12. 2012 v 10:15 hodin Veliké maličkosti, herna pro děti od 1,5 do 3 let

Cena: 50 Kč / 1 osoba od 1,5 let (zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál)

Délka trvání: 70 minut

Místo setkání: navštivme ateliér kdykoli v daný čas, poslední vstup možný vždy 30 minut před koncem herny

 Více informací si najdeme na www.predobrazem.cz a na Facebook: otevřená výtvarná herna

 

Interaktivní prostory pro veřejnost

 

Fotoateliér Ecce Homo

Na začátku výstavy v 1. patře si vyzkoušejme v Black boxu, jaké to je být modelem či  tvůrcem hyperrealistického díla! Ateliér připravil komplot.cz

 

Knihovna Centrální mozek lidstva

 

V kavárně v přízemí si můžeme prohlédnout knihy a katalogy týkající se díla a života Theodora Pištěka a zasazení jeho tvorby do dobového kontextu. Nebo si vyzkoušíme, jak dobře známe citace z obrazů Theodora Pištěka, či si nalepíme svůj oblíbený automobil, značku, ženu, umění - na interaktivní stěnu, která byla inspirována stěnou v ateliéru Theodora Pištěka.

 

Programy pro školní a zájmové skupiny a pedagogy

Vzdělávací programy pro školy

 

Program pro 1. a 2. stupeň základních škol - Podvést oko

Co vnímáme lidským zrakem oproti skutečnosti zkresleně? Vstupme do světa obrazů Theodora Pištěka, kde mizí hranice mezi fotografií a obrazem, realitou a fikcí. Seznámíme se s technikou „trompe-ľœil“ a vlastní fotografickou a malířskou tvorbou se pokusíme zhmotnit svět iluzí a klamů.

 

Program pro střední školy - Zlatá šedesátá

Byla šedesátá léta opravdu zlatá? Proč? Co přinesla a co vzala? Jakou úlohu hrálo umění v době, kdy se v Československu uvolňovala politická, společenská a kulturní atmosféra?

Přijďme se svými studenty nahlédnout skrze výtvarné umění do doby, kterou odstartoval fenomenální úspěch na výstavě Expo 58 a jejíž sen svobodné společnosti rozdrtily pásy sovětských tanků.

 

Podrobnější informace o programech pro školy získáte na výše uvedených kontaktech.

 25–40 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob

 500–800 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob

Doba trvání: 90–120 min.

Rezervace: dva týdny předem

 

Soutěž pro střední školy - Máš umělecké střevo?

Tématem 4. ročníku soutěže je umělecká interpretace díla.

Organizátory soutěže pro školní rok 2012/13 jsou Lektorská oddělení Národní galerie v Praze, DOX, Meet Factory a Moravská galerie v Brně.

Bližší informace a podmínky přihlášení najdeme na e-mailu kabatnikova@ngprague.cz

 

Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy – čtvrtek 1. 11. 2012 – 16. 30 hodin

Seznámíme se s tvorbou Theodora Pištěka a budeme inspirováni k návštěvě se svou třídou. Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol spojený s aktivním představením části vzdělávacího programu pro školy

Vstup i prohlídka zdarma

Délka trvání: 60–90 minut a setkáme se u pokladny

Musíme provést rezervaci

 

Studijní materiály pro učitele

Uvažujeme-li o návštěvě výstavy se svou třídou, využijme od 1. 11. 2012 k přípravě Studijní materiály. Představí vám umělce Theodora Pištěka a nabídnou aktivity, které lze realizovat přímo na výstavě či před nebo po její návštěvě ve třídě. Studijní materiály budou k dispozici ke stažení zdarma na https://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/

 

Výstava: retrospektiva Theodora Pištěka

Hodnocení: 100 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Národní galerie Praha