Eberhard Havekost: Logik aneb Homo Erectus Erectus podle Havekosta

06.04.2017 12:32

Galerie Rudolfinum – Praha

6. 4. – 2. 7. 2017

 

 

 

Na tiskové konferenci nové výstavy v Galerii Rudolfinum, výstavy německého malíře Eberharda Havekosta, jednoho z čelních představitelů nové generace malířů, kteří ve své tvorbě používají digitální vizuální jazyk, byl autor osobně přítomen. Akci zahájil kurátor výstavy, ředitel GR Petr Nedoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se koná v rámci akce Česko-německé kulturní jaro 2017. Jedná se o úvodní počin celého cyklu, jehož cílem je poskytnout nám v České republice více informací o německém umění. Zvyšuje se tím naše povědomost o německém národě a jeho kultuře. Naposledy byla takto – jakožto úvodní akce – využita Galerie Rudolfinum právě před 10 lety. A tehdejší výstava se stala akcí roku.

 

 

Současná výstava je odrazem spolupráce mezi berlínským centrem současného umění Kindl a jeho ředitelem švýcarským kurátorem a uměleckým kritikem Andreasem Fiedlerem a Galerií Rudolfinum s jejím ředitelem Petrem Nedomou.

 

Autorova výstava proběhla už v Berlíně. Tam ale v klasické stroze německé hale. A protože autor je zásadně i autorem celé své výstavy, volí si způsob a formu instalace, nepřipustil, aby se jeho berlínská výstava opakovala v Praze. Už i s ohledem na noblesní prostory Galerie Rudolfinum a jejich členění. Proto si zakázal jakékoli zásahy ze strany německých i českých kurátorů. Pražská výstava tedy není kopií či přenesením té berlínské.

 

V expozici zhlédneme Havekostovy obrazy, počínaje hyperrealismem a konče abstrakcí... a ještě mnohem dál... až do říše duševna ...

 

 

Autor je duševně spřízněn s díly německého spisovatele Güntera Grasse a zejména ho motivuje Grassova kniha nazvaná v překladu ´Krabím krokem´. I když krabové postupují do strany, vnímáme to, jako když chodí pozpátku. Stejně tak autor výstavy začíná reálnou fotografií. Jakoukoli, která ho zaujme, rozhořčí, či nějak inspiruje a zpětně, ´krabím krokem´ ji odvrstvuje  směrem ke svému obrazu, zčásti na počítači a pak formou svých olejů na plátně. 

 

Podle autora obraz nemusí představovat vůbec nic, ale i tak vyvolává v hlavě diváka nějaké představy.

 

Autorovy obrazy, oleje na plátně, jsou tak zcela nezávislé na realitě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Někdy jsou jen otiskem všeho, co se na předloze odehrálo, jindy jsou vzdáleným odkazem na známé obrazy, často se ale podobají i obrazovce televizoru, na níž se mění obrazy a jevy, zatímco rám, rámeček té obrazovky či displeje zůstává stále stejný.

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto Eberhard Havekost rád maluje jednorozměrné série nejrůznějších obrazů, stejně jako se střídají obrázky na obrazovce – statickém rámu s proměnlivými jevy.

 

Když autor připravoval výstavu pro Galerii Rudolfinum, vybral ze svého archivu i dílo, odkazující se na známý obraz našeho Zdeňka Buriana (Homo Erectus Erectus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor instalace výstavu pojímá vždy - ne jako přehlídku jednotlivých obrazů - ale jako celek vázaný k prostoru a dispozicích prostoru, kde vystavuje.

(podle  úvodní řeči Petra Nedomy zapsal Richard Koníček)

 

 

Výstava Logik je autorským výběrem prací Eberharda Havekosta za posledních přibližně 10 let, které máme možnost zhlédnout v Česku úplně poprvé.

Autor pracuje s materiálem, jenž nás každodenně obklopuje, ať už v žité či zprostředkované realitě.

 

Předlohou pro umělcovu precizní malbu jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury a také nejrůznějších dopravních prostředků – karavanů, aut a letadel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvek opakování je v Havekostově tvorbě důležitý stejně jako neustálé sledování proměny času. V souvislosti se současným obrazem se musíme znovu ptát, co je to motiv, co název, forma a obsah. Havekostovo dílo tyto otázky pojímá netradičním způsobem, který se vymyká jednoznačné kategorizaci.

Kurátor výstavy Petr Nedoma řekl:

Východiskem Havekostovy tvorby je především fotografie, prakticky jakákoliv, kterou promyšleně upravuje v počítači. S použitím fotografie se autor snaží vytvořit obraz, který, i když zdánlivě věrně popisuje cosi z reality, směřuje od prostého popisu směrem k jádru nepředmětného sdělení.

 

Vývoj jeho tvorby směřuje k redukci významů zobrazení, a tím ke stále větší převaze děl, jejichž jediným tématem je obraz sám o sobě, zdánlivě abstraktní, svým způsobem odcizený svému původnímu účelu zobrazovat realitu.

Základní otázkou je hledání nepopisné reality, reality, nezatížené lacinými emocemi a banalitou donekonečna se opakujících vyprázdněných sdělení a významů.

 

Neurčitost obrazů je odrazovým můstkem cesty za obraz.

Jako nejpodstatnější zůstává obrazová kvalita sama o sobě, nezatížená významy.

Mnohdy je zcela nezávislá na zobrazeném motivu. Ten je používán pouze jako podpůrná konstrukce k otevření diskuse o světě zahlceném hypertrofovaným zobrazováním, jež začíná překrývat prostou, nemanipulovanou realitu světa, odsouvanou do pozadí jako něco méněcenného, nevýznamného a pozměňuje její skutečný obsah a význam.“

Eberhard Havekost při své první komentované prohlídce médiím řekl:

 

„Uspořádání obrazů má v Rudolfinu svou koncepci. Všimněte si třeba, že vedle inspirace obrazem Zdeňka Buriana, který záměrně otevírá výstavu, je instalován obraz Vyhnání z ráje a vedle elektronika (rozvodná  skříň). Je to vývoj a je to chronologie.

*

Rudolfinum mě navíc připomnělo dětské roky. Moje matka pracovala v Drážďanském muzeu jako preparátorka a zde jsem si připomněl pocity, které jsem jako dítě měl, když mě ukazovala exponáty, které sama preparovala.

*

Pracuji hodně a mám hodně obrazů. Jejich výstavy jsou pro mě výzvou, protože se z nich snažím vytvořit nějakou koncepci, vždy jinou, takovou, kterou považuji za vhodnou pro daný prostor a mám tak díky četnosti témat a obrazů z čeho vybírat.

*

Rád pracuji s počítačem, kde svoje i jakékoli fotografie vůbec, upravuji elektronicky, a pak podle nějaké vzniklé formy vytvářím obrazy. Ale matematice a počítačové vědě nerozumím. Kdyby tomu tak bylo, nedělal bych malíře, ale živil bych se jako programátor.

*

Fotky mě mocně inspirují. Fotím sám, odmala a pořád, a rád si prohlížím v počítači i dostupné fotky všeho druhu. Ty mě inspirují. Fotky jsou totiž předobrazem obrazu. A snažím se, aby obraz, který podle fotky vznikne, ztratil smysl dokumentu, což fotografie vždy je.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky mě provokují. Ale nemohu je – jako takové - změnit. Pokud ale pracuji s počítačem a pak je přemalovávám, tak je změnit mohu a chci.

*

Mám k tomu účelu v počítači obrovský digitální rezervoár nejrůznějších fotek a z nich vybírám a s nimi pracuji.

*

Rád vystavuji soubory svých obrazů, protože jen tak se mohou vzájemně podporovat, vzájemně spolu komunikovat a vést dialog.

*

Rád také spojuji stejný formát obrazů do vypovídajících cyklů, kde nejde o jednotlivosti, o to, co na kterém obraze konkrétně je. Vytvářím sledem stejně velkých obrazů jakýsi program pro daný rozměr rámu, pro stejný rám, tak jako to dělá monitor počítače nebo obrazovka televizoru. To má přece také stále stejný formát…“

 

 

V širších souvislostech současné malby si můžeme vedle Eberhard Havekosta připomenout dílo Luca Tuymanse a zejména Gerharda Richtera, i když pro něj byla fotografie více prostředkem k posilování významu malby a Richter, na rozdíl od Havekosta, se nikdy zcela nevzdal významu námětu a obsahu zobrazení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum se koná v rámci Česko-německého kulturního jara, které probíhá v měsících březen – července 2017. Více než 100 akcí v Německu a Česku ve spolupráci s více než 50 partnery v z oblasti kultury přispívá ke zviditelnění a prožití rozmanitosti a kvality našich kulturních vztahů. K akci byl vydán dvojjazyčný katalog (v češtině a němčině), kde si najdeme chronologický seznam všech akcí.

 

Příležitost k přímému srovnání tvorby Havekosta a Richtera tak máme v rámci Česko-německého kulturního jara, jehož součástí je nejen výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, ale také výstava díla Gerharda Richtera v Národní galerii (viz. náš článek https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/gerhard-richter-aneb-co-jsem-jeste-ve-svem-dile-nevyzkousel-cim-vas-jeste-prekvapim/ ).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Eberhard Havekost (*1967)

  • narodil se v Drážďanech
  • v Drážďanech  studoval na Hochschule für Bildende Künste
  • 1999 získal prestižní Karl Schmidt-Rottluff Stipendium
  • nyní  působí jako profesor na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu
  • mezi významné instituce, kde prezentoval své samostatné výstavy, patří Kunstmuseum Wolfsburg, SCHIRN Kunsthalle ve Frankfurtu či Stedelijk Museum v Amsterdamu
  • žije a tvoří v Berlíně

 

Výstava v Galerii Rudolfinum přímo navazuje na předchozí představení autorovy tvorby v berlínském centru současného umění Kindl. Výběr prací pro pražskou výstavu koncipoval sám Eberhard Havekost.

Kurátor:  Petr Nedoma

110 00 Praha 1

Alšovo nábřeží 12

Máme otevřeno:  

denně kromě pondělí: 10.00 – 18.00 hodin

čtvrtek: 10.00 -20.00 hodin

Vstupné: 120 Kč, snížené 70 Kč

 

www.de-tsch.eu

www.galerierudolfinum.cz

 

Hodnocení:  69 %

Richard Koníček, Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Doprovodné akce

KINO Rudolfinum: Frank (2014)

11. 4. 2017, 16.45 hodin

Kino Rudolfinum, Sukova síň

 

KINO Rudolfinum: Obchod pro sebevrahy (2012)

25. 4. 2017, 16.45 hodin

Kino Rudolfinum, Sukova síň

 

 

Komentovaná prohlídka výstavy Eberhard Havekost. Logik

20. 4. 2017, 18.00 hodin

Galerie Rudolfinum

 

 

Komentovaná prohlídka výstavy Eberhard Havekost. Logik

4. 5. 2017, 18.00 hodin

Galerie Rudolfinum

 

Komentovaná prohlídka výstavy Eberhard Havekost. Logik

18. 5. 2017, 18.00 hodin

Galerie Rudolfinum

 

Komentovaná prohlídka výstavy Eberhard Havekost. Logik

1. 6. 2017, 18.00 hodin

Galerie Rudolfinum

 

Komentovaná prohlídka výstavy Eberhard Havekost. Logik

15. 6. 2017, 18.00 hodin

Galerie Rudolfinum

 

Komentovaná prohlídka výstavy Eberhard Havekost. Logik

29. 6. 2017, 18.00 hodin

Galerie Rudolfinum