East Side Architecture/´Východ žije´ aneb současná architektura na východě Slovenska

13.03.2015 14:44

Galerie Jaroslava Fragnera

12. 3.  – 12. 4. 2015

 

„Architektonické dílo je artikulací a ztělesněním lidské zkušenosti světa,“

( český teoretik architektury Dalibor Veselý )

 

Vernisáž nové výstavy, které předcházely ve Svatováclavském sále Betlémské kaple přednášky dvou zástupců vystavujících ateliérů (Architektonické štúdio Atrium)  a (zerozero) doprovázené videoprojekcí,  zahájil velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss a Vladimír Valovič, ředitel Slovenského institutu.

 

Při příchodu do Galerie Jaroslava Fragnera jsme byli  doslova vtaženi mohutným světelným levitujícím objektem, kam vstoupit musíme, chceme-li se o realizované architektuře východního Slovenska (Vysoké Tatry, Košice, Humenné, Čizatice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Markušovce…) něco nového dozvědět…a chceme-li  panelovovou výstavu zhlédnout.

 

V současné době můžeme říci, že před námi vyvstává  mnoho otázek, mezi něž např. řadíme ´jaký je vztah architektury k omezeným zdrojům anergie a materiálům, jaký je vztah přítomnosti a minulosti, jaké jsou detaily a jaká je autentičnost myšlenky? ´

  •  
  •  
  • Projekt East Side Architecture vznikal od roku 2011. Na začátku projekt vznikal jako spontánní architektonický happening, později jako originální outdoorová expozice, až vše vyústilo do rozsáhlého knižního a výstavního konceptu. A tak po sérii menších výstav a instalací přinášíme  ucelenou a komplexní informaci o stavu současné architektury na východě Slovenska. Projekt vyústil do jedinečné 300-stránkové publikace ESA.

Těžištěm výstavy spočívalo ve  výběru 40 architektonických realizací, které vznikly převážně v první dekádě nového milénia.  Selekce  neusiluje o extrakt regionálních specifik a nehledá lokálně ukotvenou identitu. Hlavní obsah třeba vnímat  jako věcný dokument o současné  kondici architektury na východě Slovenska. Široké spektrum typologických druhů, mezi nimi také rodinné a bytové domy, knihovny,  školy, sakrální stavby, galérie, sportovní haly či dokonce krajinné vyhlídky, na panelech ilustrují  velké barevné fotografie, grafická dokumentace  a piktogramy, které jsou  vizuální zkratkou vybraných objektů. Obrazové materiály  doprovázejí faktografické údaje.

 

Hodnocení: 80 %

 

www.gjf.cz

www.atriumstudio.sk

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková