Dvojexpozice/Sbírka pražského Domu fotografie v GHMP aneb bez světla není fotografie

19.11.2014 15:24

Galerie hlavního města Prahy/Dům fotografie - Praha

19. 11.– 1. 2. 2015

 

Na tiskové konferenci  k nové fotografické výstavě pražském  Domě fotografie byli přítomni ředitelka GHMP Magdalena Juříková, kurátor a autor koncepce výstavy Josef Moucha a Zdeněk Lhoták, předseda SR FotoFora Praha a předseda SR Pražského domu fotografie.  Po roce 1989 byl eminentní zájem pro původní sbírku fotografií  vybudovat centrum fotografie, protože si to fotografie zaslouží.  A nyní máme konečně vskutku reprezentativní Dům fotografie (od roku 2010), a to na pražské Revoluční třídě…

 

 

 

Výstava ´Dvojexpozice´ představila ve dvou patrech výběr fotografií z 557 položek sbírky pražského Domu fotografie, kterou jsme začlenili jako dar do akvizic GHMP Prahy na podzim 2010. Soubor originálů zachycuje průřez fotografickou tvorbou 20. století převážně českých autorů, s důrazem na tvorbu 80. a 90. let.   Výstava není koncipována tematicky ani podle žánrů. Zhlédneme vybrané autorské fotografie, kdy vynikne časová souběžnost různých tvůrčích metod… Ke každému autorovi je malý příběh, způsob práce fotografa i několik ukázek jeho děl.

 

Dvojexpozice odkazuje k základním silám, určujícím kulturní dějiny. Spolu s jemnějšími impulzy se totiž jako reflexe světa prosazují buď volná obraznost, anebo vztah k sociální skutečnosti, která má být nejenom zaznamenána, nýbrž zpětně ovlivněna, a tím proměněna. Název výstavy tedy bere v úvahu sociální působení média fotografie včetně společenského zlomu mezi 80. a 90. lety 20. stol.

Autorské příspěvky jsou vystaveny  pohromadě. To sice na jedné straně narušuje chronologickou návaznost, o to více však vyniká časová souběžnost různých tvůrčích metod, a tak si dopřáváme  podívané na volně řazené solitéry. Přechody mezi jednotlivými typy exponátů jsou plynulé, jak to odpovídá návaznosti praxe. 

 

Zakladatelé a zakladatelky galerie Pražský dům fotografie si během 90. let 20. stol. uvědomovali, že v jednom ze stěžejních odvětví umění ztrácejí veřejné sbírky finanční i organizační předpoklady k reprezentativnímu doplňování o projevy současné tvorby. Proto soustředil spolek pěti desítek členů kolekci fotografií, jejichž dílčí vystavení je prvním zhodnocením kurátorsky ani jinak neusměrňovaného narůstání fondu.

 

Dvojexpozice je 4. výstavou Galerie hlavního města Prahy v prostorách Domu fotografie. Obsahuje na 160 exponátů od 62 dvou autorů a autorek, a to nejenom z okruhu občanského sdružení FotoForum Praha, které dalo Sbírku pražského Domu fotografie dohromady.

      

  • Katalog výstavy, vydaný Galerií hlavního města Prahy, představuje každého z vystavujících. Předmluva rekapituluje historii sbírky a ukončenou existenci Pražského domu fotografie – Prague House of Photography (PHP). Galerii s tímto názvem zpřístupnil roku 1991 spolek v současnosti zvaný FotoForum Praha.“ (zdroj: text Josefa Mouchy)

 

Koncepce výstavy a kurátor: Josef Moucha

Vystavující autoři: Baňka Pavel (1943), Baňková Markéta (1969), Beneš Jaroslav (1946), Birgus Vladimír (1954), Brachtlová Michaela (1970), Cudlín Karel (1960), Čapková Gabriela (1957), Dias Pavel (1938), Dvořáková Alena (1970), Fárová Gabina (1963), Fischer Viktor (1967), Fišer Jaroslav (1965), Foltýn Jiří (1951), Fuková Eva (1927), Grygar Štěpán (1955), Hamplová Hana (1951), Hanke Jiří (1944), Hochová Dagmar (1926–2012), Honty Tibor (1907–1968), Chocholová Blanka (1953), Jasanský Pavel (1938), Jirásek Václav (1965), Kolář Viktor (1941), Kopasz Viktor (1973), Korecký Jiří (1958), Kozlík Vladimír (1953), Krejčí Jaroslav (1929–2006), Kučera Jaroslav (1946), Kuklík Karel (1937), Kuneš Aleš (1954), Kyndrová Dana (1955), Lhoták Zdeněk (1949), Machotka Miroslav (1946), Mára Pavel (1951), Moucha Josef (1956), Novák Robert (1960), Pastor Suzanne (1952), Pinkava Ivan (1961), Podestát Václav (1960), Pohribný Jan (1951), Prekop Rudo (1959), Prošek Josef (1923–1992), Rajzík Jaroslav (1940), Rečo Ján (1948), Reich Jan (1942–2009), Reichmann Vilém (1908–1991), Ságl Jan (1942), Saudek Jan (1935), Sejkot Roman (1963), Schneeberger Adolf (1897–1977), Sláma Vojtěch (1974), Stacho Ľubo (1953), Stanko Vasil (1962), Šplíchal Jan (1929), Štecha Pavel (1944–2004), Štreit Jindřich (1946), Tůma Stanislav (1950–2005), Varga Kamil (1962), Zhoř Petr (1948), Zímová Iva (1956), Židlický Vladimír (1945), Župník Peter (1961)

 

Dům fotografie

110 00 Praha 1

Revoluční 1006/5

Máme otevřeno:  úterý –neděle 10.00–18.00 hodin

Koordinace: Dana Haltufová

Grafické řešení: Tomáš Šrámek

Redakce textů: Marta Nožková

Anglický překlad: Vladimíra Šefranka

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček

www.ghmp.cz

Doprovodný program

Kurátorská prohlídka: úterý  25. 11. 2014 v 17.00 hodin

Lektorské prohlídky: čtvrtek 27. 11. 2014 a 18. 12. 2014 v 16.30 hodin

 

Víkendové výtvarné workshopy

sobota 22. 11. 2014 13.00–18.00 hodin

Průzkumy fotografie, Dům fotografie

 

neděle 24. 1. 2014 13.00–18.00 hodin

Fotomontáže a posuny kontextů, Dům fotografie

V rámci výtvarných reakcí na výstavu Dvojexpozice se budeme zabývat různými možnostmi fotografie. Formou koláží, fotomontáží, dokreslováním, kolorováním a ´retušováním´ reprodukcí zde vystavených děl se pokusíme posouvat jejich podobu i významy do nových kontextů.

Víkendové programy vznikají jako součást oblíbeného cyklu ´Tvořivé dialogy s uměním´ a jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.

Příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Rezervace do 16.00 hodin předchozího dne (není podmínkou účasti)

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5  Kč; nad 10 let 20  Kč

 

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Hodnocení:  99 %                                                                                                                                 

                    Foto: Dagmar Hochová

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

Vybrali jsme čtyři autory ze 62 (pro ilustraci)...

* Jan Šplíchal

Nečekané souvislosti přírodních i městských organismů  ohledává nositel odkazu fantaskního kouzlení prolnutím dvou a více negativů.

 

 

 

 

* Petr Zhoř

Jádro tvorby tvoří světlokresby,  vznikající od roku 1983. Souběžně autor sleduje noční  tep velkoměsta, protkaný úlety a sny. Po více než tři dekády také doplňuje netónované portréty výtvarníků, řekněme Karla Nepraše, Vladimíra Preclíka, Jiřího Sopka, Michaela Rittsteina, případně kolegů - Jana Saudka a mnoha dalších.

 

 

 

 

* Dana Kyndrová

Zdědila fotografování po matce a ztělesňuje tudíž dvougenerační nástup, obohacující dříve spíše mužskou profesi.  Podotýká: „Fotografie je o životě, ale život není o fotografii.“

 

 

 

 

 

* Karel Cudlín

Středem pozornosti bývá Cudlínovi člověk, případně životní prostředí, nikoli v ledajaké poloze. Autor totiž pěstuje tzv. humanistickou fotografii, což je termín odvozený z námětu. Poplatnost panujícímu okamžiku mění v zisk osobního svědectví. A služba faktům zachovává jeho práci étos…