Dvě výstavy o Kafkovi aneb komu patří Kafka? Patří svým čtenářům!

25.05.2014 16:53

´Proces 2014. Originál a proměna´ /´K: KafKa v KomiKsu´

 

Galerie Staroměstské radnice – 2. patro -  Praha

24. 5.  – 30. 6. 2014

V Brožíkově síni jsme se zúčastnili slavnostního zahájení dvou výstav, které nejsou od sebe vůbec odlišné, i když se nám to bude zdát. Obě výstavy jsme připravili k 90. výročí úmrtí Franze Kafky a k události, kdy před 100 lety začal Franz Kafka pracovat na svém románu ´Proces´. Účastni byli zástupci těch institucí, které se o výstavy zasloužily, především jmenujeme Německý literární archiv v Marbachu, Literární dům ve Stuttgartu,  Goethe-Institut, Společnost Franze Kafky, Památník národního písemnictví a hlavní město Praha.

 

Primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček se s námi sešel, aby zahájil zajímavé výstavy, kdy už bylo na čase, abychom si Franze Kafku připomněli i jako symbol Prahy.  Pan primátor si považuje za čest, že Praha se může na tomto projektu také podílet, a že se máme jako návštěvníci trpělivě na expozici dívat.

 

´Proces 2014. Originál a proměna´

Pokud jde o první výstavu ´´Proces 2014´, v jejím rámci jsme za velkého zájmu návštěvníků a médií byli přítomni vložení prvního a posledního listu unikátního rukopisu Franze Kafky ´Proces´, které nám zapůjčil Německý literární archiv v Marbachu, do výstavní prosklené vitriny…

 

Z historie rukopisu díla Franze Kafky ´Proces´

  • srpen 1914 – začal Franz Kafka psát své nejslavnější dílo - ´Proces´
  • leden  1915 - práce na ´Procesu´ byla přerušena
  • 1921 – těžce nemocný Kafka tuberkulózou dvakrát  žádá přítele Maxe Broda,aby 161 stran rukopisu a 14 obálek po jeho smrti zničil
  • 1924 – Kafka umírá
  • 1925 – Max Brod neuposlechl Kafku, nic nespálil a nezničil, naopak připravil první vydání románu ´Proces´
  • 1939 -  Max Brod se rozhodl naskládat rukopisy svého nejlepšího přítele Franze Kafky do kufru a prchnout s nimi do Tel Avivu (dnešní Izrael), a tak  zachránil před nacisty dopisy, deníky a unikátní dílo ´Proces´– 10 očíslovaných sešitů. Listy popsané drobným a těžko čitelným písmem se od té doby již nikdy do Prahy nevrátily. Až nyní
  • 2014 – vypůjčili jsme si oba listy rukopisu Procesu z německého Marbachu
  • o rukopisy ´Procesu´ se dlouhé roky soudil Izrael

 

Originál Kafkova rukopisu románu Proces je nyní v Německém literárním archivu v Marbachu. Ten ho koupil za dva miliony dolarů od bývalé sekretářky Maxe Broda Esther Hoffeové.

 

 

  • Rukopisy, deníkové záznamy, dopisy byly původně součástí pozůstalosti po Brodovi, o kterou se Národní knihovna v Jeruzalémě s dcerami Hoffeové dlouho soudila. Izrael spor vyhrál před dvěma lety.

 

Jaké světy otevírá Proměna? Co přináší převod Kafkova textu do jiných uměleckých forem, a kulturních kruhů, do jiných jazyků a mysli?

 

V rámci první výstavy jsme oslovili spisovatele, umělce i jiné osobnosti, aby okomentovali jednotlivé pasáže ´Procesu´. Akce se zúčastnili Lenka Bradáčová, Jiří David,  Wilhelm Genazino, Jaz, Jiří Kadeřábek, Tomáš Kafka, Brigitte Kronauer, Magdalena Platzová a Jaroslava Róna. Na vystavených panelech můžeme jejich reakce prohlédnout…např.:

 

„V obou částech textu je proces psaní  spojený s obsahovou ambivalencí  a pátravým pohybem. V první části obrazu vévodí nápadné škrty – zvlněné linie a mocné tahy.  Akt psaní očividně koresponduje s protagonistovým podrážděním.  Ten se zarazí uprostřed slova   („nicht zufri“), pak obrátí negaci  do kladu („zufrieden“, který ovšem zrelativizuje nový zvrat („nicht noch zufrieden“) ). Navíc se situace obrátí: Z řady „být  vzhůru -  divit se – být nespokojený“ se stává  konstelace „brzo usnout – přemýšlet – být spokojený - divit se“. Podobný pohyb negace, posunů a úprav je pro Kafkův způsob psaní  typický.  Zápas o otázku spokojenosti lze vztáhnout na dynamiku psaní.“  Christine Lubkoll

 

´K: KafKa v KomiKsu´

V dolní části galerie jsme si prohlédli druhou výstavu, výstavu komiksů, které jsou dílem francouzské výtvarnice Chantal Montellier, amerického kultovního komiksového tvůrce Roberta Crumba a českého komiksového tvůrce, hudebníka  a výtvarníka Jaromíra 99. Každý komiksový tvůrce má odlišný přístup a priority a vypráví nejvýznamnější Kafkovy romány a povídky v komiksových obrazech.

 

“Je prostě úžasné, kolik obrazů nám Kafka v jedné větě nabízí", řekl kurátor výstavy David Zane Mairowitz

 

Nás na www.kulturaok-eu.cz  zaujal filmový erotický kaleidoskop…

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodný program (bez záruky)

26.  – 29. 5. 2014

Konference – Max Brod. „Vynález pražského kruhu“

(o pražském německém kroužku jako o literárním volném uskupení)

Goethe-Institut

 

29. 5. 2014 – 19.00 hodin  - film – Třídní vztahy  (vstup volný)-  Goethe – Institut  

 

  9. 6. 2014 – 19.00 – film – Zámek  (vstup 70 Kč) – Městská knihovna, Praha 1

 

 

2. 6. 2014 – 20.00 hodin Koncert – punkrocková kapela Kafka Band - Divadlo Archa www.archatheatre.cz

 

 

3. – 14. 6. 2014 – divadlo – Společnost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1

KafKabaret

 

 

 

Výstavní projekt je výsledkem práce institucí

Německý literární archiv v Marbachu a Literární dům ve Stuttgartu ve spolupráci s Goethe-Institutem, Společností Franze Kafky, Památníkem národního písemnictví a hlavním městem Prahou

 

Projekt podpořila Spolková kulturní nadace a Česko-německý fond budoucnosti. Výstava se koná pod záštitou J. E. pana Detlefa Lingemanna, velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR

 

www.goethe.de/praha

www.literaturhaus-stuttgart.de

 

Máme otevřeno:

pondělí:  11.00  – 18.00 hodin

úterý – neděle: 9.00 – 18.00 hodin

Vstup: zdarma

 

Hodnocení:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka