Dvě putovní výstavy o současné švýcarské architektuře aneb užijme si ´Švýcarské jaro´ v Česku!

10.03.2013 15:42

Swiss Positions: 33 přístupů k trvale udržitelnému způsobu stavění *

        *    Distinction Romande d´Architecture 2010 *

 

 

Galerie Jaroslava Fragnera  - Praha 1

8. 3. – 14. 4. 2013

 

V rámci březnového multižánrového projektu´Švýcarské jaro´ představujeme v pražské Galerii Jaroslava Fragnera dvě výběrové výstavy současné architektury – udržitelnou švýcarskou architekturu a realizace z frankofonní části země. Švýcarsko je známo svým citlivým přístupem k nové výstavbě s ohledem na ekologii, udržitelný rozvoj i využití nových technologií.

Swiss Positions: 33 přístupů k trvale udržitelnému způsobu stavění

Galerie Jaroslava Fragnera v Praze nabízí od 7. března do 14. dubna 2013 jako první výstavu s názvem Swiss Positions: 33 přístupů k trvale udržitelnému způsobu stavění.  Prezentujeme  zde  přes tři desítky klíčových projektů švýcarské architektury a stavebnictví posledních 20 let, a tak  představujeme stavební a konstrukční inovativní postupy a rozvoj v oblasti udržitelné, avšak kvalitní architektury.  Mezi vystavujícími autory jsou najdeme význačné postavy švýcarské architektury: Herzog & de Meuron, Buchner Bründler či Diener & Diener.

 

Mezi hlavní otázky si klademe otázky typu:  co je rozhodujícím faktorem pro realizaci architektury šetrné vůči životnímu prostředí? jaký vliv má na architektovu volbu prostor, ať již jde o městské prostředí, volnou přírodu, rekreační zónu, venkovské prostředí nebo vzdálený obchvat? ovlivňují ekologické materiály  a energetická hospodárnost charakter udržitelných staveb?…udržitelný rozvoj není totiž předem hotovým pravidlem, ale souborem odlišných architektonických postupů, které navozují otázky , týkající se jak kreativity,tak i této problematiky ..a tak švýcarští architekti navrhují, renovují nebo rehabilitují budovy s ohledem na udržitelný rozvoj…

 

Betlémská kaple natřískaná do posledního místečka

V den vernisáže 7. března 2013 se uskutečnila  v přeplněné návštěvníky Betlémské kapli přednáška švýcarských architektů Rogera Dienera (Diener & Diener) a Mathiase Müllera (EM2N), která byla  součástí zahajovacího večera.  Ředitel Dan Merta nás svým charakteristickým hlasem přivítal  a uvedl prvního přednášejícího architekta z Ateliéru Diener & Diener Architects, jenž  představil administrativní budovu Forum 3 v Basileji (dokončeno 2005).  Byli jsme podrobně seznámeni s významnou úlohou světla při navrhování interiéru.   Přesto větěší oživení v sále nastalo až při druhé zajímavější  a akčnější  přednášce  architektů Müller a Niggli ze studia EM2N, kterou věnovali  rekonstrukci oblouků viaduktu pro kulturní a komerční aktivity v Curychu (dokončeno 2010). Studio EM2N je autorem i nové budovy Keystone v pražském Karlíně, která byla dokončena  v roce 2012.

Přednášky jsme si museli předem rezervovat na e-mail: michael.hochreutener@eda.admin.ch do 25. února 2013. Jedinou chybou byla prezentace pouze v anglickém jazyce, což nám předem nikdo nesdělil.  Útěchou nám mohly být skvělé promítané video, takže jsme mohli unikátnost architektonických prací švýcarských architektů obdivovat.   Poté jsme byli pozváni na raut firmou  Geberit do podzemí Lapidária Betlémské kaple, abychom se po náročných přednáškách vskutku občerstvili.

 

Distinction Romande d´Architecture 2010

Druhý ročník výstavy s názvem Distinction Romande d´Architecture 2010 jsme zaměřili na 30 architektonických realizací z frankofonních kantonů ve Švýcarsku, jež vznikly mezi lety 2004 až 2010.

Představujeme 30 nejzajímavějších realizací za 4 roky  vybraných odbornou porotou z celkem 256 kandidátských projektů.  O snaze vyzdvihnout ta nejlepší díla, zachovat rozmanitost projektů i úhlu pohledu svědčí i složení odborné poroty. Kromě šesti architektů z celého Švýcarska byli přizváni i dva  z Francie a Lichtenštejnska.

Jednotná švýcarská architektura“.  Výstava byla připravena Sdružením DRA, které se zabývá mapováním a prezentací architektury Romandie, tedy frankofonní oblasti Švýcarska. Francouzština je úředním jazykem nebo převažuje v šesti kantonech země: Fribourgu, Juře, Neuchâtelu, Vaudu, Wallisu a Ženevě. Autoři výstavy zdůrazňují, že zatímco pro ně samotné jsou stavby francouzské, německé a italské oblasti odlišné a svébytné, v zahraničí jsou vnímány jako „jednotná švýcarská architektura“. Návštěvníci Galerie Jaroslava Fragnera mají tak  příležitost se sami přesvědčit díky dvěma paralelním prezentacím tematických výstav, zda zmíněné nuance zaznamenají. Mezi vybranými realizacemi jsou výrazně zastoupeny školy a veřejné stavby (voliéry, sportovní haly, služby), v menším počtu pak rodinné domy, administrativní budovy a bytové domy. Porota kladla velký důraz na vztah stavba – uživatel, ale oceňovala také udržitelnost, kontextuálnost a tradiční materiály, stejně jako u  paralelní výstavy Swiss Positions.

 

Upozorňujeme na 5. 4. 2013!

Další přednáškový  večer s kurátorem výstavy ,věnované Romandii , Matthieu Jaccardem, architekty ateliéru Brauen & Wälchli (autory rekonstrukce švýcarské ambasády v Praze, 1997-2005), Ivanem Kolečkem (architekt a pedagog, od roku 1982 vlastní ateliér v Lausanne) a Petrem Kratochvílem (teoretik architektury, spoluautor Kolečkovy knihy Vrstvy/ Stratigraphie, 2010) uskutečníme  5. dubna 2013 v 18 hodin v Malém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze.

Jako návštěvníci dostaneme ke vstupence i plakát a katalog s texty k jednotlivým stavbám.

Organizátoři:  Galerie Jaroslava Fragnera, Švýcarské velvyslanectví v Praze, Association DRA 2010, Geberit

Partneři projektu: Pražské vysoké učení technické v Praze, Karlín Group, Architecture Week

© 2012 - Galerie Jaroslava Fragnera

www.svycarskéjaro.cz

 

Měli bychom znát o Galerii J. Fragnera

Galerie vznikla v rámci rekonstrukce Betlémské kaple Jaroslavem Fragnerem v 1. polovině  50. let v přilehlém kolejním domě. Pojmenovali jsme ji na  architektovu počest  až  po roce 1968. V Galerii se vždy specializujeme na výstavy architektury a užitého umění.  Výstavní síň patřila od počátku Svazu českých architektů, v porevoluční době ji spravovala nejdříve Obec českých architektů, později Nadace české architektury. Ta je jejím majitelem dodnes, výstavní program a provoz galerie je však nezávislý.  Po roce 1989 se galerie dostala do obecného povědomí především v období, kdy ji vedla Soňa Ryndová. Výstavní program zaměřila na dosud nezmapovaná období v historii české moderní architektury a monograficky se věnovala význačným osobnostem české architektury 20.stol.  ( A. Benš, J. Fragner, B. Fuchs, J. Krejcar, O. Rothmayer; I. Kroupa, R. Koucký, J. Pleskot, E. Přikryl,  A. Šrámková). Rovněž představovala moderní a současnou architekturu v zahraničí.

 

 Když je ředitelem Galerie ambiciózní Dan Merta

S nástupem Dana Merty v roce 2001 na post ředitele galerie vystavujeme pravidelně  zejména mladá studia ze zahraničí (BIG, Querkraft, FOA, Jürgen H.Mayer, Riedijk Neutelings, MVRDV, Mitchell Joachim, René van Zuuk, Bartlett School). Každým rokem   představujeme  progresivní český ateliér (Projektil, Kamil Mrva, Aulík Fišer architekti, DAM, Zdeněk Fránek, NEW WORK ) a významnou osobnost české architektury (Věra a Vladimír Machoninovi, Miroslav Baše, Martin Rajniš, Emil Králíček, Martin Roubík).  V GJF  připravujeme autorské tématické výstavy české architektury (kubismus, šetrná architektura, porevoluční Praha, nejmladší generace, sociální inkluze v evropské architektuře). V posledních letech se rovněž věnujeme prezentaci české tvorby v zahraničí (Evropa, Japonsko, USA).

www.svycarskéjaro.cz

Galerie Jaroslava Fragnera

Betlémské náměstí 5a

110 00 Praha 1

Tel. 222 222 157

www.gjf.cz

 e-mail: galerie@gjf.cz

Otevřeno: út- ne 10.000 -18.00 hodin

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: GJF