Dürer vs. Döner - Kalojan Iliev – Kokimoto aneb umělecká svatokrádež nebo demaskování zbožněné popkultury…

01.11.2021 19:38

 

Dürer vs. Döner

Kalojan Iliev – Kokimoto

Výstava grafik, kreseb a malby

14. 10. – 11. 11.

Galerie BKI

 

 

„Doufám, že tento můj nový realizovaný cíl povede k zdravějším dialogům i vztahu k umění – od toho uznávaného po to „nehezké“ – ale i k většímu pochopení a přijetí od těch, kteří se ho ne vždy mohou „dotknout“. To je nejdůležitější práce, kterou můžeme udělat.“

Kalojan Iliev – Kokimoto

 

 

Dürer vs. Döner v Bulharském kulturním institutu v Praze je čtyřicátou pátou samostatnou výstavou bulharského umělce Kalojana Ilieva – Kokimoto. Představuje sérii digitálně upravených reprodukcí Dürerových obrazů, v nichž Kokimoto propojuje klasické umění s pop kulturou. Za svoji tvorbu obdržel již patnáct cen za grafiku, ex libris, kresbu a malbu. Jeho díla jsou v 19 sbírkách v Bulharsku, Turecku, Srbsku, Rumunsku, Itálii, Španělsku, Polsku, Belgii, Nizozemsku, Dánsku, Uruguayi, Thajsku, Japonsku a Číně…

 

 

Autorovo poznání, doznání, vyznání…

 

„Tím, že jsem zasáhl do Dürerových obrazů, jsem vytvořil novou identitu a vizuálně jsem ukotvil autorova díla do současnosti s jasným vědomím, že tento čin vyvolá konvenční pohled diváka na klasického i současného malíře zároveň. Impulsem k takové manipulaci byla globalizace, která nám zamotala hlavu a změnila dnešní pohled na výtvarné umění. Zatímco internet nám přinášel přístup a otevřenost, vypozoroval jsem „základní obavu“ v chápání pojmu umění. Spousta faktorů z blízké minulosti jsou příčinou tohoto zmatení, jehož výsledkem je to, že lidé ztratili vztah k umění velkých mistrů. Podepsali se na tom i nastupující současní autoři a popularizování současného umění. Masová kultura je zesměšňována a zatracována, ale jen ta je dostupná všem. Hrubá, brutální i čestná nebo nasládlá, úlisná a triviální nám slouží v každém svém projevu jako snadno rozpoznatelný symbol doby, ve které žijeme. Aby bylo zcela porozuměno specifikaci informační společnosti, která mě v tomto projektu tolik zaujala, zmíním rozdíl, který Zygmunt Bauman vidí mezi společností výrobní a konzumní v rámci industriální společnosti. Podle něj je základním principem té první výroba (vytváření, tvůrčí činnost), zatímco té druhé spotřeba, zakládající se zejména na uměle vytvořených potřebách. Zejména na tomto srovnání a soužití se zakládá projekt Dürer vs. Döner – metaforický střet dvou světů, hra výrazového jazyka a vizuální improvizace… Mým cílem je, aby za všeobecným tónem této výstavy, kontextuální alternativou a Dürerovým výrazovým grafickým systémem, nalezl divák „krásnou nedokonalost“ Kokimotovy přidané hodnoty. Dočasná kolaborace mezi námi dvěma není náhodná. Dürer patří mezi nejlepší rytce na světě a krom toho zdokonalil umělecký portrét. Pokud by byly udělovány ceny za aroganci, měl by jistě plnou poličku. Dürer ze sebe udělal hvězdu ve svých vlastních obrazech a Kokimoto ze sebe dělá hvězdu nejen ve svých obrazech ale i v těch Dürerových.“

 

 

Divákovo zírání, vnímání, sžívání…

 

Vystavené obrazy Kalojana Ilieva – Kokimota (a i ty nevystavené) mohou vzbouzet emoce. Ale negativní pouze u nesoudných diváků z prvoplánovým povrchním pohledem na autorova díla. Poučený divák je zprvu navnaděn až důvěrně či přímo ikonicky danou typičností obrazů mistra mistrů – Dürera . Ale poučený divák se nespokojí s prvním vjemem, ale zahledí se. A pak zírá. Vtip, satira, sarkasmus, nekorektnost. Něco nehraje. Něco je jinak. A poučený divák začíná vnímat. Ano, na podkladě Dürera, tu vzniká nadstavba. Ne pietní, ale trefná tvořící most přes minulost, most od kdysi do dnes. Od piedestalu přesvaté klasiky až k modlám podbízivosti současnosti. Vkusné, nevkusné? Zajímavé, bičující umělecká dogmata a varující. Jdeme opravdu tím správným směrem. Nedehonestující, nenadržující jednomu či druhému. Jen prolne minulo umění s budoucnem (?) umění a poučený divák se sžívá s autorem a jeho snahou sdělit cosi pouhým srovnáním. Člověče, umělče, uměnovědče posuď sám za sebe, co vidíš.

 

 

Proč Dürer vs. Döner?

 

Na zahájení výstavy byl – jak se sluší a patří - přítomen i sám autor. A první otázku, dříve než ji kdo vyslovil, odpověděl.  Proč Dürer vs. Döner. Při vyslovení - Dürer – má v povědomí představu asi každý. Při vyslovení  - Döner – ve Varně, odkud pochází autor ví také každý, že jde o typický turecký řetězec fast foodů s kebaby a dalšími typickými pokrmy. Nápad na tuto výstavu vznikl náhodou. Blesk z nebe. Autor se díval na v jedné prodejní galerii na nádhernou Dürerovu grafiku. Měl jí plnou hlavu. Vyšel ven a jeho pohled padl na stylově vyzdobený fast food Döner. Střet výtvarného kdysi s výtvarným dnes. Klasika versus pop kultura. 15. století a  21. století. A v tom přilétl nápad. Co obě doby, oba styly propojit, prolnout a nechat na sebe působit. Kladně i protikladně. A tak vznikla tato výstava.

 

 

A doporučení poučeného diváka…?

 

Neřešme před obrazy Kalojana Ilieva – Kokimota neřešitelné. Jen si uvědomme, že je to tak a chceme-li, tak přikloňme své sympatie tím či oním směrem. Ale hlavně, hlavně, se u každého obrazu zastavme. A dívejme. Dlouho. Co nejdéle. Otevře se nám výkladní skříň narážek a šlehů, dávného mistra, vypointovaná vstupy, ba přímo intervencemi do klasiky, novodobého odvážlivce. A uvidíme, že Kalojan Iliev – Kokimoto není žádný obrazoborec, ale že je to pořádný borec.

 

 

Životopis Kalojana Ilieva – Kokimota

 

Kaloyan Iliev - Kokimoto se narodil v roce 1979 ve Varně v Bulharsku. Žije a pracuje ve Varně a Sofii. Absolvent magisterského studia grafiky na Fakultě výtvarných umění sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Veliko Turnovo, Bulharsko /2007/ a specializace na katedře grafiky na Akademii výtvarných umění v Lodži, Polsko /2008/ člen Svaz bulharských umělců /2010/. Vystavuje samostatně (Varna, Plovdiv, Sofia, Belgie a Dánsko) i skupinově. Po celém světě se zúčastnil více než 190 skupinových výstav, festivalů současného umění, ročníků, bienále a trienále kresby, grafiky a koláže.

 

 

Kalojan Iliev – Kokimoto o své tvorbě…

 

„Ve svých dílech obnovuji vztah mezi sebou a lidmi v zmanipulované realitě. Nevšední si myslí, že v grafice tvořím, kresby, koláže, fotografie a instalace jsou plodem mých vzpomínek a tvůrčích invencí. V mnoha mých pracích je vidět můj zájem o různé společenské problémy. Nový světový řád, role ikon v moderní společnosti a postoje ke zvířatům jsou jen některá z témat, která se v mých dílech opakovaně objevují. Předávání náboženství v politice, do každodenních situací absurdní, zajímají mě běžnější emoční a duševní stavy jako narcismus, touha po lásce a kráse. Již jsem pracoval s existujícím obrazovým materiálem, který obohacuji o vlastní vývoj s narativním charakterem. Své příběhy vyprávím novým způsobem, zaměřuji se na konkrétní aspekty děje, a tak své zážitky popisuji ještě jednou, ale tentokrát jako divák“.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

Dürer vs. Döner

Kalojan Iliev – Kokimoto

Výstava grafik, kreseb a malby

14. 10. – 11. 11.

Galerie BKI

Klimentská 6, Praha 1

www.bki.cz

Více informací zde

https://bki.cz/czev/durer-vs-doner-vystava-grafik-kreseb-a-malby/

https://www.facebook.com/pages/Bulharsk%C3%BD-kulturn%C3%AD-institut-v-Praze/468623459825445?sk=timeline

https://twitter.com/BKIPraha