DOX už dávno není jenom galerie aneb Centru současného umění DOX je letos 15 let!

13.06.2023 17:30

 

 

V době, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem,

schopnost umění znejistit,

třeba jen na chvíli naše obvyklé způsoby vnímání

může

být největším přínosem

Centra DOX.

 

 

Největší nezávislá instituce zaměřená na současné umění v České republice,

se - díky soukromé iniciativě - otevřela veřejnosti v roce 2008.

Bývalá továrna v pražských Holešovicích, se stala příkladem špičkové současné architektury. Výstavní prostory, multifunkční sál DOX+, Vzducholoď Gulliver, design shop, knihkupectví a Archiv výtvarného umění,

to vše je DOX.

Program překračuje žánry a uměním, literaturou, divadlem a hudbou

přetváří každodenní zkušenost.

DOX je tu pro kritickou veřejnou diskuzi o zásadních tématech, která utvářejí náš svět.

A hlavně vytrvalé přesvědčení, že věci lze dělat i jinak.

To vše je DOX.

 

 

Jedno století a čtvrt před DOXem

 

          Na parcele v dnešní Osadní ulici stavitel Antonín Žižka postavil továrnu na stroje pro firmu Rossemann a Kühnemann.

          1901 rozrůstají se dílny a vzniká kancelářská budova, kovárna a kolna na barvy a oleje.

          Budovy mají typicky průmyslový vzhled, tedy vysoká okna zaklenutá oblouky, na fasádách plochy neomítnutých cihel i s omítkou.

          1920 rozšiřuje stavitel Josef Karhan původní přízemní administrativní dům na rohu ulic Poupětovy a Osadní č. p. 79 o nástavbu zakončenou trojúhelníkovým štítem se segmentovým oknem.

          Po roce 1920 zakládá firma Rosseman & Kühnemann továrnu (Ferrovia) na vagony a lokomotivy v Praze-Radotíně.

          Holešovická továrna opakovaně mění majitele.

          1925 zde krátce sídlí firma Miloš Bondy (letadla Avia).

          1928 zde firma Antonín Páv, zakládá závody zámečnické a instalatérské.

          Kancelářský dům nárožní dům přestavuje František Troníček, stavbyvedoucí firmy Nekvasil a nad traktem v Osadní ulici přistavuje patro se střešní terasou.

          Do roku 1930 projektuje opět firma Nekvasil adaptace areálu, včetně nástavby patra nad dílnami do Poupětovy ulice.

          1939 znovu František Troníček z firmy Nekvasil projektuje nové dílny – železobetonový trojpodlažní podsklepený dvoutrakt na protáhlém půdorysu, s kratší fasádou do Osadní ulice.

          Po znárodnění v objektu sídlí národní podnik ZUKOV.

          2002 objekt kupuje Leoš Válka.

 

 

Leoš Válka otec centra DOX

 

Zakladatel Centra současného umění DOX a jeho ředitel a předseda představenstva, Leoš Válka v roce 1981 opustil někdejší Československo a odešel do Austrálie. Tam založil firmu na výškové práce s využitím horolezecké techniky. V roce 1996 se ale už natrvalo vrátil do Prahy a začal podnikat v oboru stavebnictví a interiérového designu.

Celoživotním zájmem Leoše Války je ale architektura a současné umění. Proto se svým obchodním partnerem, inicioval a posléze (s finanční pomocí dalších partnerů) i zrealizoval výstavbu největší soukromé výstavní instituce v ČR – Centrum současného umění DOX. Centrum DOX bylo dokončeno a veřejnosti otevřeno v říjnu 2008.

V roce 2011 mu na základě nominace panem Václavem Havlem, byla udělena Cena Ministerstva. Leoši Válkovi, byla Václavem Havlem udělena cena „za dlouhodobý přínos a zásluhy v oblasti výtvarného umění“ a od roku 2017 je Leoš Válka nositelem titulu Mecenáš české kultury.

 

 

Proč je DOX právě v Poupětově ulici?

 

Když se Leoš Válka po 15 letech emigrace vrátil, začal podnikat v oboru rezidenčních staveb a rekonstrukcí uvolněných objektů. Když narazil na ryze industriální objekt v Holešovicích, vycítil jeho mohutný potenciál pro uplatnění jako kulturní centrum. Centrum současného umění DOX. Na financování stavby Centra současného umění DOX získal postupně další investory. Plán se naplnil a budova byla upravena a nestátní, nezisková a nesbírková instituce Centrum současného umění DOX, letos už patnáctým rokem plní své poslání.

 

 

Centrum DOX stvořili postupně tři naši přední architekti 

 

Budova Centra DOX je především uznávanou ukázkou špičkové současné světové architektury, na které se postupně podíleli tři respektovaní čeští architekti.

          Ing. arch. Ivan Kroupa

Dílem Ivana Kroupy je mezinárodně uznávaný projekt přestavby staré holešovické továrny na multifunkční prostor s výstavní plochou více než 3 000 m2, kavárnou, knihkupectvím a designovým obchodem.

Již v roce zahájení provozu, v roce 2008, byl DOX nominován na prestižní cenu Miese van der Rohe. Současně ho prestižní publikace The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture zařadila mezi nejzajímavější světové architektonické projekty posledního desetiletí.

          Prof. Ing. arch. Martin Rajniš

V roce 2016 vznikla na střeše Centra DOX unikátní architektonická intervence do veřejné prostoru nazvaná Vzducholoď Gulliver.

42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná konstrukce inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku dvacátého století, která je společným dílem zakladatele Centra DOX Leoše Války a mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, se stala místem pro setkávání současného umění a literatury.

          prof. Ing. Mgr. Akad. Arch. Petr Hájek

Zatím poslední fází výstavby Centra DOX je nový multifunkční sál DOX+, určený divadlu, performancím, soudobé hudbě, filmu a konferencím. Prostor má vrcholné akustické parametry, teleskopické sezení a samostatnou zkušebnu. Vše navrhl respektovaný architekt Petr Hájek. Jeho projekt si vysloužil také nominaci na prestižní architektonické ocenění Mies van der Rohe Award.

 

 

Od výstavní dramaturgie k multižánrovému využití 

 

DOX po svém vzniku v roce 2008 žil především výstavními projekty a doprovodnými programy. Další aktivity přinášel vývoj a čas. Dnes je DOX opravdovým širokospektrálním kulturním centrem.

Současná programová náplň, to je propojování a překračování žánrů vizuálního umění, literatury, divadla a soudobé hudby. Výstavní projekty, přednášky, debaty, konference, filmové projekce, divadelní představení a celou řadu dalších formátů přitom charakterizuje snaha rozvíjet kritickou reflexi a diskuzi o aktuálních společenských tématech a otázkách. DOX nabízí dokonce i unikátní neformální vzdělávání a programy pro rodiny s dětmi.

 

 

DOX je způsob jak chápat věci, DOX je názor, DOX je přesvědčení

 

Společnou snahou všech aktivit Centra DOX je vytvářet prostředí pro zkoumání, prezentaci a diskuzi o zásadních společenských tématech, kde vizuální umění, literatura, performing arts a další disciplíny umožňují kritický přístup k tzv. realitě dnešního světa.

Odpovídá to i podstaty názvu centra – DOX. Název je odvozen od řeckého slova doxa, jež mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení.

Prostřednictvím výstav současného umění, představení a nejrůznějších akcí od diskusí, čtení, workshopů, přes koncerty a promítání filmů až po vzdělávací programy proto zpracovává DOX témata a problémy, které utvářejí dnešní svět.

DOX je platforma pro společenské interakce, místo, kde umění proměňuje každodenní zkušenost.

 

Text připravil z materiálů Centra DOX: Richard Koníček

Ilustrační foto: Marie Kubíčková, DiS. (7 x), Centrum DOX (1 x) a Studio Najbrt (1x)

 

 

Centrum současného umění DOX

Poupětova 1, Praha 7

Pokladna: +420 295 568 123

infocentrum@dox.cz

Kancelář: +420 295 568 111

info@dox.cz

Máme otevřeno středa až neděle 12–18 hod.

https://www.dox.cz/

Vzducholoď Guliver:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/o-vzducholodi-gulliver-aneb-neoble-vyroci-oblych-tvaru-dominanty-centra-dox/