Dort aneb co se stane, když se delikatesa jakou je dort stane přehlídkou výtvarného umění…

21.05.2021 18:59

 

Dort – 30 let Soukromé střední umělecké školy designu

Galerie kritiků

19. 5. – 13. 6. 2021

 

 

Jak jinak oslavit 30. výročí, než prací, že. Tedy, přesněji, výstavou prací pedagogů a studentů jedné školy. Sice je to pak tak trošku, pokud by šlo opravdu o ingredience, čili díla a jejich výtvarná pojetí, jako když dort pekli Kočička s Pejskem, v podání páně Čapka, ale tam se stal dort nepoživatelným. Dort, který upekli vystavující autoři, je pro změnu svěží, šťavnatý a výživný.

 

 

Výstava, jíž byla poskytnuta „dobrá adresa“ ba přímo „good address“, tedy noblesní a renomovaný prostor Galerie kritiků, představuje průřez tím, čím se škola, jejímž ředitelem je MGA. Zbyněk Linhart, zabývá. Tedy přípravu a tvůrčí rozvoj studentů v oborech užitá malba, grafický design, oděvní tvorba a volné umělecké tvorby. Výstava naznačuje úroveň a zápal vystavujících a hlavně demonstruje výsledy výuky po třech desetiletích vývoje této školy.

 

 

Školy dospívají a zrají, studenti zůstávají stále mladí

 

V roce 2021 to je tedy už tři desítky let, co Soukromá střední umělecká škola designu existuje.

Byla první porevoluční soukromou uměleckou institucí v ČR. Dle evidence školy, za tu dobu vychovala na úrovni středoškolském přes 1000 absolventů. Tisícovku těch, co se uplatní a díky průpravě a svému talentu, stávají těmi, kdo má možnost, aby spoluutvářel české umělecké prostředí. Absolventi vstupují do praxe jako – jak se dnes říká – kreativci, kteří sami vytvářejí nové užité umění. Za ta léta už ale také řada absolventů působí jako vůdčí osobnosti jednotlivých generací v rámci volné tvorby. Může za to jak škola jakžto instituce se svými pravidly a přístupem, ale především je to dílo těch, kdo na škole působí v rolích pedagogů. A z historie školy by se dal sestavit seznam mimořádných osobností, jež na škole působili v roli pedagogů a zprostředkovávali tak své zkušenosti studentům, čím směrovali jejich další osudy na poli výtvarného umění.  

Prospěšnou praxí školy je i oboustranná ochota školy a absolventů, nepřerušovat vazby ani dávno po škole. Kdysi absolventi, dnes lidé z praxe se do školy vracejí a formou přednášek radí studentům, přinášejí jim postřehy z reálného vření v oboru a sdělují jim cenné osobní zkušenosti. Studenti tak dostávají od svých předchůdců jakýsi návod jak po škole. A to je cenné pro jejich nadcházející starty do víru praxe, jenž na ně čeká.

 

 

Dort mnoha chutí, barev i tvarů

 

Jsou výstavy, kde je koncepce ucelená, striktní a vyznívá jednotným tónem. A nejen výstavy individuální, ale někdy se to daří i u výstav kolektivních. Ale je to vždy složité. Autoři jsou individuality a rozdílná díla mohou vyvolávat pocit roztříštěnosti. Taková obava je na místě u podobných výstav vždy. Osobní pocit laického či mírně poučeného diváka, za nějž se troufáme považovat i my na www.www-kulturaok-eu.cz , nebyl zmatení, ale rozjaření. Ano, vystavené obrazy i obrázky, díla a instalace jsou ve svém celku velice rozverné. Mnohé skrývají vtip, jiné se zamýšlejí, další hýří barvami a ještě další to vidí černě. Tak jak to být má a jak to i v životě i tvorbě je. Pojítkem bránícím celkové roztříštěnosti je především fakt, že jde takříkajíc o „přehlídku školních prací“. Což divák zná z různých akcí ve školách  potomků. Jenže zde je výběr prací - budoucích – umělců, takže se to celé posouvá na higher level. A vyšší úroveň této „sbírky školních prací“ je zřejmá. Divák si může vybírat dle jeho gusta a má se čím vizuálně i intelektuálně těšit. Návštěva této a takovéto výstavy není zbytečná ztráta času, ale seznámení se s úrovní s jakou vstupují absolventi do praxe. Otázkou samozřejmě je, co s nimi udělá tlak a komerce, byznys, do nějž jsou vrháni. Nakolik je stlačí a zdeformuje, a nakolik si dokáží prosadit své já, i v nezbytné koordinaci s potřebami praxe. Nezbývá než držet jim i škole palce a přát  - jen tak dál.

 

 

Malý, ale důležitý faktografický doplněk

 

Soukromá střední umělecká škola designu to jsou tři klíčové obory studia. Sama škola je charakterizuje následovně: 

Ateliér designu oděvu (ved. Adéla Fejková)

Studium v ateliéru designu oděvu umožňuje žákům osvojit si širokou škálu výtvarných vyjadřovacích prostředků v kombinaci s odbornými znalostmi a dovednostmi důležitými pro realizaci vlastních modelů. V průběhu studia žáci tříbí svou rukodělnou zručnost a důraz je rovněž kladen na rozvoj jejich individuálních preferencí, který jim umožní co nejpřesvědčivěji výtvarně vyjádřit svůj autorský záměr. Prostřednictvím pravidelných konzultací s pedagogy, aktivního sledování současné módy i širšího kulturního dění, jsou žáci ve své tvorbě schopni akcentovat aktuální otázky a přemýšlet v širších souvislostech.

 

 

Ateliér malby (ved. Ivo Návrat)

Studium v ateliéru malby probíhá na základě ověřeného modelu, ve kterém v prvních dvou letech studia převažuje získávání praktických a technických dovedností a studium malby se realizuje v co možná nejširším spektru formálního užití. V navazujících ročnících pak převládá koncentrovanější obrazová forma a malířská interpretace. Přirozeným korektivem takto obecně nastaveného a zažitého modelu je prostředí samotného ateliéru, kde se potkávají studenti všech ročníků a s nimi i jejich různě zaměřené a řešené práce.

 

 

Ateliér grafického designu (ved. Jakub Sýkora)

Studium v ateliéru grafického designu představuje aktivní teoreticko-praktický pohyb na otevřené experimentální platformě, kde se student učí orientaci v současné problematice GD a jeho historických základech. Studium rozvíjí individualitu a nutí studenta ke kritické reflexi své práce a podněcuje jej hledat nové přístupy a formy vyjádření. Součástí studia v ateliéru jsou pravidelné přednášky a besedy s aktivními reprezentanty jak české, tak zahraniční scény nejen v oblasti GD, ale širokého spektra současného vizuálního umění. Celá výuka v ateliéru je v mezích středoškolského vzdělávání koncipována jako „univerzitní“ studium, kde se edukativní formou spolustudia prolínají a konfrontují jednotlivé osobnosti v rámci čtyř výukových ročníků. Frekventant ateliéru osciluje mezi výtvarnými koncepty, které studium GD obsahuje (corporate identity, typografie, obalový design, kaligrafie, knižní ilustrace, reklama, web design, marketing).

 

 

Text a foto: Richard Koníček                 

  

Dort – 30 let Soukromé střední umělecké školy designu

Galerie kritiků

19. 5. – 13. 6. 2021

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

Vše o škole:

https://www.skoladesign.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-362018