Diversitas: Venezuelské umění aneb v Latinské Americe vše hraje barvami …

19.07.2016 15:34

Latin Art Gallery – Praha

15. 7. – 3. 8. 2016

 

Na vernisáži prodejní výstavy výtvarných děl a fotografií  venezuelského umění, jež je součástí latinskoamerické kultury, nás na www.www-kulturaok-eu.cz  zaujaly nejvíce asambláže, jejichž autor José Alfredo Contreras Salas byl v galerii osobně přítomen.   Kromě dřevěných asambláží můžeme zde zhlédnout fotografie Beatriz y  Beatrice, obrazy autorů jako jsou Ezequiel Amarú Mendez (akryly na plátně) a El Gaba.

 

 

Ezequiel Amarú Mendez

Hlavní myšlenka, která naplňuje jeho uměleckou práci, je tvorba hrou. Inspiruje se též mikro- a makroskopickou povahou přírody, když svou fantazii a širokou škálu barev a antromorfní tvary nanáší na plátno.  Hravá činnost umožňuje přetvářet svérázný svět, který je postavený na základě vlastních pravidel a kódů, jež boří některé koncepční a etické principy, čímž vlastně vznikají ony nevyhnutelné spontánní zábavné okamžiky samotného bytí.

Beatriz y  Beatrice

Malířka Beatrice Savino a fotografka Beatriz Carnevali. Vytvářejí silné obrazy prostřednictvím dvou disciplín: malířství a fotografie. Spolupracují totiž obě spolu. Fotografické (barevné) snímky se spojí  s obrazy, které jsou vyfotografované a namalované za poslední dva roky.  Výsledkem jsou tváře, které v konečném díle vypadají jako vytažené z byzantských ikon. ..tváře zabírají celou plochu plátna a přenáší je do moderní doby…

 

José Alfredo Contreras Salas

Autor (vyrábí je také sám) housle, příbory, hřebíky či kladiva a další předměty propojuje s různými uměleckými prvky. Použije nap. i starodávné domovní dveře i s panty. Je to alchymista závratných tvarů na straně jedné a autor jasnozřivých konceptů na straně druhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gaba

Při studiu antropologie El Gaba pochopil skryté vazby mezi polyfonii zvuku a rytmem barvy. Pochopil tak důležitost hudby, která je nedílnou součástí jeho konceptuálních i ostatních částí jeho díla. Jeho práce jsou tvořeny vzájemně překrývajícími se vrstvami maleb, ze kterých se vynořují odlišné prvky. Ty čekají na své odhalení. …autor považuje divákovo rozjímání nad dílem za součást samotné tvorby díla. Teprve po zhlédnutí a zhodnocení díla návštěvníkem je autorova práce dokončena.

 

Ještě si dovolíme malou vzpomínku na předchozí prodejní výstavu – Nueve en Praga: Argentinské umění, která se konala v obou patrech  Galerie Latin-Art.

Vystavovalo zde 9 umělců, fotograf Luis Abadi, malíř Sergio Artola, fotograf Marino Balbuena, malíř Juan Manuel Botte,  Romina Dias, Catriel López, Eliseo Subiela Moglia, Pablo Pérez Raggio a Mauro Bersanker/Yuri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Jungmannova 17/3

www.latin-art.com

 

Cílem Latin Art Gallery – Praha je příprava výstav malby, sochařství, fotografie, grafiky, vizuálního umění a performance. Je to místo, kde se představují umělci z Latinské Ameriky, karibských ostrovů a také umělců českých, jež mají vztah s hispánskou kulturou jako takovou. Jedná se o jakýsi kulturní dialog a jeho prostřednictvím chceme přispět k vzájemnému porozumění mezi latinskoamerickým umění a českou veřejností. Tento dialog má povzbudit skutečný zájem o tyto umělecké projevy. Galerie se nachází  v prostoru kavárny, vinárny i občerstvení.

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková