Divadlo Na Zábradlí: Zastřešíme a vytvoříme důstojnější vstup do hlediště aneb když se ledy hnuly!

12.02.2015 11:35

11. 2. 2015 - Praha

 

Divadlo Na zábradlí uspořádalo tiskovou konferenci, aby nás informovalo o dosud neřešitelné situaci,  ve které se DNz octlo, když minulý rok dostalo  od majitele Pachtova paláce výpověď  k pronájmu zadního foyeru a zákulisí divadla.  

  

Na konferenci, která se uskutečnila v zadním foyeru, které nám na www.kulturaok-eu.cz připadalo jako když jsme v zimní zahradě,  byli přítomni tito pánové - vlastník Pachtova paláce, usměvavý  pan Jean- François Ott, předseda společnosti Ott Properties a mecenáš např. divadelního představení Havlova Odcházení (kromě Prahy podporuje kulturu i v Paříži a v Berlíně),  Jan Wolf (KDU-ČSL), nový radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch, Petr Štědroň, ředitel divadla Na zábradlí a členové  divadelního souboru DNz  subtilní herečka paní Jana Plodková a herec Stanislav Majer. Oba herci nám byli představeni jako  hlavní představitelé nového divadelního,  připravovaného  v režii Jana Mikuláška, představení,  tentokrát netradičního, citlivého a velmi silně zpracovaného Borise Pasternaka přelomového románu  Doktor  Živago (premiéra  27. a 28. 2. 2015).

 

Jak řekl pan ředitel Divadla Na zábradlí, Petr Štědroň, dohoda  o společném užívání foyeru byla prodloužena do 6/2015, protože došlo k další dohodě  s majitelem Pachtova paláce.  

 

„Spadl nám kámen ze srdce, jsme moc rádi, že se můžeme opět plně věnovat divadelním představením a divákům nabízet standardní servis", řek ředitel divadla Petr Štědroň. "Provoz divadla se tak nenaruší ( byla by to škoda, pozn. autorky), protože divadlo je nyní naopak  v rozkvětu," dodal ředitel DNz.  

 

A co proto musí DNz udělat?

Divadlo Na zábradlí musí do konce června  2015 zastřešit nádvoří (viz foto vnitroblok  trojúhelníkového půdorysu), přes které pak budou diváci nově vcházet do hlediště. K zastřešení využijeme konstrukci, která nebude bránit přístupu  denního světla…

 • Vedení DNz se na rekonstrukci připravuje a Magistrát by měl v nejbližší době vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Město na ni vyčlení zhruba 10 milionů korun na stavbu,  která potrvá  zhruba do září 2015.
 • Pokud zastřešit dvorek do června 2015 nestihneme,  očekáváme ze strany vlastníka do budoucna  vstřícnost ke sdílenému užívání stávajícího foyer.

 

www.nazabradli.cz

Z historie divadla (zdroj: Wikipedia)

Divadlo Na zábradlí je jedno z nejznámějších menších divadel v Praze. Bylo založeno roku 1958. Během jeho existence se zde vystřídalo mnoho i v zahraničí známých ředitelů divadla, režisérů a herců. Divadlo bylo přičítáno k avantgardě československé kultury.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Zakladateli divadla byli Helena Philippová, Ivan Vyskočil, Jiří Suchý, Vladimír Vodička. Jako první představení uvedli 9. prosince 1958 divadelní leporelo s písničkami Kdyby tisíc klarinetů. 3. března 1959 se k činohernímu souboru divadla připojil Ladislav Fialka se svou pantomimickou skupinou, aby tak vrátil slávu opomíjenému divadelnímu žánru. Činohra a pantomima vedle sebe existovaly až do roku 1991, kdy Ladislav Fialka zemřel.
 • Na počátku 60. let – s příchodem režiséra Jana Grossmana, scénografa Libora Fáry a kulisáka, později dramaturga a dramatika Václava Havla – začalo DNz rozvíjet českou podobu absurdního divadla. V té době se hrály takové hry jako například V. Havel: Zahradní slavnost, Vyrozumění; A. Jarry: Král Ubu; F. Kafka: Proces.
 • V roce 1968 museli J. Grossman a V. Havel z divadla odejít. V 70. a 80. letech se DNz stalo útočištěm některých filmových režisérů české nové vlny 60. let, kterým byla normalizačními praktikami znemožněna filmová práce (Evald Schorm).
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • V roce 1989 se do divadla vrátil Jan Grossman jako režisér a pozdější ředitel. Po jeho smrti v roce 1993 bylo jmenováno nové vedení – ředitelka Doubravka Svobodová a umělecký šéf Petr Lébl. Petr Lébl byl jedním z nejtalentovanějších režisérů svébytné imaginace, který provokoval svými interpretačními objevy.  Po jeho tragické smrti v roce 1999 pokračovalo v linii podoby současného Divadla Na zábradlí umělecké vedení ve složení dramatik a režisér J. A. Pitínský, herec a režisér Jiří Ornest a dramaturgyně Ivana Slámová.
 •  V roce 2003 vystřídalo tento ´triumvirát´ umělecké vedení Ivana Slámová a dramatik a režisér Jiří Pokorný, které se pokouší texty klasické dramatické literatury prokládat českými i světovými premiérami současných dramatických autorů evropské, angloamerické i české provenience.
 • V letech 2005–2007 iniciovali a se statečnou podporou celého divadla realizovali náročný a ojedinělý divadelní projekt Československé jaro, jehož úkolem bylo uvádět ve světových premiérách původní hry českých současných autorů.
 • Po odchodu J. Pokorného z Divadla Na zábradlí ustanovila jeho ředitelka jako svůj poradní orgán uměleckou radu ve složení Igor Chmela, Juraj Nvota, Jiří Ornest a Ivana Slámová.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • S příchodem nového uměleckého šéfa Davida Czesanyho v roce 2010 začalo DNz s tematickými sezónami
 • Divadlo Na zábradlí v současné době své sezóny tématizuje a chtělo by tak navázat na práci Jana Grossmana a Václava Havla, kteří toto divadlo formulovali jako apelativně politické. Divadlo jako prostor pro dialog s nejednoznačným řešením. Sezóny Koho nebe přijme? – 2010/11, Čí je to město? – 2011/12 a Nepřizpůsobiví? – 2012/13 koncipuje převážně z původních textů, psaných přímo pro DNz, a které se k daným tématům vyjadřují. K programu se pak vztahují také fotografické výstavy a besedy s osobnostmi současného společenského dění.

 

Anenské náměstí 209/5

115 33 Praha 1

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková