DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019 aneb v jiném světle či barviva z odpadu…

19.06.2019 13:22

UMPRUM  - Praha

15. - 21. 6. 2019

 

 

Opět se na UMPRUM musíme rozloučit s řadou studentů, kteří uzavírají své studium. Co jim škola dala, co se naučili a jak se během studia vyprofilovali? To uvidíte na velké přehlídce závěrečných prací DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019.

 

Výstavu Diplomky a bakalářky vnímáme jako velké finále celého studia.

Výsledek toho, co škola mohla našim studentům během 4, 2 nebo 6 let dát.

S velkým zájmem sleduji,

jak se studenti mění z hledajících talentů ve vyzrálé

mladé designéry,

architekty,

grafiky a výtvarníky.

A všem přeji, aby i jejich další tvorba byla stejně úspěšná a ještě lepší,

řekl k přehlídce rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral

Velmi kvalitních prací se zde sešlo opět mnoho.

Řada z nich reagovala na současné společenské hodnoty a problémy, udržitelné chování a ekologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybírat tu nejlepší by bylo nespravedlivé, a proto jen v kostce zmíníme několik zajímavých.  Lenka Juchelková z Ateliéru architektury I se v diplomové práci ´Tahle země není pro mladý´ zabývá problematikou sociálního bydlení v hlavním městě. V Ateliéru ilustrace a grafiky se zabývali ekologií, udržitelným životem a útěkem od současných společenských tlaků. Zuzana Bramborová zpracovala knížku ´Žížala klade otázky (Zahradničení pro děti i dospělé)´ a David Dolenský ´Rufusovu příručku - komického průvodce zálesáka´.

 

Michale Rosa se odklonil od průmyslového designu a pro UMPRUM, především pro nové studenty, vytvořil informační hru, která napomáhá v orientaci v ateliérech UMPRUM.  Adam Štok z Ateliéru designu nábytku a interiéru vyrobil kolekci stohovatelných židlí ´Nyiny Chairs´ za využití technologie hydraulického lisování.

 

Zmínit bychom také měli diplomanta Kryštofa Strejce z Ateliéru malby a jeho cyklus obrazů ´Super Cure´, kde kriticky reaguje na postoje a hodnoty zástupců bohatších vrstev. Jan Kolský z Ateliéru fotografie poukazuje na nový typ práce, který vznikl rozvojem digitálních technologií a není nepodobný práci u pásu. Novými technologiemi a jejich čím dál větším nahrazováním práce člověka se zabývá Lenka Glisníková ve svém projektu Gadget Tools.

 

Celoateliérové téma řešili například bakaláři ateliéru Produktového designu a jejich tématem byla kůže. Studenti Ateliéru keramiky a porcelánu vytvářeli díla inspirovaná historií ateliéru a jeho pedagogy. Jejich realizace je možné vidět na výstavě Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM v Galerii UM. (tisková zpráva)

 

Nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujala kolekce barev z odpadu - např. z avokáda či granátového jablka použitá jádra (Amálie Koppová).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 93 Praha 1

náměstí Jana Palacha 80

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

https://vsup.cz