Different Worlds aneb každý jsme odjinud, ale jedno nás spojuje – nejistota dnů, v nichž jsme momentálně všude nuceni žít

04.08.2021 18:35

 

Different Worlds

16. 7. – 21. 8. 2021

Skupinová výstava

Galerie Fotografic

 

 

Mistři fotografové fotí mistrovsky. Mají svůj styl, svůj pohled na svět a svá témata. Ale mají za sebou nejeden konflikt, morální, politický, společenský, lidský a stejně jako kámen uvízlý v proudícím potoce ztrácí časem ostré hrany, tak i mistři fotografové po čase ohlazují svůj projev, své reakce na příval vlivů z okolního světa.

 

 

Mladí, začínající fotografové, možná nefotí až tak mistrovsky, ale fotí odvážně, nutkavě a možná i do jisté míry drze. Hledají a prosazují si svůj styl, mají své pohledy na svět a ty prosazují. A objevují si svá témata. Někdy sice vstupují bezhlavě i do slepých uliček, tam narážejí, ale stejně si jdou za svým. Za svým, ale vlastně i za naším, jenže to naše je už tím vším mletím omleto a upozaděno tak, že už skoro ani sami nevíme, že to jejich bylo dříve také tím naším. A tak až teprve ten pohled mladých nám všem připomene, o čem jsme už zapomněli přemýšlet. A to je dobře, moc dobře.

 

 

Galerie Fotografic spolupracuje se světovými centry

 

Jedna z nejzajímavějších akcí na poli fotografickém, se každoročně koná pod hlavičkou otevřené výzvy Different Worlds, s kterou oslovuje Slovinská Galerie Photon mladé, začínající fotografy z regionu střední a východní Evropy. Ti na základě této výzvy posílají své fotografické práce odborné porotě a ta z bezpočtu snímků, a desítek účastníků vybere nakonec desítku nejlepších, desítku finalistů a z jejich prací uspořádá výstavu. Rok 2020 byl celosvětově složitý díky pandemii, která postihla především kulturu. Nezabránila ale naštěstí přípravě dalšího, již osmého ročníku Different Worlds a tak díky snad ne jen dočasnému utlumení všech nezbytných – žel, opět především protikulturních – opatření, umožnila nejen výběr autorských fotek, ale dokonce i konání této významné výstavy.  Premiéru měla výstava samozřejmě v pořádající Galerii Photon ve Slovinské Lublani. A naše pražská Galerie Fotografic se přičinila o její prezentaci i u nás v Praze.

 

 

Nedostanete se do Lublaně? Zajděte si do Stříbrné ulice

 

Přenos výstavy z Lublaně do Prahy je tedy plod vzájemné spolupráce slovinské galerie Photon Gallery a české Galerie Photografic.  A jeden z mnoha plodů zrajících díky kontaktům a renomé pražské galerie Fotografic, jaké má s mnoha prestižními centry umění za našimi hranicemi. Proto dejme slovo pořadatelům výstavy Different Worlds 2020:

 

 

„Skupinová výstava 8. ročníku otevřené výzvy Different Worlds 2020 představuje výběr projektů deseti finalistů fotografické soutěže Galerie Photon ve Slovinsku pro mladé začínající umělce v oblasti fotografie a současného umění v regionu střední a východní Evropy. Přehlídka prezentuje pohled na nejnovější trendy a tendence současné fotografie v tomto regionu. Open call neměl žádné konkrétní téma, porota proto upřednostňovala díla, která vykazují originalitu, nekonvenčnost a inovace jak ve formálním přístupu, tak ve vztahu k vybraným tématům a konceptům. Letošní výběr zahrnuje projekty, které odrážejí nejistotu dnešního světa a doby, ve které žijeme. V jednotlivých sériích se to odráží buď v koncepčně abstraktním přístupu k určitému tématu, nebo v surrealismu, absurditě, humoru a iluzi. Different Worlds zahrnuje široké spektrum témat – od současných celospolečenských problémů jako je např. klimatická krize (Jošt Dolinek, Jakub Stanek) či politické konflikty (Justyna Górniak) přes osobní výpovědi vyprávěné formou nového dokumentu (Dominik Wojciechowski, Anna Hornik, Lujza Hevesi Szabó), specifické ohledávání veřejného prostoru (Lisa Grosskopf, Nik Erik Neubauer) až po sugestivní výtvarné projekty (Tereza Kozinc, Ľuboš Kotlár). Výstava vychází ze spolupráce Galerie Fotografic se slovinskou Photon Gallery a jmenovitě, jejího ředitele a šéfkurátora Dejana Slugy.

(www.photon.si )

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS

 

 

Different Worlds

16. 7. – 21. 8. 2021

Skupinová výstava autorů

JOŠT DOLINŠEK (SI), JUSTYNA GÓRNIAK (PL), DOMINIK WOJCIECHOWSKI (PL), LISA GROSSKOPF (AUT), ANNA HORNIK (PL), TEREZA KOZINC (SI), NIK ERIK NEUBAUER (SI), LUJZA HEVESI SZABÓ (HU), ĽUBOŠ KOTLÁR (SK), JAKUB STANEK (PL)

Galerie Fotografic

Stříbrná 2, 110 00 Praha 1, Česká republika

E: info@fotografic.cz  / tereza@fotografic.cz

Otevřeno: úterý – sobota 13 – 18 h

vstupné dobrovolné