Diana Balažovičová, Marie Drobníková, Martina Durčáková, Lucie Králová, Monika Lochová a Barbora Cabáková: K sobě aneb Podzimní louka či After leaving…

31.08.2020 09:06

 

ICP3/Galerie Toyen - Praha

21. 8. -  6. 9. 2020

Na vernisáži výstavy K sobě jsme zhlédli výstavu obrazů (většinou olejů na plátně), která byla připravena z vybraných absolventských prací Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové oboru Malba a přidružené techniky 2019.

 

Galerie Toyen je nejen běžná galerie, která preferuje autory spojené s třetí městskou částí, řekněme familiárně, Žižkováky, ale je i prostor k prezentaci toho nejvýznamnějšího, co se děje a nachází na Praze 3. Nejnovější výstava je spojením obojího. Umění a instituce. Absolventi Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové oboru Malba a přidružené techniky 2019 si v útulné podzemní prostoře Galerie Toyen odbývají křest ohněm, veřejnou prezentací svých prací a Praha 3 tím avizuje, že na jejím území působí významná instituce, vychovávající budoucí umělce a odborníky. Ano, V téže budově jako VOŠU totiž působí i Státní střední odborná škola, jež zajišťuje výuku čtyřletých oborů užitná malba, scénografie, propagační grafika, výstavnictví, tvorba pro děti, nábytkářství, design interiéru a umělecké řezbářství.

 

I když galerijnímu světu Prahy ´vládnou´ především zavedení umělci a jejich výtvory, nejedna z galerií skýtá v letních měsících kapacity i studentům, absolventům nejrůznějších škol a oborů. Jde vesměs o nové a neokoukané osobnosti a jejich novou a neokoukanou tvorbu. A náš web, v mezích svých kapacitních možností, rád těmto výstavám věnuje pozornost. Zčásti proto, aby mladé tvůrce podpořil a povzbudil, a z části aby na jejich nápady a tvůrčí potenciál upozornil i návštěvníky, kteří jinak sledují spíše tvorbu zavedených autorů.

 

Pozvánku, od městské části Praha 3 a Galerie Toyen, na vernisáž výstavy K sobě jsme si tedy nenechali ujít. Jak už bylo uvedeno, výstava obrazů je sestavena z vybraných absolventských prací absolventů VOŠU, obor Malba a přidružené techniky z roku 2019. A poučený divák, za jakého se považujeme, nemůže být výsledným dojmem zklamán. K dokonalosti - jinak vhodné a promyšlené instalace chyběl jen detail - popisky umístěné na podlaze. Jistě, umění má hovořit i bez vysvětlivek v podobě popisky, a v tomto případě i zřetelně hovořilo, ale pro orientaci mezi jmény absolventů a jejich náměty to moc nepomáhalo. Potěšitelné bylo, že ač absolventi vedeni jedním týmem pedagogů se vyjadřují svobodně, každý po svém, bez poplatnosti svým pedagogům. Pestrá škála zvládnutých vyjadřovacích prostředků je tak příslibem, že absolventi byli vedeni dobře a že jsou rozhodnuti jít dál svou cestou a věřme, že je z té cesty nesvede tlak komerce a mnohdy diskutabilní poptávky. Máme se od nich, do budoucna, nač těšit. Richard Koníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 - Vinohrady

Milešovská 846/1

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Připravil: Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.praha3.cz

 

VOŠUP

Ke tříletému dennímu studiu ve Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové jsou přijímáni absolventi středních škol s maturitní zkouškou. Výhodou je předchozí studium uměleckého nebo uměleckořemeslného zaměření v příbuzném oboru, přijímáni jsou však i talentovaní absolventi ostatních škol s výtvarnými schopnostmi a získanými základy řemeslné zručnosti. Vzdělávací programy Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové podle svého zaměření připravují studenty na samostatnou tvůrčí činnost nebo kvalifikovanou práci v tvůrčích týmech. Studium zahrnuje řadu specializovaných předmětů, z nichž stěžejní disciplínou je ateliérová praxe. Absolventi se mohou uplatnit jako vysoce kvalifikovaní odborníci v podnicích a realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou či restaurátorstvím, nebo designem a propagací. Po absolutoriu získávají titul diplomovaného specialisty - DiS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOŠUP

Žižkovo náměstí 1300/1

130 00 Praha 3

telefon: 222 728 143, 222 728 282

e-mail: info@sups.cz