Design Through The Ages aneb u nás dosud nepoznaná expozice designu 20. století v Knupp gallery, která je k nepoznání

17.11.2021 16:31

 

Design Through The Ages

10. 11. – 11. 12. 2021

Knupp gallery

 

 

„Umění není něco, co nezbytně potřebujete, kupujete si ho hlavně proto, že si chcete udělat radost. Nefungují tu žádné byznysové modely, ale spíš faktor nahodilosti.“

ing. Aleš Knupp, MSc., v rozhovoru pro časopis Forbes

 

 

Slovem design je myšleno tvarové řešení výrobku, jeho uživatelská bezpečnost a co nejideálnější a co nejpohodlnější použití pro uživatele. Současně musejí být zachována všechna technická a technologická pravidla, platná pro daný výrobek. A pokud se to povede, a vše je splněno na nejvyšší úrovni, stává se předmět, výrobek, výrobkem designovým. Ať už jde o oděvní módu, grafiku, architekturu nebo vybavení interiéru předměty běžné potřeby. A pohled na ideální a trendy design se v běhu času lidské společnosti mění. Zajímavou sondu nabízí současná výstava v galerii známé svým vyhraněným vkusem a vždy značně nadstandardní dramaturgií - v Knupp gallery.

 

 

 

V běhu času

 

Výstava Design Through The Ages, čili volně přeloženo Design v běhu času, na kterou nás pozval ing. Aleš Knupp, tvůrce galerie vybočující z běžného pražského výběru, má příhodný název. Ze dvou důvodů.

Jednak přináší nevídanou sondu do designu praktických věcí k užívání a současně připomíná jev, který se udál v samé Knupp gallery – v běhu času.

Název výstavy by se tedy dal rozvíjet dále, nejen jako Desing v běhu času, ale galerijní svět v běhu času, galerie v běhu času a galeristé v běhu času…

Proč?

Začněme posledně jmenovaným – galeristé v běhu času. Říkává se, že vše je v lidech. A je. Zatímco mnohé galerie důsledkem nechtěného kulturního temna, dospěly k útlumu, ze kterého se dosud nevymanily, jiné dokonce zavřely krám a ještě jiné se utekly kamsi do tenat virtuálního světa, ing. Aleš Knupp využil času a příležitosti a povýšil svou galerii na vyšší level. A to o víc jak o jednu třídu.

A to už je ona zmínka – galerie v běhu času. Reinstalace, rozšíření a kvalitativní proměna galerie samé, otevírající nové možnosti výstavní je ohromující. Optimistická, silná, moderní, lákavá.

Změna ale není jen k lepšímu, změna je k lepšímu možnému. A to je ten galerijní svět v běhu času. Lepší nabídka, lepšího prostoru, umožňuje prezentace lepších expozic, od lepších tvůrců. A to se v Knupp gallery stalo a děje. A je to znát. A nejen na první pohled.

 

 

Design Through The Ages

 

K charakteristice výstavy využijme slov ing. Knuppa:

„Design Through The Ages je unikátní expozice designu dvacátého století. Výstava Design Through The Ages představuje náhled na design předmětů běžného užití ve stylu art deco v období dvacátých až šedesátých let, především v Evropě a USA. Jedná se o naprostou ojedinělost této výstavní expozice jako celku. Výstava sestává z dílčích instalací, z nichž každá je unikátní.

 

 

 • Objevíme zde přitažlivý set cabinetu z 50. let, osazený tyrkysově modrými skleněnými dlaždicemi a dvěma lampami motivovanými prstenci Saturnu.
 • Původní šlapací dětské autíčko, vyrobené v USA v době ekonomické deprese z počátku 30. let (jde o Lincoln Packard Peddle Car). Samo o sobě předmět jakých bylo vyrobeno velice málo a nebylo snadné je vnímat jako ´hračky´ už v době jejich vzniku.
 • Barová sestava z Belgie, z r. 1967, od Juliette Belaiti.
 • Z USA je tu k vidění restaurovaná, ale jinak původní, benzinová pumpa z 50. Let
 • Menší elektronika
 • Předměty ve stylu Pink Cadillac.

 

 

Všechny vystavené exponáty jsou prodejní a doplňuje je doprovodný text v českém a anglickém jazyce.

Jednotlivé exponáty jsou instalovány v souznění s koherentními uměleckými díly z depozitáře Knupp gallery.“

 

 

Instalace výstavy

 

V původní, asi tak poloviční, galerii byl problém s prostorem. Značná část děl, nebyla vystavena vlastně vůbec, nebylo kde, další část se zoufale tísnila v patře, jedna vedle druhé, či přesněji, jedna přes druhou, a stávala se tak sice mile přístupným, leč pouhým depozitářem. Zvýraznění děl, umožňoval spíše internet a webové stránky Knupp Gallery.

Rozšířením na stávající prostory a jeho promyšlené rozčlenění zpřístupnilo divákům a návštěvníkům galerie většinu vystavovaných prací tak, že je lze v klidu prohlédnout s odstupem a trojrozměrná díla - z více stran.

Navíc, onen zmíněný běh času, umožnil po rekonstrukci ne jen prosté vystavení děl, ale jejich uměleckou instalaci. Dokladem je současná výstava, včleněná mezi díla galerií prezentovaná už dříve, ale ve vhodných konstelacích a souvislostech. Systém, jenž bude uplatněn pro všechny další výstavy, včetně autorských. Divák si tak díla – z aktuální výstavy i ze stálé expozice – může nejen normálně prohlédnout, ale v intimním přístupu i prožít. Stává se tak nejen pasivně nahlížejícím divákem, ale také – chce-li - osobou vtaženou do celkové umělecké instalace a lákanou do dalších a dalších zákoutí a témat, jež mu Knupp Gallery nabízí.

 

 

Pár slov o nových prostorách

 

Nové prostory Knupp Gallery nabízejí úctyhodnou výměru 650 m2. V členění do přízemní, jež samo o sobě zabírá 150 m2 plochy, je bezbariérově přístupné a s otevřeným kontaktem i prosvětlením okolní komunikace, celostěnnými výlohami. Do galerie se nyní vchází sousedící pasáží.

Horní patro, přístupné dvojím způsobem, po stylových schodištích, nabízí především obrazy, ale stejně tak zde mají své místo sochy a přitažlivé skleněné artefakty, včetně ručně broušeného designového skla, novinky v nabídce Knupp Gallery. V bohatě variabilně členěné ploše na menší „kabinety“ zaměřené vždy určitým tematickým, žánrovým nebo autorským směrem.

Opakem patra, je romantické podzemí, nabízející komorní výstavy unikátních sbírek, jakou je aktuálně výstava unikátních kreseb Kamila Lhotáka, jakého většina běžných návštěvníků nezná.  Lhotáka kostýmního výtvarníka pro divadelní představení.

Expozice doplňuje speciální místnost určená vybraným osobnostem 20. století, jakými byli Kupka, Burian, Lada a další. 

 

 

A na závěr, slovo má - ing. Aleš Knupp, MSc.

 

 • „Cílem mého snažení je presentovat česká umělecká jména skrze jejich tvorbu. Jedná se o věkově rozmanitou strukturu malířů a sochařů. Pointa galerie spočívá především v nabídce děl aktivně tvořících autorů.“
 • „Jsme galerie, která reinvestuje svůj zisk do výstav a prezentace výtvarníků. Pojem marže je v našem pojetí relativní podíl na prodejní ceně díla nutný k tomu, aby galerie mohla fungovat finančně nezávisle.“

 

 • „Snažím se vytvořit ne-despotické prostřední moderní galerie, která je založena na otevřené diskusi ve vztahu galerie – sběratel & galerie – výtvarník.“

 

 • „Jako důležité předsevzetí při otevírání galerie jsme si dali maximální snahu zachránit poslední zbytky kulturního diváka, které zbyly ve všudypřítomných slepých duších dnešního konzumenta, který krájíc svůj život na nicotné úseky estetické slepoty ani neví … ´o co přichází´.“

 

 • „Snažíme se a budeme se snažit svou činností utlumit fatální ohlušující vliv přeinformovanosti dnešní doby, která z diváka dělá tupce, jež zdegenerován globalizovaným světem inteligenčně degradujících a deformačních sociálních kanálů ztrácí schopnost … ´rozeznat´.“

 

 • „Chceme Vrátit českou malbu a plastiku do podvědomí a úcty i mladé generace, která je nyní zavalena balvanem hnijícího odpadu, sypajícího se na naše hlavy z tv a pc obrazovek.“

 

 • „Zpomalení či pozastavení gradualistického procesu progresivní debilizace obyvatelstva je nelehký úkol, ale pokud všichni strčíme hlavu do písku, za dalších pět konzumních generací hnusu se umění stáhne pouze do kouta ilustrovaných knih (s velkými logy ještě větších nadnárodních společností).“

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

Design Through The Ages

10. 11. – 11. 12. 2021

Knupp gallery

Revoluční 17, 110 00 Praha 1 - Staré město

ales@knuppgallery.com / +420 731 152 095

https://www.knuppgallery.com/