Design a transformace - ČESKÁ KRAJINA aneb příběhy českého designu 1990 – 2020

27.02.2023 17:06

 

 
Design a transformace - ČESKÁ KRAJINA

10. 2. - 18. 3. 2023

Galerie UM

 

 

Část výstavy nazvané Design a transformace pořádané u příležitosti předsednictví ČR Radě Evropské unie v Bruselu je k vidění v Praze.

 


 

V loňském roce se UMPRUM,

společně s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády ČR

a dalšími partnery,

zhostila velmi prestižního a zároveň mimořádně zodpovědného úkolu:

U příležitosti českého předsednictví v Radě EU prezentovaly

český design v Bruselu.

Galerie UM má nyní konečně možnost jednu část této výstavy

Design a transformace - Příběhy českého designu 1990 – 2020

představit české veřejnosti.

 

 

Oko se potěší, srdce rozbuší

 

Samozřejmě, že je asi něco zcela jiného, uvidět prezentaci českého umu očima cizince, v cizině, v rámci jedné z kapitol rutinního mechanizmu celoevropského dění, jakým je cyklické půlroční předsednictví jedné z členských zemí Evropské Unie. 

Tamní divák, který si prohlíží ukázky českého designu v Bruselu, se na expozici dívá zcela jinýma očima. Nezávislýma. Zvědavýma, srovnávajícíma, ale jinak, duševně a prožitkově nezainteresovanýma. Dozvídá se, že v „jakési“ malé evropské zemičce, mají vynikající umělce, kteří dokážou vytvořit předměty denní potřeby rovnocenné vrcholně uměleckému dílu.

Oko takového diváka odchází potěšeno invenčními schopnostmi tvůrců a v podvědomí se mu vštěpuje do paměti: tuhle zemičku, kde lidé umí takovéto věci, bych měl poznat daleko lépe, než jsem ji chtěl poznávat až dosud.  Hlavním motivem tvůrců byla důstojná a lákavá propagace našeho českého umu.

Místní divák, převážně pražský, zaregistruje především nepřehlédnutelný um vložený do vystavených prací, s potěšením se pokochá pohledem i představou, že právě tyto předměty by zdobily nebo dokonce sloužili v jeho domově. To nesporně. Ale českému diváku, přináší výstava Design a Informace, ještě nadstavbu, něco nezaměnitelného navíc.

Hrdost na náš národ, hrdost na umělce, kteří něco takového umí vytvořit. A do mysli diváka se dere pocit hrdosti, projevující se rozbušením srdce a dmutím hrudi pýchou. Řečeno pateticky…

Autor těchto řádek si ale příliš nevymýšlí, nikterak moc nenadsazuje, protože autor těchto řádek, se klidně přizná, že „pouze“ popsal své vlastní pocity z návštěvy výstavy Design a transformace - ČESKÁ KRAJINA …

 

          

A co výstava tedy nabízí?

 

Výstava, která nese podnázev Česká krajina, zahrnuje vybrané práce studentů, absolventů, ale i pedagogů UMPRUM. Prostřednictvím animovaných dokumentů a fotografií Vojtěcha Veškrny přibližuje vpravdě neotřelým a hravým způsobem přehlídku produkce řady pečlivě vybraných českých firem. (A snad i krapet té oprávněné hrdosti na to, že jsme sice z malého národa a těm velikým se - minimálně - můžeme rovnat a častěji je trumfneme.)

Je dobře, že expozice s názvem Česká krajina přenáší do Prahy expozici, která byla k vidění – a uznale oceňována - po celý půlrok našeho předsednictví - v bruselském Pražském domě a zčásti ještě 0aké v Design Museu Brussels.

 

 

Terezie Lexová a Štěpáne Smetano! Dobrá práce.

 

Terezie Lexová a Štěpán Smetana jsou nejen kurátory celé výstavy, ale také autory architektonického zpracování expozice. Na nich tedy ležela zodpovědnost při výběru, ale také nezáviděníhodná role těch, kdo - když všechno neklapne, jak se žádá – sklidí příval kritiky a stanou se hromosvodem všech „generálů“ rodících se - ovšem - až po bitvě. 

Ale oni uspěli. Což předesíláme už předem. Potěšující je to tím víc, když uvážíme, že zatímco Terezie Lexová, je (již) absolventkou Ateliéru produktového designu UMPRUM, tak Štěpán Smetana je (teprve) aktuálním studentem téhož ateliéru.

Tedy dva mladí - a na první pocit by se chtělo říci - nezkušení kurátoři. A hle! Výslednicí jejich podílu na vzniku této expozice, byl neoddiskutovatelný úspěch. Škarohlídi tentokrát neuspěli. 

 

 

Inspirace? Česká krajina

 

Výběr prací, stejně jako navržená instalace, byly od počátku vedeny pojmem - česká krajina.

„Tato část výstavy měla v Bruselu reprezentovat tvorbu UMPRUM.

Snažili jsme se proto zahrnout do obsahu, všechny práce souznící s tímto tématem

a zároveň

představit jak etablované designéry,

tak ukázat mladé talenty ještě studující na UMPRUM.“

Terezie Lexová, absolventka Ateliéru produktového designu UMPRUM a kurátorka výstavy

 

 

Vybrat top-exponáty? Marná snaha, jeden je lepší než druhý. A naopak…

 

Při zprostředkování našeho dojmu z výstavy, dáme raději slovo oficiálnímu a odbornému názoru, před vlastními pocity.

 

·         „Ze zmíněných děl můžeme jmenovat například porcelánové sošky Alegorie covidu Moniky Martykánové, která se nechala inspirovat protipandemickými opatřeními, nebo autorské panely Markéty Jebavé, která tvoří z plstěné vlny českých ovcí.

·         Z vystavujících pedagogů je prezentováno například studio Olgoj Chorchoj a jejich stylové sáňky, nebo Rony Plesl, zastoupený sadou nápojového skla pro pivovar Bernard.

·         S výběrem souzní také - pro výstavu speciálně navržený - mobiliář, kopírující reliéf české krajiny.

·         Druhou - a neméně významnou část - výstavy představuje prezentace šesti animovaných dokumentů, zpracovaný týmem mladých autorů a autorek z UMPRUM a Akademie múzických umění v Praze (AMU), pod vedením Michaely Režové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

·         Snímky byly vytvořeny speciálně u příležitosti výstavy a jsou především impresí a nastíněním příběhu, vize či historie dané značky.

·         Filmovým štábů bylo umožněno proniknout až do výroby podniků jako Bomma a Lasvit, Průša Research, TON či projektu Textile Mountain…

 

 

„Český průmysl má v zahraničí dobré jméno.

Poslední léta jako by vykořenily velkorysé představy o důstojné a komplexní prezentaci.

Výstava je reakcí na liknavost domácí scény prezentovat práci českých designerů v zahraničí.

Stojíme před úkolem posílit společenské uvědomění firem, jejich ochotu podílet se na společné prezentaci a na budování státní značky“.

 Radek Sidun, bývalý prorektor a pedagog UMPRUM, jenž celý projekt vedl

 

 

O výstavním projektu Design a transformace

 

Dvě expozice představily českou kulturu i průmysl na poli propojujícím politické výrobní a umělecké aspekty.

 

„Část v Design Museum Brussels se zaměřovala na spletité osudy českého designu a představila jej v politickém a historickém kontextu.

Výběr čtrnácti firem zahrnoval jak velké a tradiční producenty, tak relativně mladé, etablující se projekty v pestré škále zastoupených materiálů a oborů.

Výběr, zvláště u firem, velmi dobře ilustroval, jak politické a společenské kontexty mohou ovlivnit – transformovat výslednou podobu produktů.

Dalším sledovaným tématem byla role designu při zkvalitnění současného života lidí i prostředí, ve kterém žijí.

 

Část v Pražském domě s podnázvem Česká krajina (přenesená do Galerie UM) představovala ukázku současné české designérské tvorby, nejen průmyslové, ale především ateliérové.

Do výběru byly zahrnuty realizace studentů, absolventů a pedagogů UMPRUM.“

 

Text, s využitím tiskových materiálů, připravili: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

 Design a transformace - ČESKÁ KRAJINA

10. 2. - 18. 3. 2023

Galerie UM, UMPRUM

nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: po – so: 10 - 18 hodin

www.umprum.cz

www.d-and-t.cz

Instagram: czech_dandt

 

  

·         Zastoupené firmy:

Amanita Design, BOMMA, Botas/PÁR, Český porcelán, Egoé, Lasvit, Linet, mmcité, Strážnický modrotisk, Prusa3D, Škoda Auto, Textile Mountain, TON

·         Vedení projektu:

Radek Sidun

·         Koncepce:

Daniela Kramerová, Michal Froněk, Jiří Pelcl, Radek Sidun, Terezie Lexová, Štěpán Smetana

·         Kurátoři:

Daniela Kramerová, Terezie Lexová, Štěpán Smetana

·         Spolupráce:

·         Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková

·         Architektura a instalace:

·         Terezie Lexová, Štěpán Smetana

·         Produkce:

·         Michaela Kaplánková, Simona Půhonná, Šárka Váňová

·         Grafický design:

·         Tereza Saitzová, Olga Benešová

·         Filmy:

autorský kolektiv pod vedením Michaely Režové (Zdeněk Durdil, Barbora Halířová, Magdalena Hejzlarová, Diana Cam Van Nguyen, Ondřej Slavík, Thanh Mai Tranová, Lukáš Janičík, David Ticháček, Miroslav Chaloupka, Patrik Velek)

·         Produkční a organizační zajištění AMU:

Jan Hančil, Hana Šťastná, Vojtěch Kába, Max Niedoba, Ondřej Šejnoha a kolektiv Studia FAMU, Petr Vlček

·         Hudba k filmům:

studenti katedry skladby Hudební a taneční fakulty AMU (Tomáš Borl, Richard Grimm, Haštal Hapka, Tobiáš Horváth a Pavel Nesit pod vedením Michala Rataje)