DESIGN A TRANSFORMACE aneb Příběhy českého designu 1990–2020 aneb ať tam v tom Bruselu také něco vidí…

12.09.2022 17:42

 

 

 

 

DESIGN A TRANSFORMACE

7. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Brusel

Design Museum Brussels

7. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Place de Belgique – Belgiëplein, Brusel, Belgie

Pražský dům v Bruselu

8. 9. 2022 – 2. 10. 2022

Avenue Palmerston 16, Brusel, Belgie

 

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a Úřadem vlády, připravila u příležitosti českého předsednictví v radě Evropské unie výstavu Design a transformace.

Historie, současnost a vize českého designu, kterou bude dále rozvíjet bohatý doprovodný program.

 

 

Projekt sleduje vztahy transformace společnosti a designové produkce. Kromě produktů samotných seznamuje i s příběhy 14 vybraných firem a projektů, a to se staletou historií i zcela novými. Hlavní pozornost je věnována specifickému období uplynulých třiceti let.

 

 

Trendy, které teprve přijdou

 

Vedle historické perspektivy se soustředí i na současnou podobu a úlohu designu. Sleduje nové strategie, způsoby jak dnešní designéři přistupují k aktuálním technologickým, ekologickým a etickým výzvám. V souvislosti s posunem pojetí designu od produkce krásných hmotných předmětů k virtuální oblasti a do pozice strategické organizační síly se zásadně proměňuje i samotná disciplína – dochází k transformaci designu.

Výstava Design a transformace ukazuje, že pod pojmem český design se ukrývá celá řada pozoruhodných výrobků a děl. Sleduje vztahy transformace společnosti a designové produkce. Nezaměřuje se pouze krásné předměty, ale snaží se přiblížit pozadí jejich vzniku – příběhy firem, které svými osudy dokumentují specifika středoevropské situace – staleté kulturní a řemeslné tradice a zároveň neustálé proměny státních útvarů, ekonomických a politických rámců.

 

 

Silná čtrnáctka  

 

Vybrané a následně i vystavené projekty připravily vesměs chronicky známé společnosti, schopné reprezentovat naši republiku. Jsou to (řazeno dle abecedy) tyto společnosti:

 

Amanita Desig BOMMA, Botas/PÁR, Český porcelán, Egoé, Lasvit, Linet, Mmcité, Strážnický modrotisk, Prusa3D, Škoda Auto, Textile Mountain, TON. Unique Client

 

Mezi kritérii výběru firem, které se na výstavě prezentují, byla také historie firmy, turbulentní osudy v návaznosti na společenské a historické děje, pestrost příběhů a přístupu, významná role designu v produkci firmy, spolupráce s výtvarníky a studenty, eventuálně akcentace ekologických a sociálních aspektů produkce.

 

 

Rektor UMPRUM, Jindřich Vybíral o výstavě

 

„Komerční úspěch českých firem založený na spolupráci se špičkovými domácími i světovými designéry je proto prvním tématem současné výstavy, která představuje aktuální tendence českého designu,

Nebylo úplně lehké vybrat z českých firem a projektů omezený počet, který by se vešel do Design Musea. Vedle kritéria úzké spolupráce s designéry pro nás byla při výběru projektů důležitá pestrost celku. Různí se stáří společností – od těch založených v 19. století (Škoda Auto, TON, Český porcelán), přes vlnu firem založených po roce 1989 (LINET, mmcité) po velmi mladé projekty (Textile Mountain, PÁR). Odlišné jsou i příběhy, jimiž jednotlivé projekty prošly a strategie, které v obtížných situacích volí. Chceme také alespoň v náznaku ukázat šíři odvětví, která v souvislosti s designem v České republice existují – od tradičně prezentovaného sklářství, přes automobilový průmysl, firmy vyrábějící městský mobiliář, zdravotnickou techniku, nábytek, obuv, porcelán, po relativně mladé obory 3D tisku či herní animace. Mozaiku pak doplňujeme fotografickou kartotékou českého designu uplynulých třiceti let, kde se objeví i móda, šperk a grafický design.

Design sám dnes prochází transformací, v jejímž důsledku se designéři a designérky vedle vytváření reálných, na trh orientovaných produktů snaží navrhovat také hypotetické možnosti, utopické koncepty a alternativní ‚proti-produkty‘. Nejen současný design hledá odpověď na problémy, které před námi vyvstávají v dobách transformace a krize – a na to vše se snaží výstava poukázat.“

 

 

Slova obeznámených

 

„Jedním z hlavních témat jsou diskontinuity – schopnost reagovat na změny a navazovat na přerušované tradice v současném myšlenkovém a technologickém kontextu. Transformace tradiční inspirace je tak obsažena například ve foukaných skleněných svítidlech firmy Bomma dekorovaných robotickým brusem, v dílech současných designérů a studentů inspirovaných cibulovým dekorem porcelánu, či v nejnovější kolekci sedacího nábytku firmy TON, v níž se švédští autoři ze studia Claesson Koivisto Rune inspirovali modernistickým křeslem Josefa Hoffmanna z roku 1930. Vedle lokálních specifik tak prezentujeme světový rozměr českého designu (spolupráci se světovými tvůrci i úspěšné realizace českých tvůrců v řadě zemí).”

Kurátorka výstavy, Daniela Kramerová

 

„Stojíme před úkolem posílit společenské uvědomění firem, jejich ochotu podílet se na společné prezentaci a na budování státní značky. A to jak z idealismu a přesvědčení, tak s vidinou dlouhodobého profitu, který mohou výrobci posílením prestiže českého designu získat. Možnost prezentovat naši práci jinak než účastí na veletrhu odpovídá hodnotě kulturního kapitálu, který dnes Česká republika má,“

prorektor UMPRUM Radek Sidun

 

 

Z tiskové zprávy

 

·         Výstava "Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020“ vznikla u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Připravila ji Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády ČR a dalšími vládními institucemi.

·         Dvě části výstavy jsou k vidění v Pražském domě v Bruselu (od 8. září do 2. října) a v Design Museu Brussels (od 7. září do 8. ledna). Návštěvníci si mohou prohlédnout produkty významných českých firem a značek spolupracujících s předními českými designéry

·         Česko v Bruselu dokazuje, že tuzemský design patří ke světové špičce

 

 

Text z tiskových materiálů UMPRIM připravil: Richard Koníček

Ilustrační foto:  UPRUM

 

DESIGN A TRANSFORMACE

7. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Brusel

Museum Brussels

Pražský dům Brusel  

Kontakt:  

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
e-mail kamila.stehlikova@umprum.cz
tel. 251 098 201   
mobil 739 304 060

Informace o výstavě můžete průběžně sledovat:

V událostech na Facebooku:

Pražský dům - https://www.facebook.com/events/1082560652676816/1082560716010143/

Design Museum Brussels - https://www.facebook.com/events/720967205679176/720967222345841/

Tvůrčí tým:

Kurátorka: Daniela Kramerová

Vedení projektu: Radek Sidun

Architekti: Jiří Pelcl, Michal Froněk

Grafičky: Olga Benešová, Tereza Saitzová

Fotograf: Vojtěch Veškrna

Filmové materiály – kolektiv autorů pod vedením Michaely Režové