Denis Anfilov: Brány vnímání aneb když využijeme magické účinky světla

11.03.2015 13:55

Atrium  - Praha

12. 2. – 13. 3. 2015

 

Na vernisáži prací Denise Anfilova , který vystavil své fotoobrazy, které byly  inspirované esejem Aldouse Huxleyho z roku 1954. Spontánní vize sází na volnou imaginaci ve vidění nových skutečností a emocí. Rovněž Anfilov, osobně přítomen zahájení své výstavy, představil své  závěsné objekty a sochy.  Začínal jako kameník na opravě Týnského chrámu a přes pot a prach kamenické dílny přichází do nitra mnoha svatyní, kde s restaurátorskou prací nasává atmosférou a drahocenné poznání  uměleckých forem. Své poznatky o sakrálním umění vtěluje do abstraktních obrazů, soch a instalací, založených na účincích světla.

 

Jedinečné zkušenosti získávané ponejvíce v barokních interiérech kostelů a hluboký vztah k odkazu gotického a orientálního umění ho přivádí k práci se světlem, které je pro něj fenoménem nesoucím duchovní obsah díla. Seberealizací rozumí návrat k pramenům původní zkušenosti Bytí do Jednoty vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

Ze životopisu:

 • Denis Anfilov se narodil v Praze v česko-ruské rodině  3. 9. 1967
 • 1983 – 1987: studium - Výtvarná škola Václava Hollara
 • od 1987 se vedle výtvarné práce  více než dvě desítky let  věnuje restaurování církevních památek
 • souběžně se věnuje figurální plastice a kreseb, kdy dochází přes radikální stylizaci až k abstrakci
 • 1994 – 2001: restaurátor -  mramorové oltáře v interiéru chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, navrhuje a realizuje výtvarné artefakty
 • 2001-2009: pracuje jako výtvarník, restaurátor a umělecký pozlacovač pro klášter a chrám Pražského Jezulátka
 • souběžně rozvíjí abstraktní tvorbu v malbě a plastice v ateliéru na Maninách, který je po 7 letech s většinou děl zničen při povodni v roce 2002
 • 2003 – 2010: s kolegy zakládá restaurátorské sdružení Agnus, které se specializuje na restaurování církevních mobiliářů  
 • 2006 – obnovuje uměleckou činnost v Modřanském ateliréru
 • 2011 - zakládá s C. Landou Galerii esenciálního umění v Modřanské zvonici
 • 2014 – lektorem konceptuální tvorby Ateliéru 45 v Karlíně
 • svá díla má zastoupená v soukromých sbírkách v Česku, Rusku, Kanadě, USA,  Anglii, NSR a na Kypru

 

www.denisanfilov.cz

www.atriumzizkov.cz

 

 

Atrium na Žižkově

koncertní a výstavní síň

Čajkovského 12, Praha 3

tel. 222 721 838

fax. 222 716 866

mob. 737 439 505

e-mail: info@atriumzizkov.cz

 

Výstavní síň je otevřena pondělí - pátek od 13 do 18 hodin

Návštěvníci koncertů mohou k prohlídce využít přestávky koncertu

 

Vstupné: 20 Kč

 

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková