Deana Kolenčíková: Zeď má vždy dvě strany aneb ´na jedné straně ale na druhé straně´

25.09.2017 14:24

Galerie Jelení / Jelení Gallery - Praha
20. 9. – 15. 10. 2017
 

Na zahájení nové výstavy v Galerii Jelení, výstavy Deany Kolenčíkové: Zeď má vždy dvě strany, jsme si prohlédli dokola instalaci zdi, která vskutku měla strany obě.

 

 

Na současné výstavě „Zeď má vždy dvě strany“ v prostoru Galerie Jelení je sám divák vyzván k interakci a změření svých sil s protivníkem. Instalace obrovské stěny, kde si dva lidé v okénku ve zdi mohou „dát páku”, komentuje aktuální problémy ve světové politice, ale lze ji aplikovat i na obecnou rovinu lidské komunikace. Poukazuje na formy nedorozumění a zkreslených představ mezi lidmi, kde se pravda proměňuje spolu s úhlem pohledu. Vtipným a jednoduchým způsobem vystihuje i pohled z pozice obyvatele malé země, která se nemůže měřit s těmi velkými, na což ve své historii často doplatila. Jakkoliv bychom jako příslušníci menšího národa měli být schopni lepšího pochopení jiných názorů a zastání se menšího a slabšího, v praxi takovéto chování nebývá tak běžné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deana Kolenčíková je původem ze Slovenska

 • studovala fotografii na VŠVU v Bratislavě
 • poté absolvovala stáže na Akademie der bildenden Kunst v Rakousku a na Nottingham Trent University ve Velké Británii
 •  
 • v současné době žije v České republice
 •  
 • zpočátku se věnovala převážně fotografii, postupem času se však fotografie stala jen jedním z mnoha médií, se kterými pracuje
 •  
 • často se zabývá instalací a intervencemi do veřejného prostoru, jejichž součástí je někdy i performance
 •  
 • ve svých pracích reaguje na různorodé sociální, společenské a politické problémy konkrétního místa, na kterém se právě nachází
 • více informací o jejích projektech lze nalézt na www.deanakolencikova.com

 

Ve francouzském městečku Albi, kde trávila před nedávnem čas na rezidenci, např. nechala vyrobit pojízdný nápis „A louer” (tj. k pronájmu). Tímto nápisem pak bylo možné městem popojet před jakoukoliv budovu. Umělkyně tím reagovala na současnou situaci v malých francouzských městech, kde je často trochu vylidněno, neboť mladí lidé se odtamtud stěhují do velkých měst, což tato místa silně poznamenává.

 

V projektu „The Magical night’s time has come” v Ostravě zase nechala zakrýt hlavní vstup do chátrající budovy bývalého kina. Nad vstupem do objektu zůstal velký starý lustr, který však zazděním vchodu přišel o veškerý účel. Svým světlem mohl pouze odkazovat k dřívější slávě kina a současné neúctě k ní.

 

Dlouhodoběji se Deana Kolenčíková zabývá také projekty, které do jisté míry souvisejí se stravováním.

 • V Galerii Fiducia v Ostravě vytvořila instalaci složenou z různých druhů „typicky“ národních jídel, na která v Ostravě narazila – ať už se jednalo o ruská vejce, budapešťskou pomazánku, alžírskou kávu, francouzské brambory či pařížské rolky – z nichž žádné ve skutečnosti není národním pokrmem dané země, ale jsou to jídla vytvořená u nás přidáním exotického názvu. Zahraniční návštěvníci výstavy navíc na základě chutě, vůně a vzhledu mohli hádat, z jaké země pokrm pochází, a sestavovat žebříček vítězných jídel. I v těchto hodnoceních se často projevovaly stereotypní názory spojené s určitými zeměmi. Autorka mimoto spolu s Hynkem Chmelařem realizovala celou sérii „Zážitkového stravování”, projektu na pomezí divadla, performance a komunitní večeře.

kurátorka: Gabriela Kotiková
------------------------------------------------------------
Galerie Jelení vznikla v roce 1999 jako součást aktivit Centra pro současné umění Praha.

Ve svém programu se dlouhodobě zaměřuje na podporu současných mladých českých umělců,

kteří v galerii mnohdy mívají jednu ze svých prvních samostatných výstav.

Program galerie je založen na soustavném mapování pražské umělecké scény,

ale i ostatních regionů – spolupracujeme s profesory uměleckých škol v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni.

V menším počtu jsou v galerii připravovány výstavy i zkušenějším autorům,

kteří podle našeho názoru mají v určité době největší vliv na mladou generaci.

Galerie má své stálé kurátory,

kteří však pravidelně spolupracují i s nejmladšími kurátory,

kterým umožňují připravit monografickou nebo tematickou, skupinovou výstavu.


170 00 Praha 7 – Holešovice
Dukelských hrdinů 500/25a

Máme otevřeno: (galerie se nachází ve dvoře)
středa -neděle:  12.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

www.galeriejeleni.cz

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková