Dávid Hocko - Martin Navrátil: Bod zlomu/Breaking point aneb Očista 2016

05.05.2017 15:12

Galérie Slovenského inštitútu Praha

4. - 31. 5. 2017

 

 

Na vernisáži výstavy prací dvou slovenských autorů  Dávida Hocka (obrazů - akrylů) a výtvarníka a sochaře Martina Navrátila Mgr. art., která se konala v celém prostoru Galérie Slovenského inštitútu Praha, nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujaly především plastiky, jež jsou dílem Martina Navrátila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba autoři touto výstavou vyjadřují teoretické a duševní rozpoložení moderního umělce v 21. století, který se usiluje vyjádřit a postihnout dynamické změny ve své společnosti a jejich různé projevy. Když se současná civilizace stává neustále komplexnější a obsáhlejší, musí zákonitě i umělecká tvorba tyto děje reflektovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarník Martin Navrátil Mgr. art.  nalézá  pro svou tvorbu  inspiraci ve sportu, v přírodě, historii, a především se snaží reagovat na současné dění ve  společnosti a ve světě. Řemeslné ovládání různých výtvarných technik mu dává předpoklady a možnost experimentovat ve prospěch hlubší výpovědi a nového a nového výtvarného výrazu. Jeho chápání jednoty prostoru a sochy, harmonie materiálu a myšlenky mu v jeho tvorbě umožňují posouvat se dále, až k jeho naplnění.   Každé dílo, které zde Navrátil prezentuje, představuje tak jistý ´bod zlomu´ v jeho tvorbě.  Autor se snaží nezabřednout do monotónnosti a do výrazového stereotypu.

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarník Martin Navrátil Mgr. art.

  • absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
  • absolvoval stáž na AVU v Praze v ateliéru figurálního sochářství prof. Jana Hendrycha, akad. sochaře
  • rozsah jeho tvorby je široký  a rozmanitý
  • věnuje se sochám/monumentální, komorní  - kov, kámen, dřevo/, malbě, designu, počítačové grafice, rovněž i  umělecké a komerční fotografii
  • 2010 se stal finalistou malířské  soutěže Water Color Sport Award, organizované Olympijským Muzeem v Barceloně ve Španělsku
  • 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu oceněná 1. místem v soutěži k olympijským hrám v Číně
  • 2005 byla jeho socha Krasokorčuliari  oceněná 2. místem v soutěži k olympijským hrám v Itálii    
  • od 2007 je členem Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska

web: www.navratil.sk

Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková

 

www.mzv.sk/sipraha

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková