Daniela Hahnová Benešová aneb Skrytý pramen či Zrcadlení…

14.08.2019 10:10

Galerie Hollar - Praha

7. 8. - 1. 9. 2019

 

Na vernisáži (prodejní) výstavy Daniela Hahnová Benešová, výstavy maleb (Maminka, Karel, Tůně, Fryderyku Chopinovi), akvarelů (Melancholie) a grafiky/suché jehly, barevné malé, střední a velké litografie (Zatmění slunce, Cesta, Zrcadlení), která se konala u příležitosti autorčiných 90. narozenin, se Daniela Hahnová Benešová ocitla v obležení gratulantů - svých přátel, známých a ctitelů, jejichž fronta se táhla až na nábřeží...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo k výstavě (netradičně instalované s pomocí velkoplošných fotografií z autorčina dětství a mládí) k výstavě své milované maminky, pronesl Pavel Beneš, kurátor výstavy. Zdůraznil, že maminka toho za celý svůj život vytvořila hodně, a že skici a další práce má poschovávané všude /na půdě, pod stolem, za gaučem/, protože podle jejích slov "to jsou nějaký blbiny". A přesto je pro něj vždy radostná dřina vybrat na její výstavu alespoň zlomek z její tvorby. Poděkoval též všem návštěvníkům i svým rodinným příslušníkům, že se přišli na maminčinu výstavu podívat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Hahnová-Benešová (* 27. 9. 1929 Klatovy)

  • 1948 - 1953: studium na VŠUP v Praze v ateliéru monumentální malby u prof. Emila Filly
  • studovala čestný rok v ateliéru užité grafiky u prof. Antonína Strnadela
  • věnuje se malbě, ilustraci, volné grafice a tvorbě ex libris
  • ilustrovala více jak 50 knih, převážně pro děti
  • technikou jejích prací jsou převážně olejomalba a akvarel, ale používá i temperu a kresbu, v grafice pak zejména barevnou litografii, suchou jehlu a lept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z jejích nejsilnějších inspirací je hudba, jejíž akordy se ozývají v barevnosti jejích maleb, a pak krajina, sdílená s diváky spíše jako krajina duše či symbol krajiny, v němž je zakódováno pevné citové pouto k rodnému kraji, k místu jistot a tajemství. Její imaginární svět prorůstá světem reálným, takže oba světy nelze od sebe exaktně oddělit.

 

  • od 1954: žije a pracuje v Praze, se svým manželem, vlčňovským rodákem Karlem Benešem. S ním uspořádala i většinu ze svých více jak 70 autorských výstav
  • zúčastňuje se i kolektivních výstav malby, grafiky a ex libris, pořádaných zejména Sdružením českých umělců-grafiků Hollar a Sdružením pražských malířů a sochařů, jichž je členkou

 

Kurátor výstavy: Pavel Beneš

Pořadatel: Nadace Hollar ve spolupráci s SČUG Hollar

 

Na závěr vernisáže nám na violoncello zahrál Martin Havelík. 

Doprovodný program výstavy Daniela Hahnová Benešová:

  • út 20. 8. 2019 v 16.30 hodin - komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy a beseda s autorkou
  • út 27. 8. 2019 v 16.30 hodin - komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy a beseda s autorkou


 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábř. 995/6

Máme otevřeno v době konání výstav:

út - ne: 10.00 - 12.00/13.00 - 18.00 hodin

STÁTNÍ SVÁTKY - ZAVŘENO 

 

Přístup není bezbariérový

Vstupné: dobrovolné

Přístup není bezbariérový

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva - text Pavel Beneš))

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.hollar.cz

https://www.facebook.com/GalerieHollar/