Daniel Verner: Pražská mozaika aneb nalezli jste amatérského výtvarníka a ilustrátora, který to všechno dělá jednoduše proto, že ho to baví; bavte se též!“ Daniel Verner

14.10.2019 10:19

Winternitzova   vila  - Praha

10. 10 . - 13. 12. 2019

 

Oblíbenou pseudofilozofickou meditací bývá otázka, co bylo dřív, vejce či slepice? Nám se nabídla podobná otázka na výstavě Dana Vernera Pražská mozaika. A tak si myslíme, že otázka by mohla také znít, zda Danielu Vernerovi, autorovi vystavených grafik a kreseb, vdechla jeho výtvarný styl 30. let 20. století Vila Winternitz, jeho téměř domovská proslulá pražská Loosova vila, nebo, zda ho Vila Winternitz pro svou výtvarnou blízkost kresebnímu stylu 30. let 20. století přitáhla a tohoto mladého nadějného autora přímo vtáhla. Tohle jsme na jeho výstavě ve  Winternitzově vile sice nezjistili (je to autorovo soukromé tajemství), zato jsme zjistili, že obojí patří k sobě. Autorův styl i styl  Winternitzovy vily z 30. let, opečovávaný manželi Cysařovými.  

 

Netypická typická malířská výstava

 

Na pozvánce, již nám na  zaslala paní Mgr. Kristina Cysařová, kromě data a hodiny zahájení stálo:  „Máme nový objev! Daniel Verner, mladý a talentovaný umělec, se ve své tvorbě inspiruje životem města. Jeho kresby a grafiky mají atmosféru první republiky, která skvěle koresponduje s Winternitzovou vilou.“ To nelze přejít. Ve Vile jsme byli řadukrát a o hodnotných a lákavých výstavách jsme rádi informovali návštěvníky našeho webu, ale objev současného malíře tvořícího stylem 30. let? To pominout nelze.

 

První dojem

Jen jsme se pozdravili s manželi Cysařovými, už jsme chvátali do patra vidět tu událost, ten objev. A už první pohled nás zaujal. V autentických prostorách historické Winternitzovy vily  není instalována jen výstava obrazů, ale místnosti výstavě vymezené jsou zabydleny dobovým nábytkem a artefakty, malířskými stojany s právě dokončenými obrazy,  takže divák získá dojem, že se přenesl v čase o bezmála století zpět. Výstava děl Daniela Vernera působí zcela autenticky, jako bychom právě vstoupili do autorova bytu zaplněného - jak jinak u plodného autora – obrazy, ale také knihami s jeho ilustracemi. David Cysař, jenž nás v té chvíli - chvíli - provázel, nám vysvětlil, že tato instalace také tvoří součást výstavy, a je též výsledkem díla autora.

 

Druhý dojem

Obrazy. Přesněji obrázky. Směs témat, motivů a jeden styl. Nezaměnitelný. Prvorepublikový. Styl … upomínající kohosi typického.  „Výrazně dynamickou kaligrafií v dokonalé souhře s grafickým znakem…“.   Že by trochu Zdenka Seydla (1916 - 1978), malíře, grafika, scénografa a vůbec všestranného výtvarníka? Nebo… ano, ještě lépe, Miroslava Šaška (1916 - 1980), světově proslulého malíře a ilustrátora, u nás žel pozapomenutého. Toho Miroslava Šaška, jenž ve 30. a 40. letech u nás ilustroval řadu knih, kreslil karikatury a vtipy do Svobodného i Českého slova a do Večerníku, byl i stálým spolupracovníkem nedělní přílohy Českého slova ´Kvítko´ a prováděl grafickou úpravu několika týdeníkům. Žižkovák, jenž v roce 1947 emigroval, a tak je znám a ceněn ve světě víc než u nás hlavně díky své originální sérii This is - To je ..., zapsané mimo jiné na čestnou listinu IBBY (1979). Tedy pan Mistr. A dokázat malovat podobně, leč moderně a současně, nekopírovat, ale zachovat styl je hodno pozornosti i uznání.

 

 

Třetí dojem

Zvládnuté řemeslo. Precizní a důkladné malby, grafiky (litografie) Daniela Vernera udivují už tím,

že je autodidakt.

On sám se dokonce nazývá amatérem.

Ale není.

 

 

 

Řemeslo, dokonce trojí techniku, zvládá dokonale,

a je proto i častým ilustrátorem knih nakladatelství Vyšehrad,

jimž svými obrázky dodává osobité kouzlo.

Proto jich je také několik na výstavě tak nějak ´nenápadně´ vystaveno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale kdo je ten záhadný autor?

Překvapivé odhalení nám známého, avšak vlastně zcela neznámého skromného autora, musel provést až při zahájení výstavy David Cysař. Autorem obrazů je spolupracovník týmu Vily  Winternitz, jenž s manželi Cysařovými usiluje o vytříbenou úroveň všeho, co se ve Vile koná - Daniel Verner, průvodce Winternitzovou vilou a doktorand Univerzity Karlovy. A jak řekl David Cysař:

 

„Autor se inspiruje ve své tvorbě životem města

-

Prahy.

Výstava je tak mozaikou,

jež pokrývá několik let jeho tvorby,

 během nichž dospěl ke svému rukopisu

a

několika výtvarným technikám.

Mezi jeho náměty patří i sama Winternitzova vila,

kterou uvidíme na výstavě samozřejmě také,

a hned v několika provedeních.“

 

A David Cysař ještě dodal, že atypičnost výstavy je v tom, že Daniel Verner je člen jejich týmu od počátku a skoro tak dlouho s ním řeší, že by měli připravit Vernerovu výstavu pro Winternitzovu vilu, neboť kongeniální souhra jeho výtvarného stylu a prvorepublikové vily k tomu přímo vybízí. Tak se to konečně stalo skutkem. Sám Daniel Verner už k tomu všemu ve své skromnosti neměl moc co dodat než poděkování všem a potvrzení, že výstava je opravdu mozaikou nápadů, jež ho potkávají na procházkách Prahou a při pobytu a působení ve vile Winternitz. My si k tomu dovolíme dodat, že při zahájení až do svého ´předvolání na plac´, se věnoval zcela nenápadně své - při podobných akcích - tradiční roli ´majordoma´, uvádějícího hosty a že se po zahájení k této roli zase pokorně vrátil. Inu, kdo něco a hodně umí, ten se nikdy nepředvádí a nevyvyšuje…

 

Koncert   

Snad aby nic nerušilo týmový kruh související s výstavou Daniela Vernera, o hudební doprovod při zahájení se postaral jeho otec, violoncellista známého Apollon Quartetu, jenž za doprovodu klavíru, předvedl  tři romantické fantazie od Roberta Schumanna (1810 až 1856), německého skladatele a hudebního kritika a typického představitele romantismu v hudbě. A tak jako vždy s noblesou byla zajímavá a vlastně opravdu objevná (pozvánka nepřeháněla) výstava Daniela Vernera ´Pražská mozaika´ v pražské Winternitzově vile zahájena.

 

 

 

 

 

 

 

150 00 Praha 5

Na Cihlářce 10

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček

 

 

 

www.loosovavila.cz


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adolf-loos-winternitzova-vila-aneb-galerii-na-42-hodin/