Daniel Pešta: DeTermination aneb jak se může člověk vymanit ze své biologické a sociální determinace?!

26.01.2018 14:30

Centrum současného umění DOX/

přízemí, 1. patro  - Praha

26. 1. - 7. 5. 2018

 

 

 

 

Vernisáž doposud největší samostatné výstavy Daniela Pešty (*1959) v České republice nám představila průřez jeho dílem z posledních 10 let. Ústředním tématem výstavy je biologická a sociální determinace člověka a hledání možností, jak se z ní vymanit. Autor se prostřednictvím různých médií dotýká aktuální společenské a politické situace, kterou reflektuje jak z širší historické perspektivy, tak i z privátního úhlu pohledu.

 

Multimediální umělec Daniel Pešta ve svém díle často poukazuje na mocenské manýry narcistických vůdců,

pokrytectví církve či lhostejnost bezpáteřních jedinců, které vedly k takovým tragédiím,

jako je holocaust, ale také reflektuje problémy současné společnosti,

jako je stigmatizace sociálních minorit.

Za motiv výstavy v Centru DOX Daniel Pešta zvolil dvouhlavé tele (Double Face, 2015),

které návštěvníka u vstupu do expozice v přízemí stále pozoruje.

V zadní části přízemního výstavního sálu se naopak setkáme s monstrózním sousoším Chytačů světla.

 

Celkem 8 videoartů Daniela Pešty (které vznikaly od roku 2010 - 2017)

celou expozici vhodně a zajímavě doplňuje...

Řetěz/ 2017

Odnikud nikam/ 2017

Zvěstování 5. /2015 - 2016

Kapka/2017

I was born in your bed 1., 2./2012, 2013

Sedm smrtelných hříchů/2010

Výkřik/2010

Narcis/2010

 

Videa hovoří jasným jazykem, bez pomocných dějových informací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozici v 1. patře pomyslně rámují dva světelné nápisy, které poukazují na předurčení člověka jednak jeho genetickou výbavou (I Was Born in Your Bed), a jednak tím, jak ho vnímá většinová společnost (I Was Born in Your Head).

 

Konflikt jedince a anonymního davu je zachycen ve stylizovaných portrétech, které autor staví do protikladu k masovým scénám, v nichž se člověk buď stává příslušníkem instituce, která ho zbavuje zodpovědnosti, či naopak bezejmenným členem menšinové skupiny, a tím i potenciálním objektem diskriminace.

 

 


Výstava sleduje několik ústředních, cyklicky se opakujících okruhů, které nabízejí mnohovrstevné významy a souvislosti. Jedním z nich jsou Genetické kódy – asambláže z fotografií ze starých alb, které jsou zalité do pryskyřičných bloků a jež evokují strukturu lidského genomu. Tváře a postavy kdysi konkrétních lidí se zde stávají pouhým stavebním článkem, který předurčuje osud budoucího jedince.

 

Dalším klíčovým prvkem je maska sejmutá z autorovy vlastní tváře - symbol přetvářky a ztráty individuality. Ve své zmnožené podobě vytváří maska pouhou beztvarou hmotu bez osobitých rysů, bez příběhu, kde se člověk stává pouhou statistickou položkou. 

 

 

 

 

Lidský úděl Daniel Pešta nahlíží jako zoufalé sisyfovské snažení, zachycené v sérii videoartů Odnikud nikam.

Vůči tomuto marasmu staví do protikladu spirituální symbol v podobě Ježíše Krista. Oproštěn od přímých náboženských souvislostí je tento symbol vnímán jako ztělesnění svobodného ducha, který se dokázal vzepřít biologické i sociální determinaci.

 

Podobný, ovšem ne jednoznačně pozitivní potenciál naděje, obsahuje i cyklus Zvěstování.  Příslib ukrytý v zárodcích budoucího života vyznívá v Peštově ztvárnění se znepokojivou ambivalencí, která je pro jeho tvorbu charakteristická.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Terezie Zemánková

Architektka: Ivana Brádková

 

 

Doprovodný program v roce 2018:

 

11. 2., 25. 2., 8. 4., 6. 5. 16.00 hodin

 – Nedělní komentovaná prohlídka s lektorem Centra DOX

 

8. 3.  / 19.00 hodin

– Setkání s ... Daniel Pešta a Cyril Höschl na téma "Výraz tváře jako okno do duše"

 

19. 3. / 18.00 hodin

– Komentovaná prohlídka s kurátorkou Terezií Zemánkovou a Danielem Peštou

 

5. 4. / 19.00 hodin 

  – Setkání s ... Daniel Pešta a Martin Šimáček na téma „Vyloučeni"

 

23. 4. / 18.00 hodin

 – Komentovaná prohlídka s kurátorkou Terezií Zemánkovou a Danielem Peštou

 

3. 5. / 19.00 hodin   – Setkání s … Daniel Pešta a Marek Orko Vácha na téma „Kdo je člověk?“

 

170 00 Praha 7 - Holešovice

Poupětova 1

Máme otevřeno denně kromě úterý:

pondělí, sobota, neděle: 10.00 – 18.00 hodin

středa, pátek: 11.00 – 19.00 hodin

čtvrtek: 11.00 – 21.00 hodin

 

    Ženský element

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/daniel-pesta-skola-school-aneb-kdyz-skolni-vzpominky-jsou-stale-v-nas/


www.dox.cz