Dana Sahánková - VNITŘNOSTI PROMĚNY aneb ve Špálovce prolínají sny do bdění a bdění do snů na novodobých oltářních obrazech

06.02.2023 17:33

 

   

Dana Sahánková

VNITŘNOSTI PROMĚNY

2. 2. 2023 — 19. 3. 2023

Galerie Václava Špály

 

 

„Když jsem zjistila, že mojí vyjadřovací technikou je opravdu kresba, začala jsem kreslit tak, jak jsem vždycky chtěla.“

Dana Sahánková, pro Radio Wawe, asi před deseti lety

 

 

„Dana Sahánková se vyjadřuje prostřednictvím kresby. Vnímá toto médium jako velmi svobodný nástroj k podchycení témat, které vyžadují přesnost imaginace a sepjetí výrazu s autentickým prožitkem.“

Kurátor výstavy, Petr Vaňous, prosinec 2022

 

 

Obrazy skoro až duchovní

 

Těžko říci, zda obrazy Dany Sahánkové vystavené v Galerii Václava Špály nazvané skoro až mysticky – Vnitřnosti proměny, působí stejně na každého diváka, ale autor těchto řádek se nemohl zbavit dojmu, že hledí na votivní obrazy, biblické náměty a jejich duchovní vyzařování. Samozřejmě, jsou to již díla ze zcela jiné doby i světa, ale nejen svými rozměry tu chrámovou meditativnost o čemsi mimo nás a přece i v nás, nabuzují. Nelze si najednou nějak pomoci. Někde převažuje sen nad realitou, jinde je tomu naopak. Ale vždy, vždy nás motivy a atmosféra vystavených děl, vede k jakémusi novodobému usebrání.

Průhledy specifického prostoru galerie a příhodná instalace, která jistě není náhodná, k tomu diváka i vedou. Stane, ne jen že hledí, on stane u obrazu a v něm se mu otevírá netušená brána do jinam. Do duchovního světa samotné autorky, ale nejen světa autorčina. Autorka nás ve své obrazy zve, dopřává nám vstoupit a pobýt tam, kam ona došla již dávno před námi. Nejde tu o techniky, nejde o škatulkování do stylů, jde o ryzí prožitek. Není třeba číst popisky, není třeba vědět cokoli, je třeba neváhat a vstoupit do moderního chrámu s moderními oltáři a nechat si unášet svoji mysl až za hranice všedních snů…

 

 

Jinotajné narativy

           

Kurátorem výstavy Vnitřnosti proměny, obrazů Dany Sahánkové byl Petr Vaňous. Zkušený průvodce výjimečných autorů mladé generace, schopný formulovat a odborně charakterizovat neběžná a netuctová díla těchto výtvarníků.

S radostí proto odcitujeme jeho kurátorskou zprávu, charakterizující odborně to co autor těchto řádek pociťoval pouze jako poučený divák.

 

 

„Základní charakterová vlastnost kresby - popisnost - je tu vkládána do služby volných asociací, pro které je hledán tvar, symbolická platnost, dějová konfigurace a obrazová konstelace. Napětí mezi precizním detailem a neustále se proměňujícím celkem obrazu (proces přeskládávání) umožňuje autorce zaměřit situace a stavy, jejichž východiska lze nalézat v oblasti reflektovaného podvědomí. Časté neohraničení pohledu v kresbě jako by odkazovalo na pozorování či vhled do jiné dimenze času a vědomí. Na jakýsi skrytý a v něčem vzrušující voyerismus, který svou zvědavostí naráží na jevové nepatřičnosti skrývající v sobě blíže neobjasněná tajemství. Status podvědomí tu odpovídá nelogické proměnlivosti snu.

 

 

Obrazy Dany Sahánkové fungují jako aluze na objektivní předmětnost (potažmo tělesnost), která je však nakročena k dalším proměnám a transformacím. Podstatným motivem kreseb je pohyb stojící za neustálým přeskupováním kompozic ve směru skladby i demontáže, zhušťování i mizení; zneklidňující vířivý pohyb, který nepřímo odkazuje na vzájemné prostupování rozumu, vzpomínek, smyslové zkušenosti a mimovolní paměti v rovině lidského vnímání. A je to právě vnímání, které propojuje časové vrstvy různě vzdálené minulosti s operativním stanovištěm diváka, který se, jako ten kdo sní, propadá do matérie nerozlišitelného matrixu. Tam, kde se vytrácí, a kde mizí uklidňující fenomenální podstata povrchní smyslové zkušenosti, a kde, v jungiánských hlubinách, rostou jako krystaly nebo jako podmořské organismy jiné druhy parciálních jevů, jejichž neznámá a fascinující struktura promlouvá o lidském tápání a nejistotách na odvrácené straně známého světa.

 

 

Jinotajné narativy a jejich černobílá, jedovatě barevná či barevně extatická řešení podporují vizi stínové říše, paralelního světa jevů, jevů-filtrů, jejichž vlastnosti si zpětně doplňujeme na základě srovnávání s tím, co známe a odčítáním toho, co je cizorodé a svým způsobem stejně tak varující a děsivé, jako lákavé a vzrušující. Určitě je tu pro čtení děl směrodatná polarita uvnitř a vně. Kresby lze vnímat jako okna do neznámých, ale místy povědomých dějů. Do řečišť v paměti ztracených vzpomínek, do zapomenutých míst, která však jakoby naplno ovlivňovala naši současnost a budoucnost. Archeologie jejich rozkrývání v hustém porostu zapomnění v sobě často obsahuje vracející se echo bolesti vzdáleně připomínající chirurgický zákrok. Paměť tu připomíná jizvu rozvinutou v šarlatový květ jedovatého poznání, před které se již nelze vrátit.

 

 

Provokující název výstavy Vnitřnosti proměny postihuje přesně tento rozporný, iritující a pro lidskou představivost obtížný moment první, syrové asociace, která odmítá souvislost duchovní proměny s odpudivou a příliš uzemňující představou tělesné anatomie. Metamorfóza přece nemůže být spojována s tak profánní aurou (!). Patří ale vůbec polarity kategorií „sakrálnosti“ a „profánnosti“ do oblasti lidského rozumového poznání? Nebo jsou to spíše kategorie teologie a etiky, které se na základě poznání proměňují, aby rozlomily předsudky a konvence, které brání skutečnému prozření? Vnitřnosti proměny promlouvají ale ještě o něčem jiném. O paradoxu exaktního „ověřování“ duchovní proměny pitváním všech jejích pravděpodobných či hypotetických předpokladů.“

 

(Dana Sahánková

s kurátorem výstavy Vnitřnosti proměny, Petrem Vaňousem,

na „kazatelně cti“ Galerie Václava Špály)

 

Dana Sahánková (*1984, Praha, www.sahankova.com)

 

·         2008 Ecole Nationale Supérieure d’art, Dijon, Francie

·         2009 Ateliér nová média 2 Veroniky Bromové (odb.as. Michal Cáb)

·         2011 AVU v Praze, Ateliér kresby Jitky Svobodové (odb.as. Jiří Petrbok)

·         samostatné výstavy / výběr

2022 - V zastavení růst, Dům umění, České Budějovice

2021 - V poušti ztracený chrám, Galerie Dům, Broumov

2019 - Ve své slupce nikdy nenajdeš stání, Trafo Gallery, Praha

2018 - Setnout strom, pokácet les, Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22. 6” E, Andělská Hora

2017 - Stopy v popelu, Galerie Vyšehrad, Praha

2016 - Mezi nocí a snem, Depo Gallery, Praha, Za hranicí odrazu, Nau Gallery, Praha, Vertikála šerosvitu, GASK, Kutná Hora, Bez rozdílu sami a Galerie Výklady AXA, Praha 2015 - Můj život ve tvém obraze, Adam Gallery, Brno

2014 - Mezi podlahou a stropem, Galerie Dole, Ostrava, Odraz světla, odraz tmy, Galerie Altán Klamovka, Praha

2013 - INFP(snílek)/INFJ(umělec), Galerie OFF/FORMAT, Brno (s N.Čulíkem)

2013 - Cave bestias, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

2012 - Unus mundus, Galerie Půda, Jihlava 2011Nadaleko, Galerie 35m2, Praha (s J.Střížkovou)

2010 - Chtěla bych to vědět, Dům U Zlatého prstenu, GHMP, Praha

·         ocenění

2012Finále Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy (Cena diváků)

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček (12 x) a Galerie Václava Špály (1 x) 

 

    

Dana Sahánková

VNITŘNOSTI PROMĚNY

2. 2. 2023 — 19. 3. 2023

Kurátor Petr Vaňous

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz

Základní vstupné 40 Kč

Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma/

 

Komentované prohlídky s autorkou:

9. 2. a 9. 3., vždy od 17:30., vstup volný

 

 

Více k autorce:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/dana-sahankova-za-hranici-odrazu-beyond-reflection-aneb-predevsim-psi-ale-take-kocky-a-kousky-nabytku/  

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ja-je-nekdo-jiny-aneb-jak-se-v-dnesni-slozite-dobe-portretujeme-%28%c2%b4i-is-someone-else%c2%b4%c2%b4%2c%c2%b4ich-ist-ein-anderer%c2%b4%29/  

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jehla-v-kupce-sena-needle-in-haystack-aneb-kdyz-%c2%b4zranovani-prevazi-nad-radosti-z-objevu%c2%b4/