Dana Martinková: ´Černá není ani noc´ aneb když čmáráme od mala

17.02.2014 17:18

Galerie 9 -Praha  Vysočany

 4. -  27. 2. 2014

 

 

 

Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy pastelů a užité grafiky všestranně talentované  Dany Martinkové do Galerie 9 v pražských Vysočanech. Za velké účasti návštěvníků, většinou seniorů,  i osobní účasti černovlasé autorky jsme si se zájmem prohlédli její pastely, které byly nezvykle paspartovány na černém podkladě a opatřeny moudrými popiskami (např. „Černá není tma. Krajina, než ztratí barvy, zesvětlá a pak zfialoví“). Bohužel byly uchovány za sklem, takže fotografování obrazů bylo pro nás neřešitelným oříškem. Omlouváme se tím paní Martinkové.  Dále jsme se seznámili s její širokou škálou užité grafiky – především se vskutku pestrými plakáty.

 

Co nám sdělil PhDr. František Malina

Po studiích se Dana Martinková rozhodovala o tom, zda se bude věnovat užité grafice nebo volné tvorbě. Vybrala si tak užitou grafiku, protože byla okouzlena jejími technickými možnostmi.

 • Během dlouhodobé profesionální práce si pak vytvořila osobitý grafický rukopis, založený na experimentování s formou a na vzájemném přechodu informačních a ryze výtvarných částí.  Rukopis natolik úspěšný, že jí umožnil osamostatnit se a věnovat se pro radost i volné tvorbě.

 

Jako malířka, na rozdíl od grafičky, věří ve sdělení a nikoliv v experiment. Ctí harmonii a výtvarnou sdílnost, uznává svrchovanost rytmu a tónů a živelnou přirozenost barvy a kresby.

 

 • Patří tak k těm nemnoha autorům, kteří se vyjadřují tradičně. A to i přesto, že se v současném postmoderním výtvarném kontextu jedná spíše o handicap.

 

Svůj svět zprostředkovává výtvarnice pomocí bravurně zvládnutého výtvarného rukopisu, který kombinuje realistický detail, volnou imaginaci a zvláštní měkkost. Tato měkkost pak dokáže z tvarů setřít ostrý obrys a detail, naplnit obraz specifickou vzdušnou vlahostí a dodat mu pozoruhodnou atmosféru. Jedná se téměř výhradně o akvarel a o – jako v případě dnešní výstavy – o pastel, krásnou, citlivou a až smyslnou techniku. Práce s ním jí dává téměř nepřeberné možnosti kombinace malířských a kreslířských postupů a optického míchání barev, umožňuje jí navozovat dojem imprese, prostoru, světla a stínu a vtisknout výsledné podobě díla až sametový efekt.

 

Je pozoruhodné, jak se jednotlivé motivy, které se často mohou na první pohled zdát všední, dík autorčině umění proměňují, jak nabývají silný vnitřní magnetismus.

 • Je tomu tak i proto, že výtvarnice má nejen dar vidění, ale současně i pokory, v jejích obrazech nenajde místo subjektivní domýšlivost nebo macha - malířka vše staví na vyváženosti, na rovnováze mezi vjemem a dojmem, mezi zrakovým zjištěním a až poetickým okouzlením.
 • Její pastely jsou často vystavěny na zvýraznění sólového detailu, které je podtrženo svébytným využíváním perspektivy – zvláštním úhlem pohledu, který zdůrazňuje to, co je pro autorku důležité – zářící strom v pozadí, či prosecký kostelík ve vlnách korun stromů.

 

Dana Martinová je intuitivně přesvědčena, že barva může vyjádřit v optické skladbě přírodní nebo umělé světlo, že je základním konstruktivním prostředkem a že může nabývat symbolické významy a až magickou působivost. Jsou to především barevné valéry, které jako hudební akordy harmonicky rozehrávají a rozvlňují plochu obrazu, ´zhmotňují´ malířčino aktuální rozpoložení a naopak ´odhmotňují´ a prosvětlují zvolený motiv.

 

Používané barvy a jejich stupnice mohou dokonce vypovědět o malířčině naturelu, zkusme ho sami odhadnout na základě tónů červené, valérů modré, zelené a žluté. A také nezapomeňme na kapku bordó - tedy vínové na často se vyskytující růžovou. Na tu třeba proto, že se vlastně v barevném spektru samotná nevyskytuje a mozek ji vytváří jako spojnici mezi červenou a fialovou, tedy barvu idealistickou a spojující. A v neposlední řadě o ní vypovídá i barva, která v obrazech chybí - a sice černá. Vypovídá i o tom, Jakým způsobem je výtvarníkovo dílo spjato s jeho životními prožitky, postoji a osobními vlastnostmi. Dana Martinková maluje tak, jak žije a jaké hodnoty vyznává. Tichý a přesvědčivý optimismus jejích prací je založen na sebevědomí – nikoliv na asertivitě, ale na přirozeném klidném sebevědomí, pramenícím z vědomí vlastních sil, z bezpečně zvládnutého výtvarného řemesla a z nadhledu. A také z poznání, že obdarovávaným bývá především dárce. Její síla tkví v tom, že se dokáže dotýkat krásy a prožívat ji. A přesvědčit jinak různorodou diváckou obec, aby ji prožívala s ní. A to je hodně.  

Text: PhDr. František Malina (zkráceno)

 

Dana Martinková

 • narozena v Praze, od dětství projevovala sklon k počmárání kdejakého papíru
 • ještě na základní škole se začala u profesora Jaroslava Koukolského připravovat ke studiu na výtvarné škole
 • s vyznamenáním absolvovala Výtvarnou školu v Praze na Vinohradech na Hollarově náměstí
 • studiem pod vedením takových profesorů, jako R. Riedelbauch, O. Novák, J. Vondráček, J. Kytka, J. Kaiser, Klas, M. Uchytilová-Kučová, J. Waage, Jirka, R. Rykr a L. Kašpar získala dobré základy kresby, malby i grafických technik, stejně jako fotografie a typografie
 • profesní dráhu zahájila jako grafická redaktorka ve Státním zemědělském nakladatelství (s tříletým extempore ve školství, kdy učila výtvarnou výchovu na druhém stupni ZŠ a přitom vystudovala výtvarnou výchovu a pedagogiku na Pedagogické škole Salvádora Allendeho)
 • později pracovala v několika dalších redakcích, až časem přešla zcela na ´volnou nohu´.
 • věnuje se typografii a užité grafice, vytvořila mnoho plakátů, originálních pozvánek, PF, ilustrací, layoutů knih a časopisů, loga, diplomy, knihy, několik webových stránek
 • ve chvílích volna se zabývá kresbou, průzračnými akvarely a pastely
 • spolupracuje s řadou institucí a nakladatelství, ale dlouhodobě také s MČ Praha 9, takže její plakáty pro Prosecký podzim a Svatováclavskou pouť nebo pozvánky, diplomy a novoročenky máme všichni v živé paměti
 • přestože se jen nerada vzdává svých děl, je zastoupena v několika soukromých sbírkách u nás i v zahraničí – Francie, Německo, Řecko, Rakousko, Švýcarsko, Kanada
 • Dana Martinková má na kontě celou řadu samostatných výstav své volné tvorby, ale užitou grafiku vystavuje nyní poprvé

 

Galerie 9 - přízemí vysočanské radnice

190 00 Praha 9 - Vysočany

Sokolovská 14/324

Tel.: +420 604 826 420,

Tel.: +420 284 810 982

www.artabsolutno.webnode.cz

www.galerie9.cz

 

Vstup: zdarma

Máme otevřeno: pondělí - čtvrtek 10.00 – 19.00 hodin

Hodnocení: 99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: internet)

Foto: autorka