Dan Gregor, Petr Pufler, Michal Pustějovský: Principy – Jevy – Počitky aneb když světlem v prostoru malujeme

27.07.2015 11:41

Galerie U Prstenu – Praha

23. 7.  – 29. 8. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy, která se koná v přízemí i v podzemí Galerie U Prstenu, jež slaví již 25 let své činnosti, nás přivítal Kamil Nábělek a všichni tři mladí autoři,  Dan Gregor, Petr Pufler, Michal Pustějovský, kteří společně připravili neobvyklou a osvěžující  výstavu ´Principy – Jevy – Počitky´. Jejich světelné či světelně-kinetické instalace a projekce rozvinuly téma práce se světlem a prostorem. V galerijním prostoru, který jsme tentokrát vskutku krásně oživili, vzniklo proměnlivé, přitom ale sjednocené prostředí, v němž se vizuální základ prolíná s významovými akcenty. Prohlídku výstavy jsme začali průchodem novou prodejní galerií LEXUP DESIGN PRAGUE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Společným tématem výstavy Dana Gregora, Petra Puflera a Michala Pustějovského je vztah umění a techniky. Odtud je odvozen i její název PRINCIPY – JEVY – POČITKY. Principy je míněn formální základ jejich děl – práce s daty, systémy kódů a jejich transformace. K tomuto základu patří i technické prostředky a aparáty, které ve své tvorbě používají. Protože jde však o projekty umělecké, je důležité že tyto abstraktní a technické předpoklady jsou využity k tomu, aby vytvořily novou smyslovou zkušenost. Na této úrovni už nemluvíme o datech, ani nás nezajímají technické podmíněnosti aparátů, ale vidíme věci – jevy nadané smyslem (v případě uměleckých děl pokud možno novým). Jevy jsou spojnicí mezi námi a světem a zároveň na nás smyslově a emočně působí – to je rovina našich počitků, rovina osobní a individuální, kde zakoušíme vlastní stavy, prožíváme je a hodnotíme. Dan Gregor, Petr Pufler a Michal Pustějovský tuto ´kategoriální směs´  každý promýšlí a zpracovává po svém.“ (Kamil Nábělek)

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Jilská 14

Máme otevřeno: pondělí  – neděle: 11.00 – 20.00 hodin

 

LEXUP DESIGN PRAGUE

je nová galerie a obchod s designem. Od dubna 2015 zahájila svoji činnost v Jilské ulici č. 14. V autorsky upraveném prostoru, ve dvoře domu s atmosférou staré Prahy, je prezentován současný český design a umění. Koncepce obchodu a galerie je založena na vyprofilovaném portfoliu autorů, které sahá od prací respektovaných umělců, zahrnuje mladší autory, kteří mnohdy již působí na uměleckých školách a sleduje též i nadějné prosazující se talenty a studenty stojící na začátku své tvorby.

Design je představen nejen jako zboží, ale je viděn a rozvíjen i z hlediska své kulturní funkce, je chápán jako fenomén formující a kultivující náš každodenní osobní život i společenský prostor. Oblast, kterou galerie sleduje a přibližuje zájemcům, zahrnuje design produktů, interiéru, šperků i módy. Důležité a pro profil galerie určující je především autorské pojetí designu, originalita výrazu a schopnost pracovat s designem kontextuálně, vidět jej s ohledem na současnou uměleckou tvorbu, i s ohledem na design jakožto způsob a formu interpretace předmětu a předmětného světa.

 

Smyslem galerie není designovou tvorbu jen nabízet, ale též vytvářet i prostor pro širší kulturní aktivity. Iniciovat svého druhu centrum, kde mohou být vystaveny vybrané autorské projekty a kolekce, kde se mohou reprezentovat jednotlivé umělecké školy, uskutečňovat ateliérová setkání a představovat studentské projekty.

Profilace obchodu a galerie z hlediska rozvíjení vztahů mezi uměním a designem a souběh prodejních a kulturních aktivit umožní na tomto místě pracovat komplexně a mnohostranně a vytvořit zde prostor kulturního, společenského i odborného setkávání.

Autoři koncepce projektu: Kamil Nábělek, Jan Stolín

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková