Dalibor Říhánek - Proměny tvorby aneb různé techniky i vyjádření, ale vždy s vůní poctivé člověčiny

17.02.2022 16:32

 

Dalibor Říhánek

Proměny tvorby

8. 2. – 3. 3. 2022

Galerie 9

 

 

„Abych řekl pravdu, jsem sám překvapen, když vidím, co mi vychází pod rukama. Proto můžete vidět v mém díle dvě jasně definovatelné cesty. Jedna je založena na solidních základech, druhá je způsobem lyrické expanze.“

Dalibor Říhánek

 

 

Jedno z nejsložitějších malířských témat, akty. Ty od Dalibora Říhánka, nejsou vlezlé ani podbízivé, nejsou prvoplánové ani za každou cenu jen erotické. Jsou lidsky živočišné, ale také snově subtilní. Odhalují víc duši, atmosféru, náladu, než tělo a jeho atributy. A i když Dalibor Říhánek, umí také třeba nádherné koně, okouzlující krajiny, mocné moře, romantické řeky, zklidňující atmosféru přírodu či duchovně povznášející náboženské motivy, ty akty jsou esencí všeho. Moudrého, chápajícího, věčně okouzleného pohledu tvůrce, za ním je skryta podstata autorovy tvorby – poctivá, nekalkulující - člověčina.

 

 

Dalibor Říhánek - vyjadřovatel

 

Dalibor Říhánek, zjevně cítí potřebu vyjádření svého pohledu na svět, na život, na lidi, na tvory vůbec a také na duchovno. A stejně zjevně, je mu k tomu prostředkem cokoli, co odpovídá vyjadřované myšlence, pocitu, sdělení. Neupíná se k jedné malířské technice. Je po této stránce mnohostranný, nesvázaný jen jednou či dvěma technikami. Volí proto vždy tu, která „sedne“ tomu co má obraz vyjadřovat. To je nesporně pro autora osvobozující, nesvazuje ho to v rozletu, ale současně asi i složité ve volbě techniky, materiálu, způsobu, v hledání prostředků, odpovídajících nejlépe vyjádření ono vyjadřovaného sdělení. Možná ale ne. Možná že za léta praxe a zkušeností, od počátku ví, tohle sdělení vyjádří nejlépe malba, kresba, grafika, gobelín... Divácky na tom ale nesjede. Divák se totiž setkává, vidí a přijímá autorem vyjádřené sdělení, ať už je mu podáno jakkoli, či na čemkoli, protože vždy je to to správné a vždy jde jen a jen o proměny tvorby. Stejné tvorby, stejného autora se stejnou schopností – vyjadřovat. 

 

 

Autorské vyznání na okraj jedné autorské výstavy

     

„Solidní základy a lyrická expanze, jsou mé dvě jasně definované cesty. Jedna živí druhou v nepřetržitém toku vzájemné součinnosti. Pracovat tímto způsobem mne učí i cesta života. Všechny mé tvůrčí zápasy jsou vedeny o celkovou harmonii, barvy, kresby, hmoty, prostoru. Cítím se být nástrojem vitálních sil, které jsou kolem nás, snažím se je zviditelnit vlastní tvorbou. Ptám se, co je umění, co mě žene, co mi dává impuls, abych dělal umění? Je to zajisté druh touhy bojovat proti smrti, je to lidská cesta.

 

 

Částečně jsem v opozici k nepředmětnému umění, protože si myslím, že vede k mrtvému konci. Možná, že jsem příliš stár, abych slyšel tuto novou muziku. Možná je to správná cesta, ale ne pro mne. Patřím ke generaci, která považuje zobrazení přírody za jeden z hlavních elementů v uměleckém díle. Umění bylo vždy zjevením a vyjasněním. Od pravěkých kreseb v Altamiře až po dnešek. Domnívám se, že umění by mělo osvětlovat život, ujasňovat jej a rozkrývat jako Láska.“  D. Ř.

 

 

Dalibor Říhánek  (* 1946, Plzeň)

 

  • Studia:
  • 1961 - 65 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni,
  • 1965 - 71 Akademie výtvarných umění v Praze, prof. Fr. Jiroudek.
  • 1972 stáž v Beogradu na Akademia likovnich umetniosti, prof. Zoran Petrovič
  • 1983 státní stipendium Academia di belle arti v Římě – prof. Emilio Greco
  • V profesionální činnosti se věnuje malbě, kresbě, grafice, textilu a realizaci do architektury keramika, sklo, mozaika, artprotis.
  • Gobelíny - pro architekturu, instituce, kostely, ale i soukromé vily doma a v zahraničí (NSR, Itálie).
  • A k tomu dlouhá řada autorských výstav…

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

Dalibor Říhánek

Proměny tvorby

8. 2. – 3. 3. 2022

Galerie 9

Přízemí vysočanské radnice

Sokolovská 324/14, Praha 9

Tel: 236 041 292

www.praha9.cz

Vstup volný

Otevřeno:

pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00