Dalibor Mlejnský: Američtí prezidenti mediálního věku aneb bez historického exkurzu to nejde

20.06.2017 15:24

Dalibor Mlejnský: Američtí prezidenti mediálního věku

 

 

Naše realita je zprostředkována způsobem,

kdy je těžké rozeznat,

zda je život napodobován médii

nebo média napodobují život.“

L. W. Bennett 1996

 

 

 

 

Úvodní slovo ke knize JUDr. Miroslav Fořt (vydavatel) napsal v době po nástupu Donalda Trumpa (20. 1. 2017) do funkce prezidenta USA. V té době došlo ke vzedmutí obrovské  vlny mediálního humbuku různého typu, ve kterém se ztratil fakt, že nástup nové hlavy státu do Bílého domu proběhl hladce.

 

V úvodu se rovněž dočteme, proč tato kniha vznikla. Kniha však se zajímá hlavně o předchůdce Donalda Trumpa a rovněž si všímá amerických prezidentů, které spojuje období, v němž hrála důležitou roli méda, zejména pak televize.

 

V současné době jsme svědky důležité změny. Kdokoliv v době před-internetové chtěl sdělit svůj postoj nebo jen informovat o události, jíž byl svědkem, potřeboval přístup do médií. Tímto způsobem média utvářela všeobecně rozšířený obraz společenské reality.

 

Tento ´dozor´ nad zobrazovanou skutečností ztratil veškerý význam v éře internetu. Sociální sítě umožňují komukoli sdílet cokoli. Jejich prostřednictvím se vytvořil obrovský sociální prostor. Představme si jej jako nový, neprobádaný světadíl. Stejně jako před více než pěti sty lety Kolumbus, ani dnes si většina z nás není schopna uvědomit velikost tohoto objevu. Bez přehánění lze internetový prostor označit jako nový rozměr našeho světa. Na pomyslném světadílu jsme nedávno přistáli a dnes pomalu opouštíme písečné pláže a vydáváme se do neznámých zákoutí ve vnitrozemí. (oficiální anotace)

A proč kniha začíná právě Kennedym?  Jistě existuje všeobecná shoda, že právě s tímto prezidentem začíná období symbiózy médií a politiky, v němž přestala být pouze slyšet slova a začaly promlouvat obrazy.

 

Co najdeme v knize

  • životopisy amerických prezidentů od Johna F. Kennedyho až po současnost (11)
  • přehledné ´střípky´ , které souvisejí s obdobím jednotlivých prezidentů
  • široké historické souvislosti moderního mediálního věku, počínaje starověkem

 

 

Autor si nejdříve všímá doby předinternetové, tj. doby tištěných médií,

která trvala zhruba 500 let a dělí ji na 5 období

(prehistorie, raný novověk, raně moderní vývoj, 20. století, nástup nového tisíciletí).

 

Poté se autor věnuje nástupu modernity, což definuje jako styl naší doby.

 

V kapitole Vztah veřejnost – média zkoumáme několik teorií (jako např. teorie injekční stříkačky.)

 

Následují životopisy amerických prezidentů,

jejich nástup do politiky a

jejich především politický přínos či jejich chybné rozhodování v době jejich prezidentování v USA,

poté po jejich smrti  zhodnocení jejich mýtusů.   

 

35. prezident USA – John Fitzegerald Kennedy

36. prezident USA – Lyndon Baines Johnson

37. prezident USA – Richard Milhous Nixon

38. prezident USA – Gerald Rudolph Ford

39. prezident USA – Jimmy Carter

40. prezident USA – Ronald Reagan

41. prezident USA – George Herbert Walker Bush

42. prezident USA – Bill Clinton

43. prezident USA – George Walker Bush

44. prezident USA – Barack Obama

45. prezident USA – Donald Trump

 

Na závěr knihy se dozvíme, jaké jsou principy volby prezidenta v USA,

následuje  Seznam bibliografických  a internetových zdrojů.

 

Titul: Američtí prezidenti mediálního věku

Autor: © Mgr. Dalibor Mlejnský, MBA

Ilustrace a grafická úprava: © Karolína Koňaříková

Redaktorky: Mgr. Simona Fořtová, PhDr. Marie Hamplová, PhD.

Korektury: Agentura RazDvaTři

Rozsah: 160 stran

Formát B5, papír křída 115g mat, vazba V8

ISBN: 978-80-905787-2-2

Vydavatelství: Galerie EfEf s.r.o.

170 00 Praha 7

Osadní 35

 

 

Rok vydání: 2017

Cena publikace: 289 Kč

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková