Dalibor David: Dnes zůstanu doma aneb ´šaty dělaj člověka, je to pravda odvěká´….

28.07.2016 11:20

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) - Praha

22. 7. - 4. 9. 2016

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii Vyšehrad, kterou najdeme v překrásném prostředí Vyšehradu, výstavy velkoplošných figurálních obrazů, jejichž autorem je Dalibor David, jsme zhlédli autorovy obrazy - oleje na plátně.

 

Výstava podle slov kurátora Petra Vaňouse tematizuje jak autorův intenzivní vztah k předmětům, které spoluvytváří intimitu domova, tak problematiku kultury odívání jako formy ochrany, skrytosti a mimikry vůči okolí, o níž lze přeneseně uvažovat také jako o jakési ´mobilní skrýši´ či ´zázemí´ pro tělesnou schránku jedince i pro jeho psychickou ´pohodu´. Typ a barva oblečení může prozradit lidský charakter stejně, jako ho může dokonale skrýt (text: kurátor Petr Vaňous).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalibor David (nar. 1972 ve Valašském Meziříčí)

  • 1986 – 1990: absolvoval  SUPŠ v Uherském Hradišti
  • 1990 – 1997: absolvoval  Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malba I, škola prof. Jiřího Sopka)

 

 

 

Galerie se nově zaměřuje na mladé a nejmladší autory, přičemž její prioritní orientace je na malbu, tvorbu obrazu a příbuzná média. Během tří let má koncepce ambici představit významné a zajímavé umělce, jejichž předností je koncentrovaná práce v jednom médiu (s přesahy), přičemž samo toto médium je mnohde aktualizováno a prověřováno různými postupy.

Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu městu Praze. Návštěvu výstavy můžeme spojit s procházkou po Vyšehradě, která jistě zaujme i toho nejlenivějšího...

 

 

 

 

 

www.vysehratky.cz

www.praha-vysehrad.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme otevřeno denně (duben– říjen): 9.30 – 18.00 hodin

Vstupné: 20 Kč

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva www.artmap.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková