Daisy Mrázková: Co by se stalo kdyby... aneb Můj medvěd Flóra

21.11.2017 13:16

Galerie Villa Pellé  - Praha
21. 11. 2017 – 28. 1. 2018
 

 

Co by se stalo, kdyby ...,

Název jedné z autorských knížek úžasné české malířky a ilustrátorky Daisy Mrázkové si organizátoři výstavy vypůjčili jako titul celé výstavy, která poprvé představí originály ilustrací jejích známých knížek – Haló, Jácíčku!, Můj medvěd Flóra, Auto z pralesa, Příběhy mravenčí chůvy a dalších.

 

Vernisáž  nové výstavy Co by se stalo, kdyby ..., kterou připravili pro Galerii Villa Pellé dr. Jan Rous, Helena Šantavá a Klára Voskovcová, výstavy kreseb a maleb již před rokem zesnulé malířky, ilustrátorky a spisovatelky  Daisy Mrázkové, jako vždy se šarmem i nadhledem zahájila temperamentní Radana Rýdlová:

"O výstavě Daisy Mrázkové se v naší galerii uvažovalo dávno. Před rokem jsme s autorkou jednali, ale před rokem nás navždy opustila a sen o její výstavě u nás se zdál marným. Díky vstřícnosti rodiny paní Mrázkové se nám ale podařilo proniknout téměř do autorčina soukromí. A nakonec se ukázalo, že ze spousty materiálů, dokumentů, obrazů, kreseb vznikl pak problém - co vybrat?! Zachránil nás přítel rodiny pan dr. Jan Rous. A výstava se stala skutkem.

 

Jsme tedy především vděčni rodině autorky a ceníme ochotu Cyrila Mrázka, syna paní Mrázkové, jenž se, i přesto, že žije ve Švýcarsku, zapojil do přípravy výstavy. Dokonce přijel i na zahájení. A hlavně, přivezl sebou loutky, nejcennější rodinné relikvie, jež jsou na výstavě uloženy v pečlivě zabezpečené vitríně. A nechybí mezi nimi ani kultovní medvídek Flora."

 

 

 

 

Dr. Jan Rous:

Nejprve poděkoval všem, kdo se o výstavu zasloužili. A skromně dodal, že hlavní zásluhu má její autorka - Helena Šantavá. Pak zmínil i problém s výběrem knih Daisy Mrázkové. Nakonec se ale zdařilo dát dohromady kompletní soupis a na výstavu je dát. Zde vyzdvihl pro změnu vytrvalost Kláry Voskovcové z Galerie Villa Pellé. A také jejich zapůjčitele, básníka Petra Borkovce. Dalším důležitým prvkem výstavy, dokumentujícím jakési zákulisí tvorby autorky, jsou podle dr. Rouse především autentické pracovní grafiky, dokumentující autorčiny výtvarné koncepce. To byl zase podíl dcery Daisy Mrázkové. Dr. Jan Rous ale neopomněl poděkovat i své ženě, jež mu obětavě pomáhala s textovou stránkou výstavy - od průvodních dokumentů přes slovo kurátora, až po citace z autorčiných knih doplňujících výstavu na řadě míst.

 

Pokud jde o výstavu, tak dr. Jan Rous zdůraznil, že jde o spojení autorčiných ilustrací s kreseb. Připomněl, že nikdy nepřestala malovat, ač od 50. let byla především ilustrátorka a spisovatelka. Její práce, obrazově i literárně, vedla její pozoruhodná a osobitá fantazie.

 

Příběhy i ilustrace, ale i obrazy obsahují v sobě zvláštní poetiku, jež vychází z poetiky Alenky v říši divů a Medvídka Pú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roli v nazírání a tvorbě autorky sehrál i fakt, že její matka byla Angličanka. A obohacovala ji nejen pohádkami a příběhy tuzemskými, ale i anglickými zkazkami. Osobitost příběhů Daisy Mrázkové pak spočívá v tom, že vše v nich na sebe reaguje, vše tam vzájemně komunikuje, vše se společně dotýká a mluví se sebou. Věci, lidé, zvířátka…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za asi nejtypičtější dílo autorky považuje Jan Rous knížku Kluk s míčem. První příběh, který napsala a také ilustrovala. Tehdy začala malířka s kresbou, a to kresbou - definitivní. A že příběhy ilustrované a napsané Daisy Mrázkovou nevyprchaly a dokážou zaujmout i dnešní děti, vyrůstající na zcela jiných principech příběhů i jejich ztvárnění, dokazuje zájem o ně, vyplývající z toho, že je pamatují rodiče dnešních dětí a předávají jim je dál.

 

Dr. Jan Rous zakončil citátem z autorčiny knížky, po níž je nazvána výstava:

Co by se stalo, kdyby…„Co by se stalo, kdybych byl mravencem? Viděl bych svět zblízka.“

Poté promluvil Cyril Mrázek, malířčin syn:

Když jsem zjistil, že bude výstava mámy, byl jsem nadšen. Ano, slíbli jsme, že se rád  zúčastním a přivezu i medvídka Flóru. Pak jsem ale zjistil, že právě v ten den mám koncert.

Hraju totiž s rockovou kapelou (šum mezi přítomnými) No, co, ´Stouni´´ a já, ještě pořád hrajeme, no…

Uvědomil jsem si, že koncert počká a dělal vše, aby se posunul a já mohl přiletět. Sice jsem si říkal, to bude pár rozevřených knih, nějaká ta kresba a možná nějaký předmět. Když jsem ale teď tu výstavu uviděl, zjistil jsem, že jsem udělal dobře, že dnes večer nedělám pro lidi rámus s muzikou, ale mluvím tu o mámě na její výstavě. Vidím tu totiž zhmotnění toho nejlepšího, co máma byla. A jsem rád, že jsem vzal Flóru sebou (nalezenou v kontejneru). Návštěvníci ji alespoň uvidí „živou“...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté promluvila Veronika Pávková, malířčina dcera (překladatelka)

„Nevím, co bych k tomu mohla dodat. Za sebe jsem nadšená. Konečně totiž vidím všechno, co máma vytvořila, naistalované, protože jinak to jen leželo u nás doma v policích. A to je pro mne úžasný zážitek. Tak přeju všem, kdo na výstavu přijdou, aby se to samé zažívali i oni. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na další slova Radany Rýdlové,

že na uskutečnění výstavy má nemalou zásluhu i Magistrát hl. m. Prahy,

jmenovitě paní radní Eliška Kaplicky,

paní Eliška Kaplicky zareagovala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nemáme na tom zásluhu, ale podařilo se nám vám k uspořádání výstavy trochu napomoci. Nic víc. Pro mne osobně je Villa Pellé ale především citová záležitost. Chodila jsem sem totiž do školky. A pokud si vybavuji, tak tady, v téhle místnosti jsem spávala „po o“. I později jsem ale kolem chodila a nikdy, ani v dospělosti by mě ani ve snu nenapadlo, že by tu jednou mohla být galerie. A je. A tři roky už je skvělá. Musím říci, že to tu má pro mne osobně pokaždé veliký emocionální náboj.“  

 

Program po celou dobu oživovaly spontánně svými extempore děti. Byla to vnoučata dr. Jana Rouse. Nikomu z nás to ale nevadilo. Vždyť výstava je dětem určena. A moderátorka Radana Rýdlová to jejich činění (spíše řádění) vtipně v průběhu orámovala pohotovými slovy:

„Kulturní vložku dnešního zahájení výstavy obstarávají - vnoučata pana dr. Rouse.“

 

♡ ♡♡ ♡
 

(A ještě něco málo z tiskové zprávy)

První posmrtná výstava Daisy Mrázkové  (5. 5. 1923 Praha – 14. 12. 2016),

 malířky soustředěné zároveň k samostatné výpovědi kresby,

je zaměřena na její jedinečnou tvorbu dětských knih,

 jež nejen ilustrovala (kvaše), ale i psala a převážně i sama graficky upravovala. Se svými autorskými knihami má v dětské literatuře 2. pol. 20.  století výjimečné postavení.

 

  • 1943 -1944: studovala na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Antonína Strnadela
  • od 1958 pravidelně vystavovala
  • byla členkou Umělecké besedy
  • psala a kreslila nejprve pro svoje děti, knihy tak mají silně osobní povahu
  • otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a zvířat, nadaných schopností vzájemné komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů
  • v příbězích Daisy Mrázkové promlouvají i skály, oblaka, vše, co svět obsahuje, zároveň však v nich ožívá ale i barva, čára, voda akvarelu a domáhají se svého vlastního výrazu

 

Výjimečné jsou její knihy právě tím, že do příběhu,

mezi bytosti a jevy vtahuje malířka vlastní hodnoty/aspekty obrazu a kresby, barvy a čáry jako součásti příběhů. 

 

Určujícím impulsem se  pro její tvorbu  stal úzký okruh přátel umělců

- Václav Boštík, Jan Křížek, Václav Bartovský a hlavně pak její muž Jiří Mrázek,

který byl po jejím krátkém studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové za války její celoživotní oporou.

 

Ke kořenům tvorby Daisy Mrázkové však patří i její anglické kořeny s dětskými knihami říkánek Matky Husy, Alenky v říši divů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současná výstava (na půdě - zhlédneme i  krátké video)

se  pokouší najít souběh ilustrační tvorby  Daisy Mrázkové s její volnou tvorbou,

s obrazy a kresbami.

I tímto pohybem mezi ilustracemi, vázanými příběhem, a obrazy a kresbami,

je tvorba Daisy Mrázkové ojedinělá.

 

Kurátor: Jan Rous
 

 

 

160 00 Praha 6

Pelléova 10
Máme otevřeno:

út - ne 13.00 – 18.00 hodin

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

www.villapelle.cz

 

 

Co by se stalo, kdyby…kdybychom

přišli

na doprovodné programy k výstavě Daisy Mrázkové?!

 

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVOU

s kurátorem Janem Rousem a s Helenou Šantavou, která graficky upravila některé knížky Daisy Mrázkové a je spoluautorkou scénografie výstavy, čtvrtky 14. 12. 2017 a 25. 1. 2018 od 18 hodin, sobota 6. 1. 2018 od 16 hodin.

 

PŮDA PLNÁ PŘÍBĚHŮ / stálá součást výstavy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se dělá kniha? Víme, co je maketa? Psací stroj? Koláž? Tiráž? Titulní strana? Obsah? Ne-li, přijďme si napsat, graficky upravit, nakreslit a odnést svou knížku na motivy pohádkových příběhů Daisy Mrázkové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A DÍLNA S KEJKLÍŘEM

 

  • MŮJ MEDVĚD FLÓRA, 14. 1. 2018 15.00  hodin/ divadýlko pro děti

 

Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové o nalezeném medvídkovi na hraní pro všechny, kdo si rádi čtou, představují, vymýšlejí a mají chuť hrát si. 3–9 let, 45 minut, 90 Kč

 

  • FLÓRA A JINÍ MEDVĚDI, 14. 1. 2018 16.00 hodin / divadelní dílna pro děti

 Přinesme si svého medvěda a zahrajme si s ním divadlo! Jak mluví, tančí, brečí i hlučí.

 5–9 let, 60 minut, max. 15 dětí, rezervace: dilny@villapelle.cz, 90 Kč

 

  •  HALÓ, JÁCÍČKU!, 28. 1. 2018, 15.00 hodin / divadýlko pro děti

 Pohádka o tom, jak si zajíček s veverkou svým kamarádstvím udělali svět krásnější, a že ho takový můžete mít i vy. 4–10 let, dospělí, 45 minut, 90 Kč

 

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST

 

Co by se stalo, kdyby…, 26. 11. 2017, 15.00 hodin

 Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrázkové? A co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi Daisy uměla provádět? Přijďte zjistit „Co kdyby…?” do naší galerie a zažít pohádkově kouzelnou radost z tvoření.

  •   od 5 let, s Magdalénou Rokosovou

 

Dobrodružství  Dálky, 7. 1. 2018, 15.00 hodin

Dekalky a olejové papíry

Vytváříme neznámé krajiny a prostředí s příběhem. Ocitneme se na podivně tvarované vesmírné planetě, v městské džungli plné roztodivných květin, či na vyprahlé poušti se skálami a kameny? Necháme se překvapit, co nám vznikne pod rukama a co se v krajině bude odehrávat.

 od 4 let, s Alžbětou Zemanovou

 

Malý a velký, blízký a daleký, 21. 1. 2018, 15.00 hodin

Barvy, pigmenty a akvarel

Podíváme se na svět z různých úhlů pohledu, z podlahy jako mravenec, z výšky jako slon, ze vzduchu jako moucha, a tak dál. Vyzkoušíme si namíchat svůj odstín barvy a napnout papír na malování akvarelem. Nezůstane ale jen u toho, vše, co zaznamenáme, použijeme do vlastního příběhu.

-  od 6 let, s Terezou Říčanovou

Délka tvůrčích dílen: 1,5h až 2 h / kapacita: max. 20 dětí, rezervace: dilny@villapelle.cz

 

S autem, slonem, mravencem pralesem se ženem!

10. 12. 2018, 15.00 hodin

Animační dílna s lektorkami Ultrafun

Jistě víme, jak vypadá auto. Stejně jistě víme, jak vypadá slon a mravenec. Víme ale, jak vypadá takový prales? A tvorové, kteří ho obývají? Dovedeme si vůbec představit, jak překvapení budou, až nás v pralese potkají? Přijďme si natočit svůj veselý pralesní film. Můžeme se stát hlavními hrdiny dobrodružného příběhu, který sami nakreslíme, rozpohybujeme i zrežírujeme!

 

Délka tvůrčí dílny: 1,5h až 2 h / od 5 let, kapacita: 10 dětí, 90 Kč, rezervace: dilny@villapelle.cz

 

 

TVŮRČÍ DÍLNY PRO ŠKOLY NA OBJEDNÁNÍ

 

CO BY SE STALO, KDYBY…

 

Komentovaná prohlídka s tvůrčí dílnou s lektorkou Magdalenou Rokosovou

 

Literárně-výtvarná dílna. Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrázkové? Co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi paní ilustrátorka uměla provádět? A co kdybychom stejně jako hrdinka její knížky našli nějakého medvídka či jiné zvířátko a vytvořili pro něj pohádkový svět, kde se bude cítit doma? Přijďme zjistit „Co kdyby” do naší galerie a zažít pohádkově kouzelnou radost z tvoření.

 

Délka tvůrčí dílny: 90 min / Kapacita dílny: podle dohody / Cena za dílnu: min 1000 Kč / skupiny nad 17 dětí 60 Kč / dítě /

 

 

Rezervace dílen a divadelních představení: dilny@villapelle.cz