DA ČR: Německé družstevnictví v Českých zemích aneb poučný a erudovaný „Kulatý stůl“ o jedné nepříliš známé kapitole našich dějin

28.02.2024 13:21

 

 

Dne 20. února 2024, se konal v Muzeu družstevnictví a Družstevní asociace ČR

další z tzv. „Kulatých stolů“,

za přítomností předních historiků, kteří se zvolené tématice věnují.

Témata „kulatých stolů“ se mění, stejně jako přednášející experti, ale

vždy se jedná o téma, jež není ve veřejnosti příliš známo a

rozhodně by si větší informovanost zasloužilo.

U „kulatého stolu“ v budově DA ČR bylo tentokrát na programu téma

„německé družstevnictví v českých zemích“.

Jednalo se o premiéru výjimečné oblasti dějin družstevnictví na českém území.

 

 

Pozvánka, kterou jsme na www.www-kulturaok-eu.cz od DA ČR nalezli mezi mnoha jinými, nás zaujala.

„Dovolujeme si vás pozvat na další setkání u kulatého stolu s našimi historiky nad tématem německého družstevnictví v českých zemích

Toto téma je výjimečné, protože německá komunita v českých zemích působila již

od přemyslovské kolonizace ve 13. století, kdy vytvořila trvalou ekonomickou a kulturní stopu. Německé družstevnictví bylo významnou částí družstevnictví a průmyslu za první republiky a německá menšina byla hospodářsky nejsilnější menšinou ve státě.

Po druhé světové válce a vítězství nad nacismem a následným odsunem byla přerušena.“

 

 

Kulatý stůl: NĚMECKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

 

1.      Přednáška Mgr. Martina Markela, Ph.D. z Masarykovy univerzity

Doručenou přednášku pro vynucenou a omluvenou nepřítomnost přednášejícího pro přítomné přednesl v zastoupení Mgr. Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví.

 

Přednáška se týkala:

·         sociálních předpokladů družstevního hnutí a bylo konstatováno, že roztříštěnost půdní držby u německého obyvatelstva byla vyšší než u českého,

·         vymezení pojmu Deutschböhmen a konstatována byla, německá „převaha“ v segmentu chmelnic (71%), pastvin (57%) a vinic (56%).

·         hodnocení role družstevních záložen a konzervativně-tradicionalistické formy.

 

 

2.      Přednáška PhDr. Jana Slavíčka, Ph.D., vědeckého pracovníka

Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin, Historického ústavu AV ČR

 

Přednáška se týkala:

·         německého družstevnictví v První republice

·         shrnutí vývoje za celé období let 1918 - 1938

·         prezentace statisticky doložené síly německého družstevnictví, jež bylo hospodářsky dominantní na konci habsburské monarchie, ale postupně je převyšovalo dynamickým potenciálem družstevnictví v českých rukách za první republiky.

·         Německá družstva sice zůstala kapitálově silnější, ale v ostatních kategoriích česká družstva dominovala, mj. provázaností s českými politickými stranami.

 

 

3.      Přednáška Markéty Kroupové, M. A., z Institutu mezinárodních studií

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Přednáška se týkala:

·         kontroverzní osobnosti Franze Hilmera

·         jeho role v německém družstevnictví v českých zemích

·         působení v Centrálním svazu německých rolnických družstev Moravy, Slezska a Slovenska, kterému od roku 1922 šéfoval.

·         aktivitám v mnoha významných německých spolcích (mj. působil ve vedení Svazu Němců a Německého kulturního svazu).

·         působení během druhé světové války v Brně, kde žil a pracoval jako ředitel centrální pokladny, sdružující všechna moravská zemědělská družstva a raiffeisenky.

·         roku 1945, kdy byl odsunut do Bad Reichenhall v Bavorsku

·         roku 1948, kdy vstoupil do Bavorského rolnického svazu

 

 

V závěru setkání byl Mgr. Pavlem ČERNÝM, vedoucím Muzea družstevnictví DA ČR

prezentován právě vydaný, jedinečný sborník z mezinárodní vědecké konference o historii družstevnictví v našich zemích, jejž vydaly Historický ústav AVČR a Národní zemědělské muzeum.

 

Text: Ing. Lenka Fremutová Týčová, vedoucí sekretariátu předsedy představenstva

Foto a grafická úprava textu: Richard Koníček

Video záznam všech přednášek „kulatého stolu“ (stopáž: 100 minut): připravil DA ČR

https://www.youtube.com/watch?v=KW5znpMHXVo